Meer informatie scoremodellen

Creditsafe beoordeelt doorlopend alle bedrijven in Nederland

Dit doen we basis van statistische regressiemodellen die gebruik maken van de meest actuele bedrijfsgegevens.

Kredietscore modellen

Creditsafe gebruikt in totaal 7 scoremodellen om zo scherp mogelijk en maximaal gebruik te maken van beschikbare data. Deze houden ook rekening met de default-data die beschikbaar is. Zo worden bijvoorbeeld eenmanszaken, besloten vennootschappen of starters in verschillende modellen beoordeeld op hun risico dat ze failliet gaan.

De statistische regressiemodellen onderscheiden de kredietwaardige van de niet-kredietwaardige bedrijven. De modellen voorspellen de kans dat er bij een bedrijf een financiële calamiteit plaatsvindt binnen een periode van 12 maanden. Deze kans is uitgedrukt in een percentage (probability of default). De PoD wordt door Creditsafe vertaald in getal van 1 tot 100 en ook ingedeeld in risico-klassen (A t/m E). Hierbij heeft bijvoorbeeld een bedrijf in een risicoklasse ‘D’ een 50x hogere kans om failliet te gaan dan een bedrijf in risicoklasse ‘A’.

De uitkomsten van het kredietscore model zijn statistische kansen dat een bedrijf in financiële problemen komt. Deze uitkomsten zijn gevalideerd en worden continu gemonitord om kwaliteit en voorspelkracht op het hoogste niveau te houden. De drie belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit van kredietscore modellen zijn:

1.      Onderscheidend vermogen van het model (discriminate good and bad companies)

Het onderscheidend vermogen van kredietscore modellen wordt vaak uitgedrukt in een getal (Gini). De overall Gini van de Creditsafe scoremodellen is hoger dan 70%, wat over het algemeen als zeer hoog wordt beschouwd.

2.      Betrouwbaarheid van het model (accuracy)

De accuracy van modellen wordt gevalideerd met een out-of-time analyse. Deze analyse geeft een 94% accuraatheid aan van de kredietscores.

3.      Stabiliteit van het model (stability)

De stabiliteit van modellen wordt gevalideerd door de population stability index (PSI)  die aangeeft dat de kredietmodellen een hoge mate van stabiliteit kennen.

Kredietwaardigheid

Als een bedrijf een kredietscore krijgt van 36 of lager (cut-off grens), dan is statistisch gezien de kans dat het bedrijf in problemen raakt ten opzichte van andere bedrijven gewoonweg te groot om positief te adviseren over een (korte termijn) leveranciers krediet. Bij alle scores hoger dan 37 wordt een kredietrelatie verantwoord geacht en wordt de hoogte van de kredietlimiet uitgerekend. De positie van de cut-off grens is vastgesteld op basis van de optimale statistische grens tussen goede en slechte bedrijven en de algemene risico voorkeur van de markt.

Kredietlimieten

De kredietlimiet wordt uitgerekend met behulp van een financieel-boekhoudkundige formule. Voor de bepaling van de kredietlimiet is de liquiditeitspositie van de onderneming bepalend. Deze wordt voor een belangrijke mate uitgerekend aan de hand van het werkkapitaal, of - als er geen jaarcijfers beschikbaar zijn - van afgeleiden daarvan.

Het kan in een enkele situatie voorkomen dat een bedrijf wel een goede kredietscore krijgt en toch geen limiet. In deze gevallen is het werkkapitaal gecombineerd met het eigen vermogen van de onderneming sterk negatief.

Data

De kredietscore modellen worden gevoed met de meest actuele data die wij over bedrijven verzamelen. Het Creditsafe Analytics Team onderzoekt welke data-elementen de meest voorspellende waarde hebben en ook of de kwaliteit en de beschikbaarheid van deze data voldoende is om gebruikt te kunnen worden in de kredietmodellen. Hier bovenop gelden ook nog eens twee minimale randvoorwaarden die aan de modellen en de input variabelen worden gesteld: 100% beschikbaarheid (alle bedrijven in Nederland worden beoordeeld) en direct real-time beschikbaarheid (data moet gestructureerd en van consistente kwaliteit zijn).

Creditsafe Nederland heeft 12.000 klanten die jaarlijks alleen al meer dan 5 miljoen rapporten opvragen, naast geïntegreerde data-oplossingen en debiteuren bewakingsdiensten. De input en gebruiksgegevens van al deze klanten voegt niet alleen zeer veel data toe maar geeft ook zeer veel feedback op alle informatie en scores die worden verstrekt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog een vraag voor ons?