Privacy Beleid
Privacy Beleid

Online privacyverklaring

Online privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is van het grootste belang voor ons. We zullen enkel de gegevens gebruiken die u wenst te vertrekken, de gegevens die verzameld worden tijdens uw gebruik van onze website en de informatie die ons helpt u te identificeren. Dit in overeenstemming met de bepalingen van deze online privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke regels voor de gegevensbescherming.

In deze Online Privacyverklaring worden de manier, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruik gedefinieerd van persoonlijke gegevens die u wenst te verstrekken bij uw bezoek aan en/of die kunnen worden doorgegeven door de website van Creditsafe (www.Creditsafe.be) (hierna "onze website”). Wij maken u erop attent dat het verstrekken van persoonlijke informatie niet noodzakelijk is voor het gebruik van onze website.  

Elke individu wiens persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld, geregistreerd of gebruikt wordt door Creditsafe, heeft het recht te weten hoe die informatie zal worden opgeslagen, gebruikt en overgedragen wordt. De persoon heeft ook bepaalde rechten betreft de toegang tot en controle over het gebruik van die informatie (Wet op de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (=Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens/Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) (DPL) van 8 December 1992  en  (die van 25 mei 2018) “the General Data Protection Regulation” (GDPR, of hierna “de Wet”). Persoonlijke herkenbare informatie betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon (de betrokkene) is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit, zoals bvb. naam, e-mailadres, telefoonnummer of iets dergelijks. Voor meer informatie over uw rechten op toegang, rectificatie en verwijdering van alle persoonlijke gegevens die we over u kunnen hebben, hoe u deze rechten kan uitoefenen en onze contactgegevens, verwijzen we u graag naar punt 5 & 6 van deze verklaring.

Voor de toepassing van de wet is de verantwoordelijke voor de verwerking Creditsafe Belgium N.V., Steenweg op Zelik 12, 1082 Brussel (hierna "Creditsafe" of "wij", "ons"). Voor meer informatie over Creditsafe, verwijzen we u graag naar punt 7 van deze verklaring.

Onze toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsdoeleinden is de Privacy Commissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/Commission de la protection de la vie privée). Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt in strijd met deze online privacyverklaring of de relevante wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

Deze online privacyverklaring heeft geen betrekking op andere externe websites met hun eigen online privacyverklaringen. We raden u dus aan de online privacyverklaring te lezen van de andere websites die u bezoekt.

1.     Informatie die verzameld wordt via het gebruik van onze website en de eigenlijke verwerking van deze informatie.

A.     Contactformulieren

Onze website biedt u de mogelijkheid om ons meer informatie te verstrekken door een contactformulier in te vullen, bijvoorbeeld om u aan te melden voor een gratis proef of demo, een offerte aan te vragen of informatie over onze diensten, een webinar te registreren of uw interesse in een vacature op te geven op en voor Creditsafe. De informatie die u ons verstrekt, kan uw naam, adres, uw (zakelijk) e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd en geboortedatum, werkgeverinformatie en informatie over uw rol bevatten.

We kunnen deze informatie gebruiken voor het volgende:

 • U voorzien van de informatie, producten en diensten die u aanvraagt;
 •  U ook de nodige informatie te kunnen verschaffen over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die gelijkaardig zijn met de diesten die u reeds gekocht heeft of waarover u ook informatie wenste (tenzij u ons duidelijk heeft gecommuniceerd deze informatie niet te verstrekken).
 • Om via ons, of via de gegeven toestemming aan geselecteerde derde partijen, u te voorzien van informatie betreft goederen en diensten die kunnen aansluiten bij uw interesses (als u hiermee heeft ingestemd)
 • Uw ervaring op onze website te personaliseren en ervoor zorgen dat onze website op de meest efficiënte manier voor u (en uw computer) wordt weergegeven.

Houd er rekening mee dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) onderhevig is aan beveiligingsrisico's. Daarom kan een volledige beveiliging tegen toegang van derden tot overgedragen gegevens niet worden gegarandeerd.

B.     Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij standaard internetloginformatie en details over gedragspatronen van bezoekers, zoals:

 • Datum en tijdstip van uw bezoek;
 • Type en versie van de browser die u gebruikt;
 • Besturingsysteem;
 • Uw internet Protocol (IP)-adres
 • De volledige URL-klikstream naar, via en van onze website (bijv. websites die u heeft bezocht en producten die u heeft bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie (zoals bladeren, klikken en ‘mouse overs’) en methoden die worden gebruikt om van pagina’s weg te bladeren);
 • Tijdzone-instelling; en
 • Plug-in types en versie voor systeembeheer.

