Waarom datagedreven marketing uw aandacht verdient

Vergeleken met termen als ‘big data’ of ‘inbound marketing’ is de snel toenemende belangstelling voor ‘data driven marketing’ nog heel bescheiden. Dat is opmerkelijk, want datagedreven marketing haalt het beste uit big data voor marketeers en big data mag zich wél verheugen op grote belangstelling.

Wist u dat slechts 2 op de 5 bedrijven in Nederland hun marketing baseert op data en insights? Terwijl datagedreven marketing ‘eindelijk’ de toegevoegde waarde van marketing kan aantonen, blijkt uit een grootschalig onderzoek dat 87% van de marketeers data ziet als ‘the most underused asset’ binnen marketingafdelingen. Tijd dus voor een kennismaking. In dit blog leert u aan de hand van vijf eenvoudige vragen en antwoorden wat datagedreven marketing is en hoe het ons vakgebied ingrijpend gaat veranderen. 

Chapter 1

1. Wat is datagedreven marketing?

Datagedreven marketing verwijst naar de marketinginzichten en -beslissingen die voortvloeien uit de analyse van de gegevens over (potentiële) klanten. Een datagedreven organisatie is in staat data van in- en externe bronnen te verzamelen, te integreren en te analyseren. 

Het kan gaan om secundaire data, bijvoorbeeld markt- en concurrentieanalyses of statistieken over social media-, website- of emailgebruik. Het kan ook gaan om primaire data afkomstig uit bijvoorbeeld een klanttevredenheids- of informatiebehoefteonderzoek. 

Chapter 1

2. Waarom is het zo belangrijk?

Vergelijk het met een zeezeiler. Zou die de oceaan oversteken zonder kompas? Zonder knopen- en dieptemeter? Zonder navigatie? Zonder zeekaarten? Zonder kennis van stromingen, getijden en weersvoorspellingen? Nooit van zijn leven.

Terwijl er forse investeringen vereist waren, moesten marketeers en reclamemakers het decennia lang doen zonder of met gebrekkige data. Het was als zeilen op wateren waar geen kaarten van zijn. 

Die data zijn er nu voor bedrijven. Big data. Data waarmee u het gedrag van uw doelgroep kunt doorgronden. De kunst is die data te verzamelen en zo te verwerken dat ze u de informatie opleveren waar u strategische marketingbeslissingen op kunt baseren. Zodat u tegelijkertijd de effectiviteit van uw marketinginspanningen vergroot en de kosten ervan verlaagt.  

Niet alleen gaat het om eigen inzichten, u kunt de impact van campagnes bovendien aantonen. Met een datagedreven aanpak ziet u wat uw investering oplevert en kunt u ervoor zorgen dat marketing niet langer als ‘burner’, maar als ‘earner’ wordt gezien.

Uit een groot marktonderzoek van DDMA blijkt dat de mening van grote (>25 medewerkers) en kleine bedrijven (<25 medewerkers) significant met elkaar verschillen omtrent het belang van data driven marketing. 47% van de grote bedrijven zien het nut er van in om data en insights toe te passen op hun bedrijfsvoering. Voor kleine bedrijven is dit enkel 37%. De twijfel bij kleine bedrijven komt voornamelijk doordat data voor hen minder makkelijk beschikbaar is. 

Chapter 1

3. Wat zijn de voordelen van datagedreven marketing?

Wanneer u in staat bent relevante, ruwe gegevens vanuit de hele organisatie en daarbuiten bij elkaar te brengen en te verwerken tot strategisch waardevolle informatie, kunt u profiteren van de volgende voordelen:

 • De waarde van marketing. U ziet waar uw investeringen heengaan en wat ze opleveren. De waarde van marketing wordt aangetoond. Daarmee kan marketing zijn plek aan de directietafel opeisen.
   
 • Een-op-een benadering. Dankzij datagedreven marketing kunt u uw doelgroepen nauwkeurig in kaart brengen. Op individueel niveau. U hoeft niet meer te segmenteren op basis van overeenkomstige kenmerken om vervolgens deze homogene groep te benaderen. U bent in staat om een-op-een met de doelgroeppersonen te communiceren.
   
