Privacy verklaring

De bescherming van uw persoonlijke informatie is voor ons van het allergrootste belang. Wij zullen gegevens die u aan ons wenst te verstrekken of die verzameld worden doordat u gebruik maakt van onze website en die u kunnen identificeren uitsluitend overeenkomstig deze Online Privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming gebruiken.

In deze Online Privacyverklaring worden de manier, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruik gedefinieerd van persoonlijke gegevens die u wenst te verstrekken bij uw bezoek aan en/of die kunnen worden doorgegeven door de website van Creditsafe
(www.creditsafe.nl) (hierna "onze website”). Wij maken u erop attent dat het verstrekken van persoonlijke informatie niet noodzakelijk is voor het gebruik van onze website.  

Elk individu van wie persoonlijke identificeerbare informatie door Creditsafe wordt verzameld, vastgelegd of gebruikt, heeft het recht om te weten op welke manier die informatie opgeslagen, gebruikt en overgedragen wordt en heeft tevens recht op toegang tot en controle over het gebruik van die informatie (de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en (vanaf 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “de Wet”). Onder persoonlijke identificeerbare informatie wordt verstaan: alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke. Meer informatie over uw recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van persoonlijke informatie die wij over u zouden kunnen hebben en onze contactgegevens vindt u hieronder.

In de zin van de Wet is Creditsafe Nederland B.V., Jan Pieterszoon Coenstraat 10, 2595 WP Den Haag, Nederland (hierna “Creditsafe“ of “wij“, “ons“) de houder van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie over Creditsafe.

Onze toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming is het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met deze Online Privacyverklaring of met geldende wet- en regelgeving hebben verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Deze Online Privacyverklaring heeft geen betrekking op andere websites met hun eigen Online Privacyverklaringen. Wij raden u aan de Online Privacyverklaring te lezen op de andere websites die u bezoekt.

1.     Informatie verzameld door het gebruik van onze website en hoe wij deze informatie gebruiken

a.      Contactformulieren

Onze website biedt u de gelegenheid om ons informatie te verschaffen door het invullen van een contactformulier, bijvoorbeeld om u aan te melden voor een gratis proefperiode of demo, een offerte of informatie over onze diensten op te vragen, u aan te melden voor een webinar of aan te geven dat u geïnteresseerd bent in een vacature bij Creditsafe. De informatie die u aan ons verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, leeftijd en geboortedatum of informatie over uw werkgever of functie bevatten.

Wij gebruiken deze informatie om:

·         U de informatie, producten en diensten te verschaffen die u wenst;

·         U informatie te verschaffen over andere goederen en diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u reeds afgenomen hebt of waarover u  informatie hebt gevraagd (tenzij u ons verzocht hebt dergelijke informatie niet te verschaffen);

·         U te voorzien, of door ons uitgekozen derden toe te staan u te voorzien, van informatie over goederen en diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u zouden kunnen zijn (als u hiervoor toestemming hebt gegeven);

·         Om uw ervaring op onze website te personaliseren en ervoor te zorgen dat onze website getoond wordt op de manier die het meest effectief voor u en uw computer is.

Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld wanneer u via e-mail communiceert) aan veiligheidsrisco’s onderhevig is. Om deze reden kunnen wij nooit garanderen dat een derde geen toegang kan krijgen to overgedragen gegevens.

b.    Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij standaard internet loggegevens en informatie over gedragspatronen van bezoekers, zoals:

-       datum en tijdstip van uw bezoek;

-       type en versie van de browser die u gebruikt;

-       besturingssysteem;

-       uw Internet Protocol (IP)-adres

-       de volledige URL clickstream naar, door en vanaf onze website (bijvoorbeeld websites die u heeft bezocht en producten waarnaar u gekeken of gezocht hebt, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, interacties met de pagina’s (zoals scrollen, klikken en bewegingen met de muis) en methodes die gebruikt worden om van de pagina weg te surfen);

-       instelling van de tijdzone; en

-       type en versie van de plug-in voor systeemadministratie.

