Privacy Beleid

Online privacyverklaring

(Online) privacyverklaring

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op uw gebruik van deze website. Om te zien hoe wij andere soorten gegevens verwerken, met inbegrip van de gegevens die worden gebruikt in onze producten en diensten, verwijzen wij u naar de transparantieverklaringen, die ook beschikbaar zijn onderaan de startpagina.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang. Wij zullen gegevens die u verkiest te verstrekken of die worden verzameld door uw gebruik van de website en die u kunnen identificeren, alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Online Privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Online Privacyverklaring beschrijft het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke informatie die u kiest te verstrekken bij uw bezoek aan en/of die kan worden doorgegeven via de website van Creditsafe (https://www.creditsafe.com/be/nl.html) (hierna "onze website"). Wij wijzen u erop dat het gebruik van onze website niet vereist dat u enige persoonlijke informatie verstrekt. 

Onder persoonlijke identificeerbare informatie wordt verstaan alle informatie op basis waarvan een persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd, zoals bv. naam, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke. Voor meer informatie over uw recht op toegang tot, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, hoe u deze rechten kunt uitoefenen en onze contactgegevens, klikt u hier.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("GDPR") en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of 'Data Protection Act 2018' (hierna gezamenlijk aangeduid als "DPA's"), is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Creditsafe Belgium NV, Steenweg op Zellik 12 1082 Brussel, België (hierna "Creditsafe" of "wij", "ons").

Onze toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsdoeleinden is de Gegevensbeschermingsautoriteit (de "Gegevensbeschermingsautoriteit") Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ (Nederlands) - www.autoriteprotectiondonnees.be/ (Frans) - www.dataprotectionauthority.be/ (Engels)).

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met deze Online Privacyverklaring of de relevante wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Deze Online Privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites met hun eigen Online Privacyverklaringen. Wij raden u aan de Online Privacyverklaring te lezen op de andere websites die u bezoekt.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

 

1.     Informatie verzameld door het gebruik van onze website en het gebruik van deze informatie

a.     Contact Formulieren

Onze website biedt u de mogelijkheid om informatie aan ons te verstrekken door een contactformulier in te vullen, bijvoorbeeld om u te registreren voor een gratis test of demo, om een offerte of informatie over onze diensten aan te vragen, om u te registreren voor een webinar of om uw interesse in een vacature bij Creditsafe kenbaar te maken. De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, werkgeversgegevens en informatie over uw functie.

Wij verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om:

Doel van de verwerking

Rechtmatige grondslag voor verwerking (artikel 6 van de GDPR)

om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u aanvraagt

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de datasubject betrokken is bij of om op verzoek van de datasubject stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

Om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u reeds hebt gekocht of waarnaar u reeds hebt geïnformeerd.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn producten en diensten op de markt te kunnen brengen, tenzij u ons hebt meegedeeld dat dergelijke informatie niet aan u mag worden verstrekt;

Om u te voorzien, of geselecteerde derden toe te staan u te voorzien, van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, op basis van de toestemming die u heeft verleend

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meedere specifieke doeleinden

To personalise your experience on our website and ensure that our website is displayed in the most effective manner for you and your computer (please review our Transparency Statement)

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

b.    Loginformatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij standaard internetloginformatie en gegevens over bezoekersgedragspatronen, zoals:

- datum en tijd van uw bezoek;

- type en versie van de browser die u gebruikt

- besturingssysteem;

- uw Internet Protocol (IP)-adres

- de volledige URL clickstream naar, via en van onze website (bijv. websites die u hebt bezocht en producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, interactie met pagina's (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren)

- instelling van de tijdzone; en

- types en versies van plug-ins voor systeembeheer.

