GraydonCreditsafe brengt data, oplossingen en kennis samen

U wilt uw financiële risico’s (beter) beheren en u wilt weten hoe de oplossingen van GraydonCreditsafe u hierbij kunnen helpen? Start vandaag uw gratis proefperiode van 14 dagen!

Op 28 februari 2022 heeft Creditsafe Nederland B.V. Graydon Holding N.V. overgenomen van Atradius. Wij bundelen nu onze unieke en toonaangevende capaciteiten in één nieuw maar vertrouwd merk: GraydonCreditsafe. GraydonCreditsafe combineert leiderschap en internationale dekking met marktkennis en ervaring om de financiële positie van onze klanten verder te versterken.

Als beste beoordeeld in de markt

Ontdek waarom bedrijven van elke grootte voor GraydonCreditsafe kiezen.

Start vandaag uw gratis proefperiode van 14 dagen.

Vul het formulier in om te beginnen.

Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in! Speciale tekens zijn niet toegestaan!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in! Speciale tekens zijn niet toegestaan!
Verplicht veld! E-mailadres is onjuist! E-mailadres is onjuist!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! Telefoonnummer is onjuist!
Selecteer een optie! Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Selecteer een optie!
Selecteer een optie!
Selecteer een optie!

Ja, GraydonCreditsafe mag mij op de hoogte brengen van promoties, events, product releases en publicaties.

Spinning Loading Circle

Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen.
U kunt een beperkt aantal Kredietrapporten tijdens uw proefperiode opvragen.

Informatieportal

Direct toegang tot realtime bedrijfs- en financiële informatie over 430 miljoen bedrijven uit meer dan 200 landen.

Proefperiode

14 dagen gratis toegang tot onze Kredietrapporten verkrijgbaar via ons online platform: het Informatieportal.

Risico-indicatoren

Een toelichting op de belangrijkste risico-indicatoren: de kredietlimiet, het betaalgedrag en de kredietscore van ondernemingen.

Werkwijze

Een toelichting op onze werkwijze, begeleiding en service.

De standaard onderdelen van het Kredietrapport

In één oogopslag de kredietwaardigheid van een bedrijf analyseren.

Basisbedrijfsgegevens 

Financiële- en betalingsgegevens 

Bestuur, aandeelhouders en verbindingen 

Kredietscore en Kredietlimiet 

Publicaties en overige gegevens 

Met de basisbedrijfsgegevens worden bedrijven uniek geïdentificeerd en geclassificeerd. Deze gegevens zijn het fundament voor master datamanagement binnen organisaties, maar zijn ook een handige tool om bedrijven snel te vinden en te traceren.  

Creditsafe biedt realtime werelddekking op alle diensten in meer dan 200 landen. De beschikbaarheid van bedrijfsgegevens is ook afhankelijk van wet- en regelgeving met betrekking tot publicatieplicht en privacy. Hiermee is de beschikbaarheid van de informatie deels afhankelijk van rechtsvorm, omvang, leeftijd en locatie van een onderneming.

Onze basisbedrijfsgegevens bestaan onder andere uit:

 • Bedrijfsnaam en handelsnamen;
 • Adres- en contactgegevens;
 • Hoofdkantoor en nevenvestigingen;
 • Unieke registratienummers, zoals de CSID, RSIN en KvK;
 • Oprichting- en voortzettingsdata;
 • Actief/inactief;
 • Rechtsvorm en activiteitencodes, zoals de NACE, ISIC, en SBI;
 • Aantal werknemers;
 • Geplaatst en gestort kapitaal.
Basis bedrijfsgegevens Creditsafe

De basis van de financiële informatie bestaat uit jaarverslagen, insolventiedata en betalingsgedrag. Creditsafe verwerkt de officieel gedeponeerde jaarstukken van de afgelopen 5 jaar van alle deponeringsplichtige bedrijven in Nederland en geeft daarom een accuraat beeld van de historie van een bedrijf.

Betalingsgegevens - die massaal worden verzameld door Creditsafe - leveren een scherp beeld van het actuele betalingsgedrag, ongeacht de deponeringsplicht van een onderneming.

Onze financiële- en betalingsgegevens bestaan onder andere uit:

 • Balans en winst- en verliesrekeningen inclusief ratio’s;
 • 403-aansprakelijkheids-verklaring;
 • Accountant;
 • Insolventiedata en faillissements-gegevens;
 • Betalingservaringen en analyse.
Financiële- en betalingsgegevens

De databases uit de diverse Creditsafe-landen worden met elkaar gekoppeld en verrijkt. Dit maakt het mogelijk internationale bedrijfsverbindingen op te bouwen. Ook worden diverse andere mogelijke bedrijfsverbanden onderzocht en weergegeven. 

