Data Subject Access Request | Creditsafe

Data Subject Request

Met de GDPR heeft u een transparant inzicht in uw persoonlijke gegevens en hoe deze worden gebruikt. Als onderdeel van Creditsafe's streven naar een open en transparante verwerking van gegevens, hebben wij de volgende processen voor u beschikbaar gesteld.
 

1 - Een GDPR-aanvraag indienen:


-          Email ons naar [email protected]

-          Vermelding van “GDPR aanvraag” in het onderwerp en in de email.

Alvorens we u kunnen verder helpen, hebben wij eerst enkele gegevens van u nodig om te kunnen bevestigen wie u bent. Gelieve deze gegevens dan ook te vermelden in de email van uw “GDPR aanvraag”.    

 • Bedrijfsnaam van de aanvrager
 • Volledige naam van de aanvrager
 • Zakelijk e-mail adres van de aanvrager
 • Zakelijk telefoonnummer van de aanvrager
 • Referentienummer van de klant
 • Identificatie- en adresbewijs
  (aan de hand waarvan wij uw identiteit kunnen verifiëren)


Zodra we over deze informatie beschikken, zijn de volgende opties beschikbaar:
 

- Subject Access Requests (SAR) of “betrokkene toegangs-aanvraagformulier”

In een ‘SAR’ kan u  alle informatie die we over u hebben bekijken en kan u (indien gegrond) eventuele, noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in deze informatie.
 

- Verzoek om rectificatie:
Indien u van mening bent dat de informatie in de Creditsafe-database onnauwkeurig of onvolledig is, gelieve nadere bijzonderheden te verstrekken over wat de onnauwkeurige gegevens zijn en het bewijs te leveren ter ondersteuning van een eventuele correctie.

* Creditsafe is verplicht te antwoorden binnen een termijn van 30 dagen na het indienen van het verzoek, maar deze termijn kan met twee maanden worden verlengd indien het verzoek om rectificatie complex(er) is.

** Houd er rekening mee dat een deel van de gegevens die Creditsafe in zijn bezit heeft, afkomstig is van openbare en/of overheidsbronnen en dat het nodig kan zijn om uw verzoek aan die externe instantie te richten om een correctie uit te voeren.
 

- Recht van verwijdering (recht om vergeten te worden):
Onder GDPR heeft u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, dit geeft echter geen absoluut "recht om verwijderd te worden". 

Als u van mening bent dat u gegronde redenen heeft om “Recht van verwijdering” aan te vragen, hebt u de mogelijkheid om dit aan te vragen door zoveel mogelijk ondersteunend bewijsmateriaal aan Creditsafe te verstrekken. Individuen hebben het recht om de verwerking van persoonsgegevens te onderdrukken of te blokkeren. Dit recht kan waar worden uitgeoefend wanneer:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens
 • U bent van mening dat er gegronde redenen zijn om beperking van de verwerking mogelijk te maken.
 • De bewaarde informatie is niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werd verzameld. 

Indien u persoonlijke gegevens wenst te onderdrukken of te blokkeren, dient u zoveel mogelijk informatie in te vullen (inclusief bewijsmateriaal of schermafbeeldingen van de plaats waar u van mening bent dat de gegevens moeten worden bewaard en in het bijzonder waar u van mening bent dat deze dienen te worden onderdrukt/verwijderd).

 

2 - Uitschrijven bij Creditsafe marketing doeleinden:


Indien u gebruik maakt van meerdere zakelijke emailadressen, gelieve dit door te geven naar [email protected] met de melding dat deze emailadressen geen communicaties meer wensen te ontvangen.

* Hou er aub rekening mee dat u duidelijk vermeld in de email: “ik wens geen informatie meer te ontvangen”. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat u niet langer e-mailadvertenties ontvangt van Creditsafe als marketeer.

 

- E-mailberichten Verzonden van Creditsafe als "marketeer"
Creditsafe brengt ook een aantal van haar eigen producten en diensten per e-mail op de markt. Wanneer Creditsafe de marketeer is, worden we altijd als zodanig geïdentificeerd in de inhoud van de mailing. Elke e-mail die u van Creditsafe ontvangt, bevat de juiste instructies om u af te melden.
Als u zich wilt afmelden voor de e-mailmarketingberichten van Creditsafe, kan u een e-mail sturen naar het emailadres [email protected] of klikken op de 'optout-link' in elke communicatie, omschreven zoals "uitschrijven? Klik Hier" in de footer van elke marketing email.

