Kredietrapporten

Direct de kredietwaardigheid van uw klanten en prospects checken?

Snel en duidelijk inzicht in bedrijfs- en financiële informatie van al uw zakelijke relaties. Vul een bedrijfsnaam in en doe gratis een kredietwaardigheidscheck.

Zoek een Nederlands bedrijf.

Check gemakkelijk en snel online de kredietwaardigheid van uw relaties.

Financiële bedrijfsgegevens over 430 miljoen bedrijven in meer dan 200 landen en gebieden.

Services

De bedrijfs- en kredietinformatie van GraydonCreditsafe geeft een helder en bruikbaar beeld van de financiële situatie en de kredietwaardigheid van meer dan 430 miljoen bedrijven wereldwijd. Beschikbaar in onder andere onze Kredietrapporten of via onze Kredietbewaking- en Monitoringservices in het online Informatieportal. Daarnaast is onze informatie makkelijk te integreren met onze Connect API of de standaard plug-ins in de meest gebruikte ERP- of CRM-systemen zoals onder meer Salesforce, SAP, AFAS of Exact.

Bronnen
We verzamelen, combineren en verwerken wereldwijd data uit meer dan 9,000 bronnen. Hiervoor gebruiken we officiële publieke bronnen en verzamelen ook zeer veel unieke gegevens uit diverse primaire bedrijfsprocessen. Denk aan Ledger Insights, het grootste betalingservaringen programma ter wereld, en de diverse Industrie Informatieplatformen (credit circles).

De grote variëteit aan brondata gecombineerd met de enorme hoeveelheid en diversiteit aan gebruikers geeft ons de mogelijkheid op zeer efficiënte manier onze data te analyseren en actueel te houden. Onze datamanagement- en kredietscoremodellen maken gebruik van alle actuele en historische data. 

Internationaal
Als geen ander zijn we in staat met behulp van machine learning verbanden te leggen tussen datapunten die ook landsgrenzen overstijgen. Zo hebben we grenzeloze internationale concern- en aandeelhoudersstructuren. Essentieel voor iedere risk-, marketing- of compliancemanager!

Sluit u aan bij de meestgebruikte kredietinformatieleverancier ter wereld met meer dan 115.000 klanten en 575.000 gebruikers.

In één oogopslag de kredietwaardigheid van een bedrijf analyseren.

De standaard onderdelen van het Kredietrapport.

Basis bedrijfsgegevens 

Financiële- en betalingsgegevens 

Bestuur, aandeelhouders en verbindingen 

Kredietscore en Kredietlimiet 

Publicaties en overige gegevens 

Met de basis bedrijfsgegevens worden bedrijven uniek geïdentificeerd en geclassificeerd. Deze gegevens zijn het fundament voor master datamanagement binnen organisaties, maar zijn ook een handige tool om bedrijven snel te vinden en te traceren.  

GraydonCreditsafe biedt realtime werelddekking op alle diensten in meer dan 200 landen en gebieden. De beschikbaarheid van bedrijfsgegevens is ook afhankelijk van wet- en regelgeving met betrekking tot publicatieplicht en privacy. Hiermee is de beschikbaarheid van de informatie deels afhankelijk van rechtsvorm, omvang, leeftijd en locatie van een onderneming.

Onze basis bedrijfsgegevens bestaan onder andere uit:

 • Bedrijfsnaam en handelsnamen;
 • Adres- en contactgegevens;
 • Hoofdkantoor en nevenvestigingen;
 • Unieke registratienummers, zoals de CSID, RSIN en KvK;
 • Oprichting- en voortzettingsdata;
 • Actief/inactief;
 • Rechtsvorm en activiteitencodes, zoals de NACE, ISIC, en SBI;
 • Aantal werknemers;
 • Geplaatst en gestort kapitaal.
Basis bedrijfsgegevens Creditsafe

De basis van de financiële informatie bestaat uit jaarverslagen, insolventiedata en betalingsgedrag. GraydonCreditsafe verwerkt de officieel gedeponeerde jaarstukken van de afgelopen 5 jaar van alle deponeringsplichtige bedrijven in Nederland en heeft zo 100% beschikbaarheid met historie. 

Betaalgegevens - die we massaal verzamelen - leveren een scherp beeld van het actuele betaalgedrag, ongeacht de deponeringsplicht van een onderneming.

Onze financiële- en betalingsgegevens bestaan onder andere uit:

 • Balans en winst- en verliesrekeningen inclusief ratio’s;
 • 403-aansprakelijkheidsverklaring;
 • Accountant;
 • Insolventiedata en faillissementsgegevens;
 • Betalingservaringen en analyse.
Financiële- en betalingsgegevens

De databases uit de diverse Creditsafe-landen worden met elkaar gekoppeld en verrijkt. Dit maakt het mogelijk internationale bedrijfsverbindingen op te bouwen. Ook worden diverse andere mogelijke bedrijfsverbanden onderzocht en weergegeven. 

