Creditsafe kredietscorekaarten

Geef uw bedrijf de kracht van vooruitziendheid, dankzij een van de meest voorspellende bedrijfskredietscorekaarten in de industrie.

Creditsafe lanceert het komende jaar een hele reeks nieuwe kredietscorekaarten. Lees hieronder meer over onze kredietscorekaarten en over de toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Een nog betere bescherming tegen actuele kredietrisico's die resultaten blijft opleveren

Onze nieuwe kredietscorekaarten met uitgebreide en geavanceerde analyses helpen uw bedrijf te groeien en te beschermen tegen potentiële kredietrisico's

Bedrijven over de hele wereld, van commerciële kredietverstrekkers tot wereldwijde fabrikanten, vertrouwen op ons voor het leveren van superieure kredietrisico-informatie waarop uw bedrijf kan vertrouwen. 

Ons International Analytics Team heeft met hun decennialange ervaring nieuwe scorekaarten ontwikkeld, getest en gevalideerd, waarmee de kans op een bedrijfsfaillissement met de grootste nauwkeurigheid tot nu toe kan 

De voordelen van de nieuwe kredietscorekaarten

Verhoogde voorspelbaarheid

Onze scores meten, met vertrouwen, de waarschijnlijkheid dat een bedrijf failliet gaat tot 12 maanden van tevoren.

Geanalyseerde aanvullende bedrijfsdata

Duizenden databronnen van bedrijven worden gecombineerd en geëvalueerd om een onmiddellijke en transparante kredietscore voor elk bedrijf te verkrijgen.

Meer zakelijke opportuniteiten

Door de slagkracht van de kredietscorekaart te vergroten, kan uw onderneming profiteren van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot meer commerciële opportuniteiten zonder dat het kredietrisico toeneemt.

Een betere beoordeling van bedrijven met beperkte informatie of data

Wij kunnen bedrijven op basis van beperkte informatie nauwkeuriger beoordelen, zodat u met vertrouwen kunt beslissen of u zaken met hen wilt doen.

Ik wens een persoonlijke toelichting

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij contact met u kunnen opnemen

Een grotere nauwkeurigheid van de voorspelbaarheid met verbeterde bedrijfssegmentaties

Geen twee ondernemingen zijn identiek, maar de meeste vertonen gelijkaardige tekenen van insolventie binnen de populatie

Om het onderscheidend vermogen van de kredietscorekaart te vergroten, wordt de populatie gesegmenteerd. 

Het doel van segmentatie is om een set van subpopulaties te definiëren die, wanneer ze individueel en gecombineerd gemodelleerd worden, het kredietrisico beter zullen rangschikken dan een enkel model op de totale populatie in elk land.

Creditsafe is er trots op 's werelds grootste database van zakelijke kredietinformatie te beheren, die voortdurend groeit naarmate we meer bedrijfsdata verzamelen. Dit heeft ons in staat gesteld om de populaties van veel landen in meer verschillende groepen in te delen, waardoor we meer voorspellende modellen kunnen produceren. 

 

Een grotere nauwkeurigheid van de voorspelbaarheid met verbeterde bedrijfssegmentaties

Wat zijn de factoren die de kredietwaardigheid van een onderneming beïnvloeden?

Uit meer dan 8.000 bronnen wereldwijd identificeren wij zorgvuldig de factoren die een sterke correlatie hebben met bedrijfsfaillissementen.

Van kleine lokale bedrijven tot grote multinationals, de factoren die het uiteindelijke faillissement van een bedrijf beïnvloeden of aangeven verschillen per bedrijfsgrootte en industrie. Om de voorspelbaarheid en stabiliteit van onze kredietscore te vergroten, segmenteert Creditsafe alle bedrijven binnen een populatie op basis van beschikbare informatie, grootte en type bedrijf (zoals hierboven vermeld). 

Binnen elke kredietscorekaart varieert het belang dat elke factor op de kredietscore heeft naar gelang de statistische relevantie ervan in relatie tot een bedrijfsfaillissement binnen een periode van 12 maanden. Hieronder tonen wij enkele van de elementen die worden gebruikt om de kredietscore voor de nieuwste scorekaarten te berekenen.