Deze anonieme gegevens stellen ons in staat om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij zullen niet proberen om uw identiteit te achterhalen als gevolg van uw bezoek aan onze website. Wij zullen geen gegevens die op deze manier zijn verzameld in verband brengen met persoonlijk identificeerbare informatie van welke andere bron dan ook met als doel u te identificeren.

c.     Nieuwsbrief en zakelijke updates

Onze website biedt u de gelegenheid om zakelijke updates die we verschaffen of onze nieuwsbrief te downloaden of u hierop te abonneren. Voor een abonnement  op deze informatie vragen wij een geldig e-mailadres van u. Wanneer u zich abonneert op onze zakelijke updates of onze nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres, de datum en het tijdstip op. Dit dient als bescherming voor ons voor het geval een derde op ongepaste wijze en zonder uw medeweten gebruik maakt van uw e-mailadres om een abonnement op onze zakelijke updates/nieuwsbrief te nemen. Wij zullen geen andere gegevens verzamelen. De gegevens die hierbij verzameld worden zijn uitsluitend bestemd voor het aan u toezenden van onze zakelijke updates of nieuwsbrief. Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, en niets van deze informatie wordt gecombineerd met informatie die verzameld wordt op andere onderdelen van onze website. Als u de zakelijke updates of nieuwsbrief downloadt, maken wij gebruik van on-page tracking binnen Google Analytics (zie onder). U kunt te allen tijde uw abonnement op de zakelijke updates/nieuwsbrief opzeggen. U vindt aanvullende informatie hierover in de e-mail waarmee uw  abonnement bevestigd wordt, evenals in iedere zakelijke update/nieuwsbrief.

Wij maken gebruik van software en diensten van derden voor onze e-mailcommunicatie en we houden de activiteiten van gebruikers bij om ervoor te zorgen dat we relevante content sturen en een positieve gebruikersbeleving verschaffen.

d.    Gebruik van een geregistreerde klantenlogin

Voor toegang tot de klantenlogin op onze website die gereserveerd is voor geregistreerde bezoekers dient u zich aan te melden met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze informatie wordt gebruikt om vast te stellen dat u een  bevoegd gebruiker bent en niet voor andere doeleinden. Daarnaast leggen wij informatie over de diensten waartoe u via de geregistreerde klantenlogin toegang hebt verkregen vast voor administratieve verwerkingsdoeleinden teneinde aan onze wettelijke verplichtingen op grond van geldende gegevensbeschermingswetgeving te voldoen (bijvoorbeeld om uw legitieme belang bij het benaderen van gegevens te documenteren), en voor onze interne statistische en analytische doelen.

e.     Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, Pixel Tags, Local Shared Objects (ook wel "Flash Cookies" genaamd) en soortgelijke technologieën wanneer u op onze website surft, om bepaalde functionaliteiten van onze website mogelijk te maken en ons te helpen om gebruikersgedrag op de website te analyseren om de klantbeleving te verbeteren.

Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe deze werken vindt u in ons cookiebeleid.

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. U dient zich er dan echter wel van bewust te zijn dat u hierdoor mogelijk geen volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van onze website.

Gebruik van IP-anonimisering van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna “Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies“, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van onze website te vergemakkelijken. De informatie die door deze cookies gegenereerd wordt, zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze website, inclusief uw IP-adres, wordt naar Google’s locatie in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Google verklaart dat het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven nooit met andere gegevens die door Google worden bewaard in verband zal worden gebracht.

Wij gebruiken Google Analytics met een IP-anonimisering op onze website. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google afgekort en zodoende geanonimiseerd voordat dit vanuit lidstaten van de Europese Unie of landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte Area overgebracht wordt.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over uw activiteit op onze website voor ons op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te verschaffen. Wij gebruiken deze informatie voor statistische doeleinden. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dit wettelijk vereist is of voor zover deze gegevens namens Google door derden verwerkt worden.

Wij maken gebruik van Google Analytics met inbegrip van de Universal Analytics-functie. Universal Analytics maakt het mogelijk dat wij activiteiten op onze website via diverse apparaten analyseren (als u bijvoorbeeld onze website via uw laptop en later via uw tablet bezoekt). Dit gebeurt door het toekennen van een a pseudoniem als user-ID aan iedere gebruiker. Dit wordt toegekend als u zich aanmeldt voor een gebruikersaccount of wanneer u inlogt met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt geen persoonlijke informatie aan Google doorgegeven. Het toevoegen van extra functionaliteiten aan Google Analytics door middel van Universal Analytics betekent geen vermindering of devaluatie van de maatregelen die genomen worden om persoonlijke gegevens te beschermen, zoals IP-Masking of Browser-Add-ons.