Deze anonieme gegevens stellen ons in staat om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij zullen niet proberen om uw identiteit te achterhalen als gevolg van uw bezoek aan onze website. Wij zullen geen gegevens die op deze manier zijn verzameld in verband brengen met persoonlijk identificeerbare informatie van welke andere bron dan ook met als doel u te identificeren

C.     Nieuwsbrieven & bedrijfsupdates (communicaties)

Onze website biedt u de mogelijkheid om uzelf in te schrijven voor onze nieuwsbrieven en bedrijfsupdates of om deze te downloaden. Om u te kunnen onderschrijven voor deze informatie, hebben we een geldig (zakelijk) e-mailadres nodig. Wanneer u instemt op onze zakelijke updates of onze nieuwsbrieven, slaan we uw IP-adres op, evenals de datum en tijd. Dit dient om ons te beschermen in het geval dat een derde op ongepaste wijze en zonder uw kennisgeving, uw e-mailadres gebruikt om zich te onderschrijven op onze zakelijke updates en de nieuwsbrieven. We zullen geen andere gegevens verzamelen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om u onze zakelijke updates of nieuwsbrieven toe te sturen. Er worden geen gegevens overgedragen aan derden en deze informatie wordt evenmin ‘gematched’ met informatie die andere componenten van onze website kunnen verzamelen. Als u de zakelijke updates of nieuwsbrief downloadt, gebruiken we onpage-tracking in Google Analytics (zie hieronder). U kan uw ‘abonnement’ op de zakelijke updates / nieuwsbrief op elk moment annuleren. U vindt aanvullende informatie in de e-mail waarin uw onderschrijving werd/wordt bevestigd, evenals in elke bedrijfsupdate / nieuwsbrief.
We gebruiken software en services van derden voor onze e-mailcommunicatie en we volgen gebruikersactiviteiten op, om ervoor te zorgen dat we steeds relevante inhoud en content kunnen verzenden, om zo een positieve gebruikerservaring aan te bieden.

D.    Het gebruik van geregistreerde gebruiker klantenservice gebied

Wanneer u het klantenservicegebied op onze website bezoekt dat gereserveerd is voor geregistreerde gebruikers, dient u zich te registreren met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze informatie wordt enkel gebruikt om te verifiëren dat u een geautoriseerde gebruiker bent en dus niet voor andere doeleinden. Daarnaast registreren we informatie over de diensten die u, via het geregistreerde gebruikersgebied, heeft gebruikt voor boekhoud-doeleinden om zo te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten (bijv. het documenteren van uw gerechtvaardigd belang voor de toegang tot gegevens), en voor onze interne statistische en analytische gegevens - doeleinden.

E.     Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, Pixel Tags, Lokale Gedeelde Objecten (ook "Flash Cookies" genoemd) en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website bezoekt, om bepaalde functionaliteiten van onze website te gebruiken en om ons het gebruikersgedrag op de website te helpen analyseren opdat we de gebruikservaring continue kunnen verbeteren.

Voor meer informatie over cookies die we gebruiken en hoe dit in zijn werk gaat, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen.

U kan voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door de instellingen in uw browsersoftware aan te passen. Echter, houd er rekening mee dat u hierdoor niet alle of niet de complete functionaliteiten van onze website kan gebruiken.

F.     Gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk te maken. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze website, inclusief uw IP-adres, wordt verzonden naar de locatie van Google in de VS en ook daar opgeslagen.

Google verklaart dat het door uw browser ingediende IP-adres nooit zal worden gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard.

We gebruiken Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie op onze website. Daarbij geeft Google een afkorting op en anonimiseert zo uw IP-adres voordat het wordt overgebracht aan lidstaten van de Europese Unie en/of de staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte Area hebben ondertekend.

Google zal deze informatie namens ons behandelen om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten betreft uw activiteit op onze website voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. We benutten deze informatie voor statistische doeleinden. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen als dit wettelijk verplicht is of voor zover deze gegevens namens Google door derden worden verwerkt.

