Hoe weet ik dat een bedrijf betrouwbaar is?

Twijfelt u aan de betrouwbaarheid en de echtheid van een bedrijf? U wilt toch de juiste zakelijke beslissingen kunnen nemen?

Alvorens u met een bedrijf in zee gaat, is het aangeraden om na te gaan of het bedrijf legitiem en authentiek is. Ook dient u te weten of de bestuurders van de onderneming oprechte bedoelingen hebben, net zoals u.

In dit artikel krijgt u een beter begrip over hoe u uw zakenrelatie kunt vertrouwen en wanneer u deze dient te mijden bij verdachte omstandigheden.

Voorkom fraude, witwaspraktijken en financiering van terrorisme
Chapter 1

Controleer of het bedrijf effectief bestaat bij de officiële instanties

Ga na of het bedrijf waarmee u te maken heeft, is opgenomen in de publicaties van de officiële bronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen of zelfs via het Creditsafe platform
 

Kruispuntbank van Ondernemingen
In België zijn alle vennootschapsvormen verplicht om zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alvorens hun activiteit te lanceren.

Ook dienen zij hun statuten in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren met behulp van een erkende notaris. Bij deze publicaties zijn zij verplicht om een aantal noodzakelijke inlichtingen te verstrekken, waaronder de bestuurdersidentiteit.

Tot slot, vanaf een bepaalde omzet en personeelsaantal zijn bedrijven verplicht om hun jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België in te dienen.
 

Zoek het bedrijf via Creditsafe op
Twijfelt u aan de credibiliteit van uw nieuwe handelspartner? Wat weet u eigenlijk van de reputatie van deze zakenrelatie op de markt? Misschien vraagt u zich af of uw klanten en leveranciers wel voldoende liquiditeiten hebben om de betalingsafspraken na te komen?

Daarom is het altijd aangeraden om een balans op te maken en de volledige kredietwaardigheid en betrouwbaarheid te controleren.

Creditsafe biedt u de mogelijkheid om uw zakenrelaties te controleren naar hun betrouwbaarheid en kredietwaardigheid, zodat uw (grote) contracten geen potentieel risico vormen voor uw organisatie.


U vindt er trouwens ook de profielen van de verschillende bedrijfsleiders met hun verschillende huidige en vorige mandaten.
 

FSMA: de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten
Als het bedrijf dat u aan het controleren bent actief is op de financiële markt of grote geldtransacties verwerkt, kan u deze eventueel terugvinden op de website van het FSMA.

Voor dergelijke activiteiten heeft de onderneming een vergunning nodig (of soms een inschrijving in het register) van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten. Deze organisatie staat in voor de controle van de Belgische financiële sector, samen met de Nationale Bank van België.

Als u de desbetreffende onderneming niet terugvindt, kan het zijn dat deze organisatie niet onderworpen is of zich niet houdt aan de regels van het FSMA.

Nog geen reden tot onmiddellijke paniek, maar voorzichtigheid is aangeraden.

Chapter 1

Bekijk de website van het bedrijf

Zoek en ga naar de website van de onderneming. Toets naar specifieke elementen die kunnen aanduiden dat het bedrijf authentiek is en geen oplichterij.
 

Check de spelling en grammatica
Als u bemerkt dat de taal op de website (over het algemeen) niet sterk genoeg is, kan dit duiden naar een buitenlandse onderneming. Zeker als er beweerd wordt dat het om een nationale entiteit gaat. Neem uiteraard deze opmerking met een korreltje zout, gezien de taalkundige dualiteit in ons land.

 

Raadpleeg het privacybeleid
Is het privacybeleid op de website opgenomen en bevat het de elementen die moeten worden vermeld? Staat er een online geschiedenis van de onderneming? Meestal bevat een vertrouwelijkheidsbeleid de naam en officiële contactgegevens van het bedrijf.

Vereenvoudig uw onderzoek door de kredietwaardigheid en de bijhorende contactgegevens van deze nieuwe handelspartner te controleren via een erkende verstrekker van handelsinformatie, zoals Creditsafe.

Chapter 1

Controleer de bestuurders

De eigenaars- of bestuurdersidentiteit kan veel zeggen over de vooruitzichten van een bedrijf.

Bedrijfsleiders hebben een belangrijke macht in het nemen van strategische beslissingen. Zij bepalen de richting die ze willen inslaan. Hun achtergrond zal dus niet alleen een grote invloed hebben op de prestaties van een organisatie, maar ook op zijn reputatie.
 

Voer een controle van de beheerders uit
Heeft de bestuurder een mandaat in andere bedrijven? Heeft hij of zij in het verleden andere bedrijven geleid? Wat is de huidige situatie van deze andere ondernemingen?

Als de ondernemer of bestuurder mandaten had in verschillende bedrijven die failliet gingen, kan dit een teken zijn van een vrijwillig wanbeheer.

Bovendien dient u enorm voorzichtig te zijn wanneer uw gesprekspartner onderworpen is/was aan sancties, frauduleuze faillissementen en andere “donkere” zaken. De reputatie van u en uw onderneming kunnen hierdoor op het spel staan.
 

