Betaalgedrag & betaalscore

Alles wat u moet weten over de betaalscore, de betaalindex en het betaalgedrag in België.

Naast het aantal faillissementen is ook het betaalgedrag tussen ondernemingen onderling een belangrijke indicator voor de gezondheid van onze economie. Hoe beter het met een onderneming gaat, hoe correcter zij haar betalingen zal uitvoeren.

Studies betaalgedrag

Al onze studies over het betaalgedrag in België vindt u terug in ons archief.

De betaalscore

De betaalscore, een score van 0 tot 10, voorspelt hoe groot de kans is dat uw zakenrelatie haar betalingsafspraken zal nakomen. Hoe hoger de score, hoe waarschijnlijker dat de tegenpartij op tijd zal betalen. 

Berekening van de betaalscore

GraydonCreditsafe beschikt over een netwerk van duizenden bedrijven die ons elk maand meer dan 1 miljoen betalingservaringen aanleveren. Op die manier kunnen we het actuele betalingsgedrag van grotere, maar ook kleinere ondernemingen in kaart brengen. Al die betalingservaringen herleiden we naar een individuele score die tussen 0 en 10 ligt. Recente ervaringen wegen daarbij zwaarder door dan de oudere. Hoe hoger de score, hoe beter, want dat wil zeggen dat een bedrijf haar facturen vaker binnen termijn betaalt.

De betaalscore in verhouding tot de kredietlimiet

Kredietlimiet = Kan het bedrijf mij betalen? > < Betaalscore = Zal het bedrijf mij betalen?

De betaalscore is één van de belangrijkste scores in een kredietrapport. Het geeft vertrouwen als een bedrijf een mooie jaarrekening kan voorleggen en prima scoort op vlak van kredietwaardigheid. Maar een positieve kredietlimiet betekent nog niet dat de klant ook uw facturen op tijd zal betalen.

Daarentegen kunnen bedrijven met een financieel zwakker plaatje best goede betalers zijn. De betaalscore en het betaalgedrag zijn dan ook een mooie aanvulling op de kredietlimiet. Los van het feit of de klant u wel of niet kan betalen, vertelt de betaalscore of uw klant dat ook zal doen.

Gebruik de betaalscore dus altijd in combinatie met andere scores. Er bestaat immers geen toverformule om de kredietwaardigheid van een organisatie in één enkele score samen te vatten. Een combinatie van verschillende scores helpt wel om het algemeen beeld compleet en genuanceerd weer te geven.

Betaalscore > < Kredietlimiet

De betaalscore en het betaalgedrag zijn onlosmakelijk verbonden met de kredietlimiet.

De waarde van de betaalscore en het betalingsgedrag

Als u de gegevens bekijkt van bedrijven die failliet gingen, dan zult u in de laatste maanden voor de uitspraak van het faillissement een sterke achteruitgang in het betaalgedrag merken. De betaalscore is dan ook een prima parameter om een eventueel faillissement te voorspellen.

Betalingservaringen zijn van onschatbare waarde om organisaties zonder publicatieplicht (bv. eenmanszaken en sommige juridische vormen) of startende ondernemers (die nog geen publicaties neerlegden) te beoordelen. Ondernemers die steeds binnen de afgesproken betaaltermijn betalen, bouwen alvast aan het imago van correcte betaler.

Daarnaast is betalingsgedrag een vaste waarde binnen de inzichten van GraydonCreditsafe. Het biedt u een onmiddellijk beeld van de betalingsevolutie, de cashpositie en de actuele betaalintenties van uw handelspartner. Op die manier overstijgt het de waarde van het traditionele en meer statische cijfermateriaal van de jaarrekening. Het vertelt hoe uw zakenrelatie vandaag betaalt en maakt het actuele beeld van uw zakenrelatie helemaal compleet.

Tot slot vormt betalingsgedrag een belangrijke pijler in verschillende modellen en scores waar klanten dagelijks mee werken. Hoe meer ervaringen, hoe correcter de inzichten.

Meer weten over de betaalscore of betaalgedrag? Neem dan meteen contact met ons op.

Waarom zou u ook betalingservaringen delen?

 • Omdat u zich solidair toont met duizenden andere ondernemers, die streven naar een transparante, eerlijke en gezonde economie.
 • Om organisaties zonder publicatieplicht of startende ondernemers beter te kunnen beoordelen.
 • Om modellen en scores te voeden, zodat inzichten nog nauwkeuriger worden.
 • Niet alleen om zwak betalingsgedrag te signaleren, maar ook om correct betaalgedrag te belonen. Een meerderheid van de bedrijven betaalt nog altijd correct en de buitenwereld mag weten wie dat zijn.
 • Om een duidelijk onderscheid te maken: kapitaalkrachtige bedrijven kunnen slordig zijn met hun betalingen of betalen met opzet te laat. Bedrijven met een financieel zwakker plaatje kunnen dan weer best goede betalers zijn.
 • Omdat delen snel en eenvoudig kan.
 • En omdat GraydonCreditsafe geïntegreerd is in tal van softwarepakketten, wat de uitwisseling van betaalgedrag nog gemakellijker maakt.

Eén klant die niet betaalde heeft me bijna naar een faillissement geleid. Daarom deel ik nu betalingservaringen uit solidariteit met andere ondernemers. Geen enkel bedrijf zou het slachtoffer mogen zijn van een slechte betaler.


Eén van onze leveranciers

Sluit u vandaag nog aan bij de community

Wilt u ook deelnemen aan het uitwisselingsproject waarbij duizenden leveranciers elke maand miljoenen betalingservaringen van hun klanten met elkaar delen? De uitwisseling gebeurt discreet en anoniem.
Minimaal onderstaande velden zijn al voldoende om van start te gaan:

 • Ondernemingsnummer van uw klant
 • Factuurdatum
 • Vervaldatum
 • Factuurbedrag

GraydonCreditsafe is ook geïntegreerd is in tal van softwarepakketten. Eén druk op de knop is dan vaak al voldoende om de uitwisseling te starten.

Meer weten over de uitwisseling van betalingservaringen? Neem dan meteen contact met ons op.

Betaalindex meet de betalingsachterstand van Belgische ondernemingen

Op basis van alle betalingen die leveranciers ons bezorgen, berekent GraydonCreditsafe ook een globale betaalindex. Hierbij beloont het ‘goede' betalingen, terwijl het betalingen na afspraak zwaarder afstraft naarmate de vervaldatum verstreken is. De eindscore krijgt een indexwaarde waarbij de resultaten van het jaar 2002 gelden als ijk (waarde 100). 

Hoe hoger de index, hoe beter de Belgische ondernemingen elkaar betalen. In die zin is betaalindex nog net iets anders dan de betaalscore.

Betaalindex