Data Clean

Eén bron van waarheid: Klantgegevens waar elke medewerker in uw bedrijf op kan vertrouwen

Verbeter de integriteit van uw klantenbestand met geverifieerde actuele bedrijfsgegevens en financiële informatie over uw klanten.

Blijven de klantgegevens in uw klantenbestand actueel?

Beschik altijd over de juiste klantgegevens door uw klantenbestand in een paar simpele stappen op te schonen.

Uw klantenbestand is uw waardevolste bezit, maar vaak is het ook het meest verwaarloosde bezit. Naarmate bedrijfsveranderingen ontstaan, neemt ook het verval van uw klantgegevens toe. Door mutaties in uw klantenbestand kunnen uw klantgegevens snel onnauwkeurig worden, in plaats van waardevolle inzichten die u kunt gebruiken voor commerciële doeleinden. En dat kost geld.

Met een Data Clean van GraydonCreditsafe kunt u het vertrouwen in uw klantenbestand herstellen en datagestuurde beslissingen nemen om het succes van uw bedrijf te vergroten.

Alleen al in het Nederland vinden er jaarlijks miljoenen bedrijfsveranderingen plaats:

Bedrijven veranderen van adres

Bestuurders verlaten een bedrijf

Verandering in kredietscores

Bedrijven vragen een faillissement aan

Verbeter de kwaliteit en nauwkeurigheid van uw klantenbestand

Het valideren, opschonen en verrijken van uw klantgegevens met bedrijfsgegevens uit 18 landen

Met een Data Clean van GraydonCreditsafe herstelt u snel uw onnauwkeurige klantgegevens. Ons unieke matching-algoritme wat wordt aangedreven door onze internationale bedrijfsinformatie-database, detecteert dubbele, verlopen en onnauwkeurige klantgegevens en vervangt deze met geverifieerde actuele bedrijfsgegevens.

Onze bedrijfsgegevens worden dagelijks verzameld en bijgewerkt uit 9.000 officiële registers zoals de Kamer van Koophandel, lokale publicaties, incassobureaus, partners en andere vertrouwde bronnen. 

Alle bedrijfsgegevens die we verzamelen worden geverifieerd, in een gestandaardiseerdstructuur geformatteerd en samengevoegd in onze bedrijfsinformatie-database. Elk record in onze database krijgt een uniek Safenummer om zijn uniciteit te garanderen.

U kunt uw klantgegevens uit de volgende landen laten opschonen, valideren en verrijken:

Verhoog de klantkennis van uw medewerkers en versterk de samenwerking tussen afdelingen

Effectieve besluitvorming en communicatie op het gebied van klantenbeheer, sales en marketing is afhankelijk van actuele bedrijfsgegevens. We hebben een van de grootste bedrijfsinformatie-databases ter wereld, waardoor we 500 unieke bedrijfsdatavelden in uw klantenbestand direct kunnen valideren, opschonen en verrijken.

Creditmanagement

Accountmanagement

Marketingcommunicatie

Master Data Management

Kredietrisico's optimaliseren

We verrijken uw klantgegevens met belangrijke risico-indicatoren zoals de kredietscore, de kredietlimiet en de betalingstermijn. Zo zorgen we ervoor dat uw creditmanagementafdeling de betalingsvoorwaarden goedkeurt op basis van nauwkeurige kredietinformatie.

Door met regelmatig uw klantenbestand op te schonen verkrijgt u accurate informatie over veranderingen in de omstandigheden van een debiteur, waaronder kredietrisico- en adreswijzigingen. Zo kunt u effectieve prioritering van incasso's en succesvolle levering van facturen ondersteunen in uw creditmanagementprocessen.

Bedrijfsgegevens opschonen en toevoegen, waaronder:

Kredietscore

Kredietlimiet

Dagen na de betalingstermijn

Factuuradres

Uw klantrelaties onderhouden

Met een Data Clean van GraydonCreditsafe helpt u sterke klantrelaties op te bouwen die onmisbaar zijn voor klantloyaliteit op de lange termijn.

Onze rijke bedrijfsgegevens helpen uw accountmanagers om de bedrijfsomstandigheden, directiewisselingen en kansgebieden bij te houden. Zo kunnen ze geïnformeerde gesprekken voeren. Door uw Data Clean aan te vullen met financiële informatie en de groepsstructuur van uw klanten kunnen uw accountmanagers diepgaand inzicht krijgen om commerciële kansen te identificeren.

Bedrijfsgegevens opschonen en toevoegen, waaronder:

Bestuurdersinformatie

Omzet

Groepsstructuur

Website

Verhoog de ROI op uw campagnes

Verhoog de prestaties van uw marketingactiviteiten met marketingcommunicatie wat resoneert bij uw doelgroep. 

Door uw klantgegevens te verrijken met actuele bedrijfsgegevens kunt u uw klantenbestand effectief segmenteren om verschillende behoeften in kaart te brengen. Zo kunnen we bijvoorbeeld aan al uw klanten een SBI activiteitencode toevoegen, zodat u hier uw communicatie op kan toespitsen. 

Bedrijfsgegevens opschonen en toevoegen, waaronder:

Bedrijfsadres

SBI activiteitscode

Aantal medewerkers

Bestuurdersinformatie

Eén bron van waarheid

Met een Data Clean van GraydonCreditsafe verbindt u verschillende delen van uw bedrijf met ons unieke Safenummer. Ons matching-algoritme maakt gebruik van meerdere matchingroutines om bedrijven nauwkeurig te identificeren en te matchen. Zo profiteert u van bedrijfsgegevens afkomstig van één ​​enkele bron waardoor een sterkere samenwerking tussen afdelingen plaatsvindt.

Eenmaal gekoppeld, worden uw klantgegevens gevalideerd, opgeschoond en verrijkt met de door u gekozen datavelden en geretourneerd in een gestandaardiseerd format.

Bedrijfsgegevens opschonen en toevoegen, waaronder:

Uniek Safenummer

Handelsnamen

BTW-nummer

Moederbedrijf

Creditmanagement
Accountmanagement
Marketingcommunicatie
Master Data Management

Krijg een duidelijk en volledig beeld van uw klantgegevens

Doe exclusief een Data Health Check om de gezondheid van uw klantenbestand in kaart te brengen.

Onze bedrijfsinformatie-database stelt u in staat om de gezondheid van uw klantenportefeuille in kaart te brengen. Van branche-distributie, geografische spreiding, risicoprofilering tot mutatie in klantgegevens. Elk bestand dat u wilt opschonen wordt vooraf geanalyseerd om een ​​360-graden overzicht van uw zakenpartners te bieden.