– Nå ser vi virkelig en kraftig økning i konkurstallene

Publisert 1. september 2022

Konkurstallene for august er blodrøde. For første gang siden før pandemien ser vi en betydelig økning i antall konkurs, og nå nærmer vi oss nivåene fra toppåret 2019.

For fjerde måned på rad ser vi en økning i antall konkurser, sammenlignet med fjoråret. August skiller seg likevel markant ut fra tidligere måneder: Mens vi så en økning på 17% i juli, og marginale 3% totalt for første kvartal, gjorde konkurstallene et markant hopp i årets siste sommermåned.

211 konkurser i august tilsvarer en økning på hele 62%, sammenlignet med 130 konkurser i august 2021. Dette er også flere konkurser en samme måned i august 2020 (192) – en utvikling vi ikke har sett maken til siden før koronapandemien.

– Vi har våknet opp fra sommerdvalen. og nå ser vi virkelig en kraftig økning i konkurstallene. For første gang ser vi tall som er høyere enn i 2020, og vi nærmer oss nivået i toppåret 2019. Vi er riktignok ikke der helt ennå, men vi er på god vei, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Chapter 1

550% konkursøkning innen agentur- og engroshandel

Særlig tre bransjer utmerker seg i konkursstatistikkene for august: Serveringsbransjen, detaljhandelen og agentur- og engroshandel. Disse bransjene har lenge vært ansett som særlig utsatte grunnet pandemien, og nå kan det se ut til at to tøffe år har begynt å gi utslag.

13 konkurser innen agentur- og engroshandel hadde en konkursøkning på hele 550%, sammenlignet med kun to konkurser i samme måned i fjor. Tallene blir naturligvis noe oppblåst grunnet få aktører, men vi ser en lignende utvikling i de andre to ovennevnte bransjene:

 • Detaljhandel: +280% (19 konkurser, mot 5 i august 2021)

 • Serveringsvirksomhet: +170% (27 konkurser, mot 10 i august 2021) 

– Vi ser at konkursøkningen først og fremst kommer i bransjer som er direkte avhengig av konsumentene, og her ser det i grunnen litt stygt ut nå. Det ser heller ikke noe lysere ut for disse bransjene i fremtiden, gitt folks personlige økonomi, med renteøkning og prisøkning på matvarer, strøm og drivstoff. I tillegg forsvinner nå også sommerturistene, påpeker Fjærestad. 

Han refererer også til Forventningsbaromeret som nylig ble utgitt av Finans Norge, som viser at nordmenns forventninger til egen økonomi er lavere enn noen gang.

Chapter 1

Bygg og anlegg står for de største konkursene

Bygg- og anleggsbransjen er fremdeles den største bidragsyteren til konkurstallene, med totalt totalt 44 konkurser i august, fordelt på de to bransjekodene “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” og “oppføring av bygninger”.

Her ser vi likevel en langt mer stabil utvikling enn i enkelte andre bransjer, med en økning på kun 10% sammenlignet med fjoråret.

– Den tradisjonelle konkursbransjen bygg- og anlegg er fremdeles stabil, men den er fremdeles markant størst. Det er også her vi ser at de største konkursene kommer, kommenterer Fjærestad.

De to største konkursene i august tilhørte begge dette segmentet:

 • Mesel Entreprenør AS i Risør, med 53 ansatte og en omsetning på 2021 millioner i 2021

 • Probygg AS i Sarpsborg, med 34 ansatte og en omsetning på 168 millioner i 2020

Chapter 1

Kun to fylker hadde en positiv utvikling

Også i flere av landets fylker viser tallene en bekymringsverdig konkursutvikling i august. Størst utslag ser vi i Agder, med en økning på hele 300%. Deretter følger Rogaland (+183%), Oslo (+115%) og Nordland (+100%).

Kun to fylker kunne glede seg over grønne tall forrige måned:

 • Vestfold og Telemark: -18% (14 konkurser, mot 17 i august 2021)

 • Innlandet: -18% (9 konkurser, mot 11 i august 2021)

Her er en komplett liste over utviklingen i landets øvrige ni fylker:

 • Agder: +300% (12 konkurser, mot 3 i august 2021)

 • Rogaland: +183% (17 konkurser, mot 6 i august 2021)

 • Oslo: +115% (43 konkurser, mot 20 i august 2021)

 • Nordland: +100% (8 konkurser, mot 4 i august 2021)

 • Vestland: +86% (26 konkurser, mot 14 i august 2021)

 • Viken: +69% (54 konkurser, mot 32 i august 2021)

 • Troms og Finnmark: +40% (7 konkurser, mot 5 i august 2021)

 • Trøndelag: +14% (13 konkurser, mot 11 i august 2021)

 • Møre go Romsdal: +14% (8 konkurser, mot 7 i august 2021)

For mer informasjon:

Per Fjærestad
 1. Per Fjærestad, daglig leder

  [email protected] · 977 89 589

Camilla Emring
 1. Camilla Emring, PR Manager Norway

  [email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.