Ga na wie de uiteindelijke begunstigde (UBO) is
De uiteindelijke begunstigde of de "Ultimate Beneficial Owner" (UBO) is de persoon die ten minste 25% van de aandelen of stemrechten bezit, of een beslissend mandaat heeft in de raad van bestuur.

Sinds kort zijn alle bedrijven in België verplicht om de identiteit van hun UBO's te vermelden in een centraal register om fraude en financiering van terrorisme te bestrijden. Het doel is om te voorkomen dat malafide individuen zich achter een bedrijfsnaam verstoppen om frauduleuze transacties uit te voeren.


Daarom raden wij u aan om systematisch te controleren wie de UBO is van het bedrijf, waarmee u op punt staat om zaken mee te doen. U kunt deze verificatie uitvoeren via het UBO-register of rechtstreeks op het geconsolideerde Creditsafe-platform.
 

Identificeer een mogelijke groepsstructuur
Als de onderneming deel uitmaakt van een internationale groep, versterkt dit de betrouwbaarheid omdat het robuuster en stabieler is. Vergeet echter niet de gelinkte organisaties te controleren om zo eventuele risico’s te voorkomen, mocht een lid van de structuur betrokken zou zijn bij dubieuze zaken.

De pers is trouwens ook een goede bron om potentiële problemen te identificeren.

Chapter 1

Verifieer het afleveradres van uw professionele klant

Door een snelle opzoeking te doen via het Creditsafe-platform, vindt u onmiddellijk het officiële adres van een bedrijf en haar verschillende vestigingseenheden (indien toepasbaar).

Deze informatie is nuttig om te weten of het bedrijf daadwerkelijk actief is op de plaats waar zij beweert te zijn.
 

Controleer het geregistreerde bedrijfsadres
Elk bedrijf is trouwens verplicht een officieel zakelijk adres op te geven. Voor grote bedrijven zal dit vaak het hoofdkantoor zijn, terwijl kleinere bedrijven frequenter het adres van hun boekhouder kiezen of het privéadres van hun toezichthouder.

 

Kijk het afleveradres even na
Alvorens u goederen of diensten aan een klant levert, raden wij u aan om telkens te controleren of het afleveradres overeenkomt met het adres dat vermeld staat in een Creditsafe rapport of in een officieel handelsregister.

Als u geen informatie terugvindt, die u in staat stelt om het afleveradres aan de bedrijfsnaam te koppelen, kan het zijn dat u te maken heeft met een frauduleuze organisatie.
 

Gebruik Google Maps
Via Google Maps en Google Street View kan u de locatie van een bedrijf controleren. Als u op het opgegeven adres bijvoorbeeld een flatgebouw of een woonhuis ziet, let dan zeker goed op. 

Chapter 1

Analyseer de financiële prestaties van de onderneming

Hoewel niet iedereen met financiële analyses goed overweg kan, is het toch essentieel om de prestaties van de eigen onderneming en die van uw zakenrelaties in te schatten.

Aan de hand van specifieke, financiële prestatie-indicatoren kunt u de kredietwaardigheid van een bedrijf meten om zo de juiste beslissingen te nemen. Zo identificeert u mogelijke, toekomstige problemen of misschien wel nieuwe zakelijke opportuniteiten.
 

Analyseer de jaarrekeningen van de onderneming
Vele bedrijven dienen hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank van België, afhankelijk van het aantal werknemers in dienst en omzet.

Bij het raadplegen van de jaarrekening dient u uw aandacht te besteden aan de volgende sleutelposten in de resultatenrekening: omzet, aankopen, kosten en de verschillende prestatieresultaten in vergelijking met voorgaande jaren. In de balans ligt de nadruk op het eigen vermogen, de vorderingen, schulden en de cashflow.

Deze controle is echter iets uitdagender als u te maken heeft met jonge KMO’s of zelfstandigen. Zij zijn niet onmiddellijk onderworpen aan deze verplichting en hoeven hun jaarrekening slechts in verkorte vorm in te dienen. Hierdoor heeft u geen zicht op de volledige balans van zo’n kleinere structuur.

In dit geval kan het nuttig zijn om een beroep te doen op handelsinformatie van een derde partij. Creditsafe houdt rekening met een groot aantal andere parameters om een (al dan niet) risico-inschatting of -indicatie af te leveren.
 

Let op voor een negatieve betalingsgeschiedenis
Heeft de onderneming een rechtsprocedure ondergegaan voor de Rechtbank van Koophandel? Is zij door de RSZ aangeklaagd wegens niet-betaling van de sociale bijdragen?

De aanwezigheid van een dergelijk verleden kan een aanleiding zijn tot financieel wanbeheer of een slechte houding van het bedrijf. Indien deze elementen zich blijven herhalen, dan is voorzichtigheid 100% geboden.

Creditsafe deelt ook de betalingservaringen in zijn rapporten. Zo kan u eenvoudig nagaan of een professionele klant een “goede” betaler (binnen de betalingstermijn) of een “slechte” betaler (buiten de betalingstermijn) is. Ook geeft Creditsafe een overzicht van de facturen die nog openstaan.

Heeft u nog twijfels over de betrouwbaarheid van uw (potentiële) klant of leverancier?  Wilt u graag een gepersonnaliseerde opvolging bij het controleren van uw handelsrelaties? Of wenst u een zakenrelatie te onderzoeken?

Wij helpen u graag verder!