 • Real-time en responsive. Daarmee vergroot u uw aantrekkingskracht voor potentiële klanten en de betrokkenheid en loyaliteit van bestaande klanten. Datagedreven leidt tot klantgedreven.
   
 • Grip op complexiteit. Uw doelgroep gebruikt meerdere kanalen en platforms om te communiceren en om content te consumeren. Dat betekent dat uw marketingstrategie multi-channel en multi-platform moet zijn. Met een geïntegreerde, data driven marketingaanpak krijgt u grip op de complexiteit die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Uw weet wat de bijdrage is van ieder kanaal en platform aan het resultaat, daardoor kunt u de inzet ervan hier nauwkeurig op afstemmen.
   
 • De lerende organisatie. Met een datagedreven aanpak krijgt u beter inzicht in de performance. Niet alleen van uw marketinginspanningen, maar desgewenst van de gehele organisatie. Een datagedreven aanpak stelt uw organisatie in staat resultaatgericht te werken. 
Chapter 1

4. Wat is een belangrijke voorwaarde voor succes?

Om te profiteren van de voordelen van datagedreven marketing, zult u marketing in een breder perspectief moeten zien. Het raakt de hele organisatie, niet alleen de marketingafdeling. Uit het onderzoek van Teradata blijkt dat maar liefst 92% van de executives van mening is dat datagedreven marketing een gezamenlijke verantwoordelijkheid van afdelingen is om de service richting klanten en prospects aanzienlijk te verbeteren. Een holistische benadering is vereist. Klantdata kunnen overal vandaan komen, op verschillende manieren en uit verschillende systemen. Het is zaak die bij elkaar te brengen en te integreren. Ervoor te zorgen dat iedereen gebruikmaakt van dezelfde bronnen. Daarvoor heeft u de hulp nodig van andere afdelingen. Iedere betrokkene in uw organisatie zal zich bewust moeten zijn van het belang van een datagedreven aanpak. 

Een ander aspect betreft de privacy. Uw (potentiële) klanten moeten er vanuit kunnen gaan dat u hun informatie op de juiste wijze gebruikt. Dat vereist dat u secuur met de gegevens omgaat, dat die beveiligd zijn en u open bent over het gebruik ervan. 83% van de consumenten geeft aan bezorgd te zijn om hun privacy op het web. Bovendien maken de strengere wet- en regelgeving het onder andere lastiger om third-party data te gebruiken. Het verzamelen en opslaan van uw eigen data is dus echt van belang. 

Chapter 1

5. Hoe datagedreven zijn we eigenlijk?

Uit een onderzoek van eMagiz blijkt dat 90% van de bedrijven aangeeft dat data een cruciale rol zal gaan spelen in hun bedrijf. In 2019 gaf wereldwijd enkel 31% van de bedrijven aan nu data-driven te zijn. Vooral opvallend is dat dit nummer is gedaald ten opzichte van 2017, toen gaf 37% aan data-driven te zijn. Culturele, organisatorische en proces uitdagingen zijn de voornaamste reden dat data nog niet geïntegreerd worden in bedrijven.

Opvallend is dat 7 van de 10 meest waardvolle bedrijven hun besluitvormingsprocessen volledig baseren op data. Denk aan bedrijven als Apple, Amazon en Microsoft.

Ook in Nederland zijn er vooralsnog slechts enkele organisaties die datagedreven marketing daadwerkelijk hebben omarmd. Hoe we binnen GraydonCreditsafe vorm geven aan datagedreven marketing leest u in het blogartikel ‘B2B marketing: ijzersterke targetgroup dankzij big data’.

Chapter 1

Aan de slag met datagedreven marketing

U weet nu iets meer over datagedreven marketing. Over het wat en waarom. Een belangrijke vraag blijft echter onbeantwoord: hoe begint u met datagedreven marketing, wat is de eerste stap? Lees daarvoor onze whitepaper van Big data naar Smart data

 1. Whitepapers

  De laatste best practices in credit, risk en data management.

 1. B2B e-commerce gamechanger

  Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

 1. Stappenplan Leadgeneratie

  Big data omzetten naar smart data voor leadgeneratie doeleinde.

 1. Gerelateerde blogartikelen

  De laatste trends in credit, risk en data management.