We gebruiken inclusief de Universal Analytics-functie van Google Analytics. Met Universal Analytics kunnen we de activiteiten op onze website analyseren op verschillende toestellen (bijvoorbeeld als u onze website opent via uw laptop en later via uw tablet). Dit wordt verwezelijkt door een pseudoniem user-ID toe te wijzen aan elke gebruiker. Deze toewijzing wordt uitgevoerd wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount of wanneer u zich aanmeldt met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan Google. De toevoeging van verdere functionaliteiten aan Google Analytics via Universal Analytics, doet geen afbreuk op of devalueert niet de maatregelen die genomen zijn om persoonlijke gegevens, zoals IP-maskering of browser-add-ons, te beschermen.
U kan voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door de instellingen in uw browsersoftware aan te passen. Echter, houd er rekening mee dat u hierdoor niet alle of niet de complete functionaliteiten van onze website kan gebruiken.

Google biedt een uitschakelingsoptie voor de meest voorkomende browsers, waardoor u een grotere controle heeft over de gegevens die door Google verzameld en verwerkt worden. Als u deze optie inschakelt, wordt er geen informatie over uw websitebezoek verzonden naar Google Analytics. De activering vormt echter geen belemmering voor de overdracht van informatie aan ons of voor andere webanalyse-services die we kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de uitschakelingsoptie van Google en hoe u deze optie inschakelt, raden we u aan de volgende pagina te raadplegen:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kan ook gepersonaliseerde marketing deactiveren via de volgende link: (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en&ref_topic=7048998).

Meer informatie betreft gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google is terug te vinden op http://www.google.com/analytics/terms.

2.     Opslag en overdracht van informatie aan derden

Uw informatie wordt opgeslagen op onze beveiligde servers en we kunnen deze delen met leden van onze groep (= onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen en externe dienstverleners) die ons helpen bij het adresseren van bepaalde doelgroeptypen, het afstemmen van advertenties, verbeteren en optimaliseren van onze website.

We kunnen de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen naar een bestemming buiten België en, in sommige gevallen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien nodig overdragen voor verwerkingsdoeleinden die we hierboven reeds hebben beschreven (inclusief de persoonlijke gegevens overdracht aan derden). In deze gevallen kunnen medewerkers buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken, uw persoonlijke gegevens verwerken. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking.

We zullen ervoor zorgen dat, wanneer uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan derden of buiten de EER, er passende maatregelen worden getroffen om uw persoonlijke informatie te beschermen en om ervoor te zorgen dat deze ten allen tijde wordt verwerkt in overeenstemming met de wet.

3.     Linken naar andere externe websites

Deze online privacyverklaring heeft geen betrekking op de externe linken op onze website die u doorverwijzen naar andere websites. We raden u aan de privacyverklaringen op de andere websites, die u bezoekt, te raadplegen.

4.     Wijzigingen en aanpassingen betreft onze online privacyverklaring

Creditsafe kan deze online privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en aanpassen. Dergelijke wijzigingen worden gecommuniceerd via updates op onze website. We raden u aan om regelmatig onze website te bezoeken om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of veranderingen.

5.     Toegang tot uw persoonlijke informatie / Recht van rectificatie en verwijdering

U heeft het recht om details op te vragen van uw persoonlijke informatie die we ter beschikking hebben, op grond van de Wet. In het geval dat deze persoonlijke informatie verouderd of onjuist is, heeft u het recht om een update en correctie met relevante gegevens aan te vragen. U heeft ook het recht om een verzoek in te dienen waarbij u uw persoonlijke gegevens wenst te laten verwijderen. Dit op voorwaarde dat we geen wettelijke verplichting of een zwaarwegend legitiem belang hebben om dergelijke gegevens te bewaren.

Elk verzoek om toegang, rectificatie of wissing moet schriftelijk worden ingediend bij het contactadres in afdeling 6 hieronder.

6.     Contactadres

Als u opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot deze online privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonlijke informatie, of als u een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via:

Creditsafe Belgium NV
Steenweg op Zellik 12
1082 Brussel
Ondernemingsnummer: 828450670
BTW-nummer: BE0828450670
[email protected]
T.: 0032 (0)2 481 88 60

7.     Meer informatie over Creditsafe

Creditsafe Belgium NV is een kredietreferentiebureau dat persoonlijke gegevens en bedrijfsinformatie verzamelt, registreert, gebruikt en deze gegevens overdraagt aan derden. Het doel van het overbrengen van dergelijke gegevens naar derden is om hen in staat te stellen beslissingen te kunnen nemen over het aangaan of onderhouden van bestaande contractuele relaties met hun B2B klanten op basis van het betalingsvermogen van de klant. Creditsafe verzamelt, registreert, verzendt en gebruikt bovendien bedrijfsinformatie, inclusief informatie over de vertegenwoordigers van de bedrijven, voor marketingdoeleinden.