Creditsafe registreert bestuurders en aandeelhouders, ongeacht of dit natuurlijke- of rechtspersonen zijn. Bestuurders, met titel en bevoegdheden, worden alleen opgenomen als deze officieel staan ingeschreven. In Nederland gebeurt dit bij de Kamer van Koophandel.

Deze gegevens bestaan onder andere uit:

 • Huidige en voormalige bestuurders en eigenaren;
 • Titel, bevoegdheid en data in-uit dienst;
 • Aandeelhouders;
 • 403-aansprakelijkheids-verklaringen;
 • Internationale groepsstructuur (moeders, zusters, dochters);
 • Hoogste moedermaatschappij;
 • Mogelijke verbanden op basis van onder andere naam, adres, en telefoonnnummer.
Bestuur, aandeelhouders en verbindingen

In Nederland zijn bijna 2.7 miljoen bedrijven ingeschreven. Deze hebben allen een Creditsafe Kredietscore en Kredietlimiet. De Kredietscore is de uitkomst van een logaritmisch regressiemodel dat de kans op een financiële calamiteit berekent. Het model onderscheidt financieel gezonde van ongezonde bedrijven o.b.v. een zogenaamde 'bad-definition', zoals faillissement.

Alle scores en decisiontrees worden realtime berekend met de laatst beschikbare data. Kredietscores en -Limieten zijn dus altijd actueel. Gemiddeld worden per jaar meer dan 25 miljoen Kredietscores (her-)berekend door Creditsafe Nederland alleen. De scores zijn zeer voorspellend. De kwaliteit van de modellen wordt continu bewaakt op accuraatheid, stabiliteit en voorspelkracht via onder andere de Gini-score.

De Creditsafe Internationale Score is het resultaat van een mapping op basis van default-percentages van diverse lokaal berekende kredietscores. Zo ontstaat een internationaal consistente scoringklasse ondanks de soms grote verschillen in beschikbaarheid van data in verschillende landen. 

Onze gegevens voor Kredietscore en Kredietlimiet omvatten onder andere:

 • Kredietscore (1-100) en kans op falen;
 • Kredietlimiet (€);
 • Score- en limietgeschiedenis;
 • Trends en industrievergelijkingen;
 • Internationale score;
 • Kleurcoderingen en risicoklassen;
 • Extra scores, zoals de COVID-19 Impact-score;
 • Maatwerkscore en decisiontrees zoals Check&Decide.
Kredietscore en Kredietlimiet Creditsafe

Het onderhouden van onze databases is een dynamisch en proactief proces. Er is geen ‘uiterste houdbaarheidsdatum’ van gegevens. Gegevens kunnen ieder dag opnieuw wijzigen. Daarom wordt de data 24/7 bewaakt op actualiteit en kwaliteit. Zo worden mutaties, zoals adres- of bestuurswijziging of deponering van jaarstukken in een registratie bij de Kamer van Koophandel dagelijks bijgehouden. 

De actualiteit van de gegevens wordt dus doorlopend aangepast door bijvoorbeeld het nieuwe jaarstuk of KvK-uittreksel te verwerken. Op deze manier is bijna 99% van de aanvragen die wij verwerken online en realtime voorradig.

Een eigen en unieke databron zijn alle aanvragen van de meer dan 500,000 gebruikers van onze informatie. De intensiteit van het gebruik van de informatie levert dagelijks relevante feedback op. Maar ook worden de enorme aanvraagvolumes van onze klanten wereldwijd gebruikt in data-analyses en verwerkt tot input voor sommige van onze scoremodellen. 

Onze publicatiegegevens en overige gegevens omvatten onder andere:

 • Publicaties: mutaties van de KvK en historie;
 • Overzicht van aanvragen met historie en trend;
 • Mogelijke overige verbanden, zowel in Nederland als internationaal.
Overige data Creditsafe
Basisbedrijfsgegevens 
Financiële- en betalingsgegevens 
Bestuur, aandeelhouders en verbindingen 
Kredietscore en Kredietlimiet 
Publicaties en overige gegevens 
Logos

Onze klanten

Vertrouwd door meer dan 115,000 bedrijven wereldwijd.

Contact

Voor meer informatie over uw gratis proefperiode kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar [email protected] of door te bellen naar 070 38 44 600.