Creditsafe registreert bestuurders en aandeelhouders, ongeacht of dit natuurlijke- of rechtspersonen zijn. Bestuurders, met titel en bevoegdheden, worden alleen opgenomen als deze officieel staan ingeschreven. In Nederland gebeurt dit bij de KvK.

Deze gegevens bestaan onder andere uit:

 • Huidige en voormalige bestuurders en eigenaren;
 • Titel, bevoegdheid en data in-uit dienst;
 • Aandeelhouders;
 • 403-aansprakelijkheidsverklaringen;
 • Internationale groepsstructuur (moeders, zusters, dochters);
 • Hoogste moedermaatschappij;
 • Mogelijke verbanden op basis van onder andere naam, adres, en telefoonnnummer.
Bestuur, aandeelhouders en verbindingen

In Nederland zijn bijna 2.7 miljoen bedrijven ingeschreven. Deze hebben allen een Kredietscore en Kredietlimiet. De Kredietscore is de uitkomst van een logaritmisch regressiemodel dat de kans op een financiële calamiteit berekent. Het model onderscheidt financieel gezonde van ongezonde bedrijven o.b.v. een zogenaamde 'bad-definition', zoals faillissement.

Alle scores en decisiontrees worden realtime berekend met de laatst beschikbare data. Kredietscores en -Limieten zijn dus altijd actueel. Gemiddeld worden per jaar meer dan 25 miljoen Kredietscores (her-)berekend in Nederland alleen. De scores zijn zeer voorspellend. De kwaliteit van de modellen wordt continu bewaakt op accuraatheid, stabiliteit en voorspelkracht via onder andere de Gini-score.

De Internationale Score is het resultaat van een mapping op basis van default-percentages van diverse lokaal berekende kredietscores. Zo ontstaat een internationaal consistente scoringklasse ondanks de soms grote verschillen in beschikbaarheid van data in verschillende landen.

Onze gegevens voor Kredietscore en Kredietlimiet omvatten onder andere:

 • Kredietscore (1-100) en kans op falen;
 • Kredietlimiet (€);
 • Score- en limietgeschiedenis;
 • Trends en industrievergelijkingen;
 • Internationale score;
 • Kleurcoderingen en risicoklassen;
 • Extra scores, zoals de COVID-19 Impact-score;
 • Maatwerkscore en decisiontrees zoals Check&Decide.
Kredietscore en Kredietlimiet Creditsafe

Het onderhouden van onze databases is een dynamisch en proactief proces. Er is geen ‘uiterste houdbaarheidsdata’ van gegevens. Gegevens kunnen ieder dag opnieuw wijzigen. Daarom wordt de data 24/7 bewaakt op actualiteit en kwaliteit. Zo worden mutaties, zoals adres- of bestuurswijziging of deponering van jaarstukken in een registratie bij de Kamer van Koophandel dagelijks bijgehouden. 

De actualiteit van de gegevens wordt dus doorlopend aangepast door bijvoorbeeld het nieuwe jaarstuk of KvK-uittreksel te verwerken. Op deze manier is bijna 99% van de aanvragen die wij verwerken online en realtime voorradig.

Een eigen en unieke databron zijn alle aanvragen van de meer dan 500,000 gebruikers van onze informatie. De intensiteit van het gebruik van de informatie levert dagelijks relevante feedback op. Maar ook worden de enorme aanvraagvolumes van onze klanten wereldwijd gebruikt in data-analyses en verwerkt tot input voor sommige van onze scoremodellen. 

Onze publicatiegegevens en overige gegevens omvatten onder andere:

 • Publicaties: mutaties van de KvK en historie;
 • Overzicht van aanvragen met historie en trend;
 • Mogelijke overige verbanden, zowel in Nederland als internationaal.
Overige data Creditsafe
Basis bedrijfsgegevens 
Financiële- en betalingsgegevens 
Bestuur, aandeelhouders en verbindingen 
Kredietscore en Kredietlimiet 
Publicaties en overige gegevens 

Veelgestelde vragen

Wat is een kredietwaardigheidscheck?

Bij een kredietwaardigheidscheck controleert u of uw (potentiële) klant voor uw producten of services kan betalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de kredietscore en de kredietlimiet te raadplegen. De kredietscore en kredietlimiet vindt u terug in een kredietrapport.

Wat vind ik in een kredietrapport?

In een kredietrapport vindt u naast basis bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, handelsnamen, adres, activiteitencode, oprichtingsdatum, etc.) uitgebreide financiële informatie over een bedrijf, zoals de jaarverslagen tot vijf jaar terug, winst- en verliesrekening en financiële ratio's. Ook vindt u de kredietscore en de kredietlimiet terug in een kredietrapport om de kredietwaardigheid van een bedrijf te bepalen.

Wat is een kredietscore?

Met de kredietscore van GraydonCreditsafe wordt de kans uitgedrukt dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat of insolvabel wordt in een getal van 1 tot 100.

Wat is een kredietlimiet?

De kredietlimiet is het maximale factuurbedrag dat wordt aanraden om veilig op rekening te kunnen leveren aan een bedrijf.