Wij hebben een legitiem belang bij deze anonieme gegevens omdat het ons in staat stelt onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij doen geen pogingen om uw identiteit te achterhalen als gevolg van uw bezoek aan onze website. Wij zullen de op deze manier verzamelde gegevens niet in verband brengen met persoonlijk identificeerbare informatie uit een andere bron om u te identificeren.

c.     Nieuwsbrief en bedrijfsupdates

Onze website biedt u de mogelijkheid om zakelijke updates die wij aanbieden of nieuwsbrieven en informatie documentatie (hierna "nieuwsfeiten") te downloaden en/of u hierop te abonneren. Om u op deze informatie in te schrijven, hebben wij een geldig en met voorkeur een zakelijk e-mailadres nodig.  Wanneer u zich abonneert op onze bedrijfsupdates of onze nieuwsfeiten, slaan wij uw IP-adres op, evenals de datum en de tijd. Dit dient om ons te beschermen in het geval dat een derde partij ten onrechte en zonder uw medeweten gebruik maakt van uw e-mailadres om u te abonneren op onze zakelijke updates /nieuwsfeiten. Wij zullen geen andere gegevens verzamelen. De aldus verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om u onze business updates of nieuwsfeiten toe te sturen. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, noch wordt deze informatie gekoppeld aan informatie die andere onderdelen van onze website kunnen verzamelen. Als u de bedrijfsupdates of nieuwsfeiten downloadt, maken wij gebruik van onpage tracking binnen Google Analytics (zie hieronder). U kunt uw abonnement op de business updates / nieuwsfeiten op elk gewenst moment annuleren. Meer details hierover vindt u in de e-mail ter bevestiging van uw inschrijving en in elke bedrijfsupdate/nieuwsfeiten.

 

Wij gebruiken software en diensten van derden voor onze e-mailcommunicatie en wij volgen de gebruikersactiviteiten om ervoor te zorgen dat wij relevante inhoud verzenden en een positieve gebruikerservaring bieden.

d.    Gebruik van de klantenlogin voor geregistreerde gebruikers

Bij toegang tot de klantenomgeving op onze website die voorbehouden is aan geregistreerde gebruikers, moet u zich registreren met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze informatie zal worden gebruikt om te controleren of u een geautoriseerde gebruiker bent en niet voor andere doeleinden. Daarnaast zullen wij informatie registreren over de diensten waartoe u toegang hebt gehad via de geregistreerde gebruikersruimte voor boekhoudkundige doeleinden, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. om uw legitieme belang voor toegang tot gegevens te documenteren), voor onze interne statistische en analytische doeleinden.

e.     Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, Pixel Tags, Local Shared Objects (ook wel "Flash Cookies" genoemd) en soortgelijke technologieën wanneer u onze website doorbladert om bepaalde functionaliteiten van onze website mogelijk te maken en om ons te helpen het gebruikersgedrag op de website te analyseren om zo de klantervaring te verbeteren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe ze werken, kunt u terecht in ons cookiebeleid klik hier.

U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat u hierdoor wellicht niet alle functies van onze website volledig kunt benutten.

f.      Gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk te maken. De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt overgebracht naar de locatie van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google verklaart dat het door uw browser doorgegeven IP-adres nooit in verband zal worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt.

Wij gebruiken Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie op onze website. Daarbij wordt uw IP-adres door Google afgekort en daarmee geanonimiseerd, voordat het wordt verzonden vanuit lidstaten van de Europese Unie of staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over uw activiteit op onze website voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Wij gebruiken deze informatie voor statistische doeleinden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze gegevens door derden in opdracht van Google worden verwerkt.

Wij gebruiken Google Analytics met inbegrip van de Universal Analytics-functie. Universal Analytics stelt ons in staat om de activiteiten op onze website op verschillende apparaten te analyseren (bijv. als u onze website via uw laptop en later via uw tablet bezoekt). Dit wordt bereikt door aan elke gebruiker een pseudoniem user-ID toe te kennen. Deze toewijzing vindt plaats wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount of wanneer u inlogt met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Er worden geen persoonlijke gegevens aan Google doorgegeven. De toevoeging van verdere functionaliteiten aan Google Analytics via Universal Analytics, vermindert of devalueert niet de maatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen, zoals IP-Masking of Browser-Add-ons.

U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt benutten.