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. U dient zich er dan echter wel van bewust te zijn dat u hierdoor mogelijk geen volledig gebruik zult kunnen van maken van alle functies van onze website.

Google biedt de mogelijkheid om zijn diensten uit te schakelen voor de meest gebruikelijke browsers. Op deze wijze verkrijgt meer controle over de gegevens die door Google verzameld en verwerkt worden. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over uw bezoek aan de website naar Google Analytics doorgestuurd. Activering belemmert echter het doorsturen van informatie naar ons of naar een andere webanalysedienst die wij mogelijk gebruiken niet. Ga voor meer informatie over de optie tot uitschakelen die door Google wordt geboden, en hoe deze optie geactiveerd dient te worden, naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt ook gepersonaliseerde marketing deactiveren via de volgende link: (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl&ref_topic=7048998).

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/terms.

2.     Opslag en overdracht van informatie naar derden

Wij zullen uw informatie op onze beveiligde servers opslaan en kunnen uw persoonlijke informatie delen met leden van onze groep (hiermee bedoelen wij onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen) en met derde dienstverleners die onze helpen met het opsporen van bepaalde doelgroepen, op maat maken van advertenties en het verbeteren en optimaliseren van onze website.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen naar een bestemming buiten het VK overbrengen en, in sommige gevallen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die wij hierboven hebben beschreven (met inbegrip van wanneer wij uw persoonlijke informatie naar derden overbrengen). In deze gevallen kunnen personeelsleden van buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken uw persoonlijke informatie verwerken. Door het achterlaten van uw persoonlijke informatie gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking.

In het geval dat uw persoonlijke informatie aan derden of buiten de EER wordt overgedragen zullen wij ervoor zorgen dat er gepaste maatregelen getroffen zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen en er zeker van te zijn dat deze te allen tijde in overeenstemming met de Wet verwerkt wordt.

3.     Links naar andere websites

Deze Online Privacyverklaring heeft geen betrekking op de links in onze website die naar andere websites linken. Wij raden u aan om de privacyverklaringen te lezen op de andere websites die u bezoekt.

4.     Wijzigingen en aanpassingen van onze Online Privacyverklaring

Creditsafe kan deze Online Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en aanpassen. Wijzigingen zullen door middel van updates op onze website gecommuniceerd worden. Wij raden u aan om regelmatig onze  website te bezoeken om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of aanpassingen.

5.     Toegang tot uw persoonlijke informatie / Recht op rectificatie en verwijdering

Op grond van de Wet heeft u het recht om persoonlijke informatie die wij over u hebben op te vragen.

In het geval dat de informatie die wij over u hebben verouderd of onjuist is, heeft u het recht om te verzoeken om de relevante gegevens te actualiseren of te corrigeren. U kunt eveneens het recht hebben om persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen, mits wij niet wettelijk verplicht zijn of een zwaarwichtig legitiem belang hebben om dergelijke gegevens te bewaren.

Ieder verzoek om toegang, rectificatie of verwijdering dient schriftelijk aan het contactadres vermeld in artikel 6 hieronder gedaan te worden.

6.     Contactadres

Als u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot deze Online Privacyverklaring of ons gebruik van uw persoonlijke informatie of een verzoek wenst te doen, neem dan contact met ons op via:

Creditsafe Nederland B.V.
Jan Pieterszoon Coenstraat
2595 WP Den Haag
Nederland
E-mail: [email protected]
Website: www.creditsafe.nl
Tel.: +31 70 38 44 600    

7.     Meer informatie over Creditsafe

Creditsafe Nederland B.V. is een kredietinformatiebureau dat persoonlijke gegevens en informatie over bedrijven verzamelt, vastlegt en gebruikt, en dergelijke gegevens aan derden overdraagt. Het doel van het aan derden overdragen van dergelijke gegevens is om hen in staat te stellen om beslissingen te nemen over het aangaan of in stand houden van contractuele relaties met hun klanten op basis van de kredietwaardigheid van de klant. Daarnaast verzamelt Creditsafe bedrijfsinformatie, inclusief informatie over de vertegenwoordigers van deze bedrijven, en legt deze vast, draagt deze over en gebruikt deze voor marketingdoeleinden.