 

Officiële publicaties

Adreswijzigingen

Bestuurderswissels

Bedrijfstakken

Betalingsdata en -gedrag

Gedeponeerde jaarrekeningen

Gelinkte bedrijven

Bedrijfsgrootte

Bedrijfstypes

Boek vandaag nog een afspraak met een Creditsafe scorekaart specialist

Een wijziging van de kredietscorekaart kan een verschillende impact hebben op elk bedrijf en wij zijn er om u te helpen met eventuele aanpassingen.

Onze Account Managers zullen u graag voorzien van aanvullende middelen en informatie. Als u een grote impact op uw bedrijf verwacht, is het perfect mogelijk om elkaar te ontmoeten.

Boek hieronder een gesprek of een meeting met uw Account Manager om meer te weten te komen over de dienstverlening die wij u kunnen bieden.

Het waarborgen van een hoge kwaliteit van de kredietscoremodelleringen

Voorspelbaarheid

Stabiliteit

Evaluatie

De nauwkeurigheid van de kredietscorekaart is van vitaal belang om een volledige beoordeling van kansen te kunnen geven en om tegelijkertijd het kredietrisico van financiële verliezen te minimaliseren.

Het niet herkennen van een bedrijf dat failliet dreigt te gaan, houdt uiteraard een onmiddellijk kredietrisico in. Anderzijds betekent het ten onrechte afwijzen van een potentiële klant een verlies van zaken en brengt dus een financiële kost met zich mee.

Het onderscheid tussen "goede" en "slechte" bedrijven, d.w.z. bedrijven met een hoog of laag risico op insolventie, is het essentiële kenmerk van een goed kredietscoringsmodel. 

De nauwkeurigheid van de kredietscorekaart is van vitaal belang om een volledige beoordeling van kansen te kunnen geven en om tegelijkertijd het kredietrisico van financiële verliezen te minimaliseren.

Het is belangrijk dat onze kredietscorekaarten accuraat blijven voor de nabije toekomst en niet alleen voor de periode van de eerste analyse.

Om dit te verzekeren, hebben wij een out-of-time validatie (OoT) uitgevoerd over verschillende historische periodes. Om seizoenseffecten uit te sluiten, werd de OoT uitgevoerd in de loop van de verschillende seizoenen.

Dit stelt ons in staat de stabiliteit en nauwkeurigheid van de kredietscorekaart, met vertrouwen te verifiëren.

Het is belangrijk dat onze kredietscorekaarten accuraat blijven voor de nabije toekomst en niet alleen voor de periode van de eerste analyse.

De kredietscorekaarten worden maandelijks gevalideerd om betrouwbare voorspellingen te kunnen blijven doen.

Uiteraard veranderen de marktomstandigheden voortdurend tijdens de looptijd van een kredietscorekaart. Daarom volgen en analyseren wij deze veranderingen voortdurend. 

Zo kunnen wij eventuele veranderingen in de factoren die op toekomstige insolventie wijzen, vaststellen en zo nodig de rangorde of de categorieën van variabelen binnen de kredietscorekaart aanpassen.

The Creditsafe scorecard strengthens our ability to continuously assess the predictability of variables and adapt the model to economic changes.

Voorspelbaarheid
Stabiliteit
Evaluatie

Details van de individuele kredietscorekaarten

Download de PDF scorekaartgids door te klikken op de onderstaande iconen

Hieronder de beschikbare handleidingen met details over de toegepaste segmentatie, de definitie van insolventies, de risicoklassen en de waarschijnlijkheid van een faillissement.

Wanneer elk document wordt gepubliceerd, kunt u het downloaden door te klikken op het PDF-pictogram met de vlag van het aangegeven land.
(Deze documentatie is voorlopig enkel in het Engels beschikbaar)

Nederland

Live

Duitsland

Live

Zweden

Live

Het Verenigd Koninkrijk

Live

Frankrijk

Live

België

more

2021