Google biedt voor de meest gangbare browsers een uitschakelmogelijkheid aan, waardoor u meer controle heeft over de gegevens die door Google worden verzameld en verwerkt. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over uw websitebezoek doorgegeven aan Google Analytics. De activering verhindert echter niet de overdracht van informatie aan ons of aan andere webanalysediensten die wij mogelijk gebruiken. Voor meer informatie over de door Google geboden uitschakeloptie en hoe u deze optie kunt inschakelen, gaat u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt gepersonaliseerde marketing ook uitschakelen via de volgende link (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en&ref_topic=7048998).

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms.

g.    Gebruik van remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. (zie het adres van Google Inc. in punt f. hierboven). Deze functie is bedoeld om op interesses gebaseerde advertenties te tonen aan bezoekers van de website via het advertentienetwerk van Google. De browser van de websitebezoeker slaat cookies op waarmee de bezoeker kan worden herkend wanneer hij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kunnen bezoekers dan advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. Volgens Google's eigen verklaringen verzamelt Google geen persoonlijke gegevens tijdens dit proces. Als u echter toch geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze functie altijd uitschakelen door de juiste instellingen te kiezen op http://www.google.com/settings/ads. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het Advertising Network Initiative uitschakelen door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

h.    Digitale marketing voor Creditsafe.com online

Bij Creditsafe maken we gebruik van online advertenties om u op de hoogte te houden van ons productaanbod en om u op de hoogte te houden van eventuele promotionele aanbiedingen die we hebben.

Zoals veel bedrijven, richten wij advertenties en banners van Creditsafe op het moment dat u andere websites bezoekt die wellicht niet gelinkt zijn aan Creditsafe. Wij maken gebruik van een reeks digitale marketingnetwerken en advertentie-exchanges, samen met technologieën zoals pixels, advertentietags, cookies, webbakens en mobiele herkenningstekens, evenals diensten die worden aangeboden door bepaalde sites en sociale netwerken, zoals de Custom Audience-service van Facebook.

De banners en advertenties die u te zien krijgt, worden gebruikt om de advertentie-ervaring die wij u bieden te verbeteren en zijn gebaseerd op de gegevens die wij over u hebben, zoals uw eerdere gebruik van Creditsafe of inhoud of advertenties waar u in het verleden mee in interactie bent geweest.

i.    Gebruik van Hotjar

Om de gebruikerservaring op onze websites te verbeteren, maken wij gebruik van de diensten en software van Hotjar Ltd. (Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. (Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, http://www.hotjar.com). Met behulp van Hotjar kunnen wij het gebruikersgedrag op onze internetpagina's meten en evalueren. Dit is om onze webbezoekers een betere ervaring te geven, voorkeuren te herkennen, technische problemen vast te stellen, trends te analyseren en in het algemeen onze website te helpen verbeteren. Voor dit doel plaatst Hotjar cookies op de apparaten van bezoekers om niet-persoonlijke informatie over het apparaat en de browser te verkrijgen (zoals IP-adres van het apparaat in geanonimiseerd formaat, schermresolutie, type apparaat, besturingssysteem en browsertype, land van waaruit de website wordt benaderd, taalinstelling), gebruikersinteracties (zoals muisbewegingen, klikken, toetsenbordinvoer, scrollhoogte, enz.) en loggegevens (zoals bezochte pagina's, tijd die op de pagina is doorgebracht, verwijzende URL en domein, datum en tijd van toegang, enz. Hotjar kan dergelijke gegevens van gebruikers in anonieme vorm opslaan. Ga voor meer informatie over Hotjar's privacybeleid naar https://www.hotjar.com/privacy.

 

U kunt deze gegevensverwerking door Hotjar voorkomen door het gebruik van cookies in de instellingen van uw webbrowser uit te schakelen en reeds actieve cookies te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens via Hotjar op https://www.hotjar.com/opt-out.