 

- Creditsafe's e-maildatabase
Creditsafe beschikt over een database van op-toestemming-gebaseerde emailadressen die door Creditsafe worden gebruikt om u op de hoogte te houden van diverse onderwerpen per e-mail (zoals aanbiedingen, nieuwe inzichten, tips & tricks, updates, etc.). Als u zich wenst af te melden voor deze marketingcommunicaties, kan u zoals reeds vermeld een email sturen naar [email protected] vanaf het e-mailadres dat u wilt afmelden.

Als u zich afmeldt uit de Creditsafe-emaildatabase, bestaat de mogelijkheid dat u emailberichten blijft ontvangen van andere Creditsafe partners, waar u zich initieel hebt aangemeld. U dient zich ook af te melden bij de desbetreffende partner, indien u geen communicaties meer wenst met een Creditsafe-noemer. 

* Hou er aub rekening mee dat u duidelijk vermeld in de email: “ik wens geen informatie meer te ontvangen”. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat u niet langer e-mailadvertenties ontvangt van Creditsafe als marketeer.

Tot slot, Creditsafe Belgium verkoopt GEEN emailgegevens aan derden.

 

- Uitschakeling van direct mail (post): 
Als verantwoordelijk bedrijf respecteren wij uw keuze om geen direct mail reclame van ons te ontvangen. U kan rechtstreeks contact opnemen met Creditsafe om geen post-marketingacties te ontvangen. Door direct mail marketing van Creditsafe uit te schakelen, worden alleen de postmailings gestopt.

* Hou er aub rekening mee dat u direct mail kan blijven ontvangen omdat adverteerders vaak met meerdere dataleveranciers werken.

U kan ons bereiken via [email protected] of per aangetekend schrijven naar:

Creditsafe Belgium NV
Steenweg Op Zellik 12
1082 Brussel - België

* Zoals reeds vermeld, gelieve zo compleet mogelijk te zijn als u zich wenst uit te schrijven. Wij hebben enkele gegevens van u nodig om te kunnen bevestigen wie u bent (uw volledige naam, bedrijfsnaam, postadres, volledig telefoonnummer en zakelijk e-mailadres). Gelieve deze gegevens dan ook te vermelden in uw aanvraag.

** Geef duidelijk aan dat u verwijderd wilt worden. Als u verhuist of uw naam wijzigt, moet u zich opnieuw afmelden met uw nieuw adres of naam. Wanneer u zich afmeldt bij Creditsafe, worden uw gegevens niet verwijderd uit de Creditsafe marketingdatabase. Creditsafe zal uw gegevens voor een periode van 5 jaar markeren als "Niet mailen". Als Creditsafe uw gegevens volledig zou verwijderen, zouden we niet weten wat uw voorkeuren zijn.

 

- Uitschakeling van Telemarketing:
Verantwoordelijke marketing bedrijven respecteren uw keuze om geen telemarketing oproepen te ontvangen. Creditsafe houdt rekening met én is volledig conform met de "Bel-Me-Niet-Lijst".  

* Uitzondering: tenzij het bedrijf of de persoon in kwestie zelf (schriftelijk) aangeeft dat er contact mag opgenomen worden.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Creditsafe om te worden onderdrukt uit de telemarketinglijsten van Creditsafe. Door telemarketing van Creditsafe uit te schakelen, stopt de telemarketing waarbij gebruik wordt gemaakt van de marketinggegevens van Creditsafe.

Het is mogelijk dat u telemarketinggesprekken blijft ontvangen omdat adverteerders vaak met meerdere dataproviders werken. U kan contact opnemen met Creditsafe door uw volledige naam (inclusief eventuele naamswijzigingen), postadres, volledig telefoonnummer (+ netnummer) en e-mailadres te sturen naar [email protected] of naar het onderstaande postadres:

Creditsafe Belgium NV
Steenweg Op Zellik 12
1082 Brussel - België

 

* Geef duidelijk aan dat u verwijderd wilt worden. Als u verhuist of uw naam wijzigt, moet u zich opnieuw afmelden met uw nieuw adres of naam. Wanneer u zich afmeldt bij Creditsafe, worden uw gegevens niet verwijderd uit de Creditsafe marketingdatabase. Creditsafe zal uw gegevens voor een periode van 5 jaar markeren als "Niet contacteren". Als Creditsafe uw gegevens volledig zou verwijderen, zouden we niet weten wat uw voorkeuren zijn.

 

3 - Recht op transparantie van de verwerking:
 

U hebt het recht om informatie op te vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt en de basis van het gebruik. Deze informatie kan worden gevonden in het privacy beleid dat beschikbaar is op alle Creditsafe-websites.