Schokbestendigheid, wat doe je ermee?

Hind Salhane

6 Min
06/11/2023

Je hoort wel eens het gezegde dat de kinderen van de schoenmaker met kapotte schoenen rondlopen. Practise what you preach. En dat geldt ook voor GraydonCreditsafe. Ria Verbist, Accounts Receivable bij GraydonCreditsafe, is een grote fan van ons schokbestendigheidsmodel. Niet omdat ze het moét gebruiken, maar omdat het haar resultaten versterkt en haar jobgeluk verhoogt.

Schokbestendigheid geeft aan in hoeverre een bedrijf voldoende financiële reserves heeft om een plotse schok op te vangen. En met een schok bedoelen we een periode van verminderde activiteit of volledige discontinuïteit. Denk aan het coronavirus dat onverwacht toesloeg en de economie een kaakslag uitdeelde. Maar het kan even goed een schok zijn door de inflatie, de stijgende loonkost, een gebrek aan grondstoffen, een fabriekshal die afbrandt, wegenwerken, overstromingen, enz. Mooi als je weet of een bedrijf zo’n schok kan opvangen of niet, maar wat doe je dan met die kennis? Ria legt uit hoe ze er praktisch mee aan de slag gaat.

We hebben als GraydonCreditsafe alle middelen in huis om bedrijven te screenen, maar dat betekent niet dat we geen enkel risico lopen.


Ria Verbist, Accounts Receivable @GraydonCreditsafe

“Sinds kort merkte ik een vertraging in de betalingen van een aantal klanten”, zegt zij. “We hebben als GraydonCreditsafe wel alle middelen in huis om bedrijven te screenen, maar dat betekent niet dat we geen enkel risico lopen. De vertragingen waren niet echt alarmerend, maar het openstaand bedrag liep wel op tot 10%, terwijl dat normaal veel lager ligt. Daarop heb ik een screening uitgevoerd en het bestand met klanten die te laat zijn met hun betaling verrijkt met de schokbestendigheidsscore. De score geeft aan welke bedrijven tegen een stootje kunnen. Door dit te combineren met onze multiscore, die de overlevingskansen van een bedrijf op middellange termijn weergeeft, krijg ik een duidelijk beeld van hoe de portefeuille van openstaande klanten er eigenlijk uitziet.”

Ria Verbist, Accounts Receivable @GraydonCreditsafe

De resultaten van de analyse waren niet meteen alarmerend.

“Het resultaat was inderdaad nog redelijk positief. Dat wil zeggen dat de meeste van die klanten én schokbestendig én financieel gezond zijn op middellange termijn. Maar er zaten toch enkele ondernemingen tussen, zowel grotere als kleinere bedrijven, die niet zo goed scoorden. En ook al zijn het er misschien niet zo veel, het kan wel over veel geld gaan. Voor die klanten spelen we korter op de bal en wordt de aanmaningsprocedure ingekort. Een eerste maning versturen we na vijf dagen en ik blijf uiteraard mijn telefonisch incassoprocedure volgen. Maar de ingebrekestelling gaat veertig dagen na vervaldatum al de deur uit.”

Communicatie en goede afspraken

Het is duidelijk dat er geen standaard procedure is die altijd gevolgd wordt en die voor elke klant geldt.

“We zijn één bedrijf en dus één team. Ik heb mijn persoonlijke aanpak voor ogen op het moment dat ik een klant wil benaderen. Maar als die afwijkt van de algemene standaard, dan zal dat altijd in overleg zijn met de collega’s of de verantwoordelijke van sales en accountmanagement. Mogelijk spelen er elementen mee waar ik niet van op de hoogte ben. Communicatie en goede afspraken maken, zijn in mijn functie dan ook erg belangrijk.”

Monitoring

Om de volledige klantenportefeuille op te volgen staan alle klanten altijd in monitoring. Sinds kort controleert Ria ook even de schokbestendigheid van de bedrijven waar ze mee te maken krijgt tijdens het aanmaningsproces.

“We hebben de tool in huis. Logisch dus dat we hem ook gebruiken. Met het gros van onze klanten hebben we overigens geen problemen. Die scoren ook goed op allerlei vlakken. Maar er zitten wel een aantal klanten in onze portefeuille die we goed in de gaten moeten houden en kort moeten opvolgen. Dat zal ook bij andere bedrijven wel het geval zijn. Elke goede creditmanager kent immers zijn pappenheimers, maar het is onmogelijk om alle klanten te kennen in grotere portefeuilles. Af en toe sluipen er ook wel eens enkele nieuwkomers tussen. In dat geval is het belangrijk om te weten hoe die klanten scoren.”

Alle klanten op dezelfde manier behandelen, dat werkt niet.


Ria Verbist, Accounts Receivable @GraydonCreditsafe

“Heel recent botste ik bijvoorbeeld nog op een bedrijf waarvan ik nooit had verwacht dat het te laat zou betalen. Toen ik in het model ging kijken, was er ook niets aan de hand. De klant was schokbestendig en de multiscore oogde gezond. Dus ik weet waar ik voor sta op het moment dat ik de klant bel om naar de betaling te vragen. Dat is ook het grote voordeel van de schokbestendigheidsscore. Je kunt je benadering erop afstemmen. Want alle klanten op dezelfde manier behandelen, werkt niet. Dus ja, de ene klant krijgt afhankelijk van het totaalbeeld iets meer respijt dan de andere.”

Op deze pagina leest u meer over de Schokbestendigheidsscore. Vul meteen het antwoordformulier in om te weten welke klanten in uw portefeuille voldoende reserves hebben om een plotse schok op te vangen.