 

2.     Opslag en overdracht van informatie aan derden

Wij slaan uw informatie op onze beveiligde servers op en kunnen uw persoonlijke informatie delen met leden van onze groep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006) en externe dienstverleners die ons helpen bij het benaderen van bepaalde publiekstypen, het op maat maken van advertenties, het verbeteren en optimaliseren van onze website.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen overdragen naar een bestemming buiten het Verenigd Koninkrijk en, in sommige gevallen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die wij hierboven hebben beschreven (inclusief wanneer wij uw persoonlijke informatie aan derden overdragen). In deze gevallen kan personeel dat buiten de EER opereert en voor ons of een van onze leveranciers werkt, uw persoonsgegevens verwerken.

Door uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking.

Wanneer uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden of buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat deze te allen tijde wordt verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten.

 

3.     Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. Persoonsgegevens worden gewist als en wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel of na het verstrijken van bestaande wettelijke bewaartermijnen.

 

4.     Links naar andere websitess

Deze Online Privacyverklaring heeft geen betrekking op de links binnen onze website die naar andere websites verwijzen. Wij raden u aan de privacyverklaringen te lezen op de andere websites die u bezoekt.

 

5.     Wijzigingen en aanpassingen van onze Online Privacyverklaring

Creditsafe kan deze Online Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en aanpassen. Wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via updates op onze website. Wij raden u aan om regelmatig onze website te bezoeken om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of aanpassingen.

 

6.     Uw rechten - Toegang tot uw persoonlijke gegevens / Recht op rectificatie en wissing

Op grond van Art. 15 GDPR heeft u het recht om details op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.

Indien de gegevens die wij over u bewaren verouderd of onjuist zijn, heeft u op grond van Art. 16 GDPR om een update en correctie van de betreffende gegevens te vragen.

U kunt ook op grond van Art. 17 GDPR het recht hebben om te verzoeken dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren worden gewist, mits wij geen wettelijke verplichting of een zwaarwegend legitiem belang hebben om dergelijke gegevens te bewaren.

Onder de voorwaarden zoals uiteengezet in Art. 18 GDPR, heeft u het recht om de verwerking te beperken.

Recht om bezwaar te maken overeenkomstig Art GDPR:

1.             Recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met de bijzondere situatie:

Volgens Art. 21 (1) GDPR heeft u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (bijv. om ons te verdedigen tegen juridische claims)

2.             Recht om bezwaar te maken tegen marketing:

Bovendien, op grond van Art. 21 (2) GDPR , kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken voor reclamedoeleinden.

Een bezwaar hoeft niet in een bepaalde vorm te worden ingediend en moet worden gericht aan het adres dat in punt 7 hieronder wordt vermeld.

 

 

Bovendien kunt u contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, d.w.z. ongeacht of deze is verleend vóór de inwerkingtreding van de GDPR. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten die tot de intrekking zijn uitgevoerd.

 

7.     Contactadres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze Online Privacyverklaring of over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u een verzoek wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via:

Creditsafe Belgium NV
Steenweg op Zellik 12
1082 Brussel - België

T: +32 2 481 88 60
E: [email protected]
W: www.creditsafe.com/be

 

8.     Contactadres van de EU-vertegenwoordiger

In overeenstemming met artikel 27 van de GDPR hebben wij een EU-vertegenwoordiger aangesteld. De contactgegevens zijn als volgt:

Creditsafe Ireland Limited
Block B Joyce’s Court,
Talbot Street,
DUBLIN 1

E-Mail:  [email protected]
Website: https://www.creditsafe.com/ie/en.html 
Telephone: 01 898 3200

 

9.     Meer informatie over Creditsafe

Creditsafe is een kredietinformatiebureau dat professionele persoonsgegevens en bedrijfsinformatie verzamelt, registreert en gebruikt en deze gegevens doorgeeft aan derden. Het doel van het doorgeven van dergelijke gegevens aan derden is om hen in staat te stellen beslissingen te nemen over het aangaan of onderhouden van bestaande contractuele relaties met hun klanten op basis van het vermogen van de klant om te betalen. Bovendien verzamelt, registreert, overdraagt en gebruikt Creditsafe bedrijfsinformatie, met inbegrip van informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemingen, voor marketingdoeleinden.