Voldsom konkursøkning innen serveringsvirksomhet og detaljhandel

Publisert 1. august 2022

Konkurstrenden fra andre kvartal fortsetter i juli, med en moderat oppgang i antall konkurser. Serveringsbransjen og detaljhandelen skiller seg ut som de to bransjene der økningen er klart størst.

Etter et markant skifte i konkurstrenden i andre kvartal fortsetter konkurstallene å øke i juli. 182 konkurser blant norske selskaper tilsvarer en økning på 17 prosent, sammenlignet med 156 konkurser i juli 2021.

– Konkurstrenden den siste tiden har vist at vi nå sakte begynner å bevege oss tilbake mot nivåene vi lå på før pandemien, så disse tallene er helt som forventet, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Han understreker at konkursøkningen i juli ligger godt innenfor det han definerer som en tilbakejustering mot normalen, og at vi fortsatt ikke ser tegn på noen konkursbølge. 

Sammenlignet med tall fra juli i 2020 (215 konkurser) og normalåret 2019 (261 konkurser) er antallet konkurser fremdeles relativt lavt.

Chapter 1

Dobbelt så mange konkurser i serveringsbransjen

Selv om den generelle trenden viser en moderat økning i konkurser, skiller enkelte bransjer seg negativt ut. Dette gjelder særlig serveringsbransjen og detaljhandelen, som ser ut til å ha hatt en noe tøff julimåned.

24 konkurser i serveringsbransjen gir en økning på hele 118%, sammenlignet med 11 konkurser i samme måned i 2021. Detaljhandelen har en tilsvarende utviklingskurve, med 25 konkurser, mot 13 konkurser i juli i fjor. Det gir en økning på 92%.

For bransjekoden “Oppføring av bygninger” peker pilene derimot i motsatt retning. 18 konkurser, sammenlignet med 31 i juli i fjor, gir en nedgang på 42% i en bransje som normalt sett preger konkursstatistikken.

 

Chapter 1

233% økning i Nordland

De fleste av landets fylker opplevde en økning i antall konkurser i juli. Kun fylkene Agder (-30%), Viken (-22%) og Trøndelag (-7%) hadde nedgang, mens Vestfold og Telemark hadde samme antall konkurser (15) som i juli i fjor.

I de øvrige syv fylkene peker pilene nå oppover, med markant økning i flere deler av landet. Størst prosentvis utslag ser vi i Nordland, med en økning på 233% sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes i stor grad at antallet konkurser i utgangspunktet er lavt, med 10 konkurser i juli i år, kontra 3 i fjor.

Også i Innlandet ser vi lignende tall. 18 konkurser i juli, sammenlignet med 6 i samme måned i fjor, gir en økning på hele 200%.

For øvrige fylker er tallene som følgende:

 • Troms og Finnmark: 10 konkurser, mot 6 i juli i fjor (+67%)

 • Oslo: 26 konkurser, mot 17 i juli i fjor (+53%)

 • Rogaland: 12 konkurser, mot 8 i juli i fjor (+50%)

 • Møre og Romsdal: 11 konkurser, mot 9 i juli i fjor (+22%)

 • Vestland: 24 konkurser, mot 20 i juli i fjor (+20%)

For mer informasjon:

Per Fjærestad
 1. Per Fjærestad, daglig leder

  [email protected] · 977 89 589

Camilla Emring
 1. Camilla Emring, PR Manager Norway

  [email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.