Tydelig tendens til en økende konkurstrend

Publisert 4. juli 2022

Andre kvartal viser et markant skifte i konkurstrenden, med økning i både mai og juni. – Utviklingen tyder på at vi er på vei tilbake til et normalt konkursnivå, mener Per Fjærestad i Creditsafe.

For første gang siden før koronapandemien ser vi nå en økende konkurstrend. Etter en nedgang på 23% i april ser vi nå en økning i antall konkurser både i mai (+22%) og juni (+13%).

Med 277 konkurser i juni, sammenlignet med 246 i samme måned i fjor, ender vi opp på totalt 715 konkurser i andre kvartal – en marginal økning på 3% sammenlignet med 693 konkurser i Q2 2021.

– Dette fremstår kanskje ikke som en betydelig forskjell fra fjoråret, men selv en marginal økning markerer et tydelig skifte i konkurstrenden. Vi må helt tilbake til første kvartal i 2020 for å finne forrige gang totalt antall konkurser for kvartalet var høyere enn året før, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Chapter 1

– Fremdeles ikke noe konkursras

Konkursnivået ligger fremdeles betydelig lavere enn i normalåret 2019, med 953 konkurser i andre kvartal, og 2020 med 863 konkurser.

– Vi snakker fremdeles ikke om noe konkursras, og ser heller ingen tegn på at dette vil komme. Men det vi ser er en utflatning, og en tydelig tendens til at vi vil få en økende konkurstrend i tiden fremover, sier Fjærestad.

Han har lenge holdt fast på at det sannsynligvis ikke vil komme noen konkursbølge, men at vi i stedet vil få en mer langsiktig korrigering tilbake mot et normalt konkursnivå.

– Utviklingen vi ser nå tyder på at vi nå er på at vi nå er på vei tilbake mot dette nivået.

Chapter 1

Konkursøkning i seks av elleve fylker

Seks av landets elleve fylker hadde en økning i antall konkurser i Q2. Den største økningen finner vi i Agder. 57 konkurser i april, mai og juni, sammenlignet med 40 konkurser i samme periode i fjor, tilsvarer en økning på hele 43%.

Øvrige fylker med en økning i antall konkurser er:

  • Troms og Finmmark: 33% (24 konkurser, mot 18 i Q2 2021)
  • Trøndelag: 17% (62 konkurser, mot 53 i Q2 2021)
  • Vestland: 16% (80 konkurser, mot 69 i Q2 2021)
  • Vestfold og Telemark: 11% (49 konkurser, mot 44 i Q2 2021)
  • Rogaland: 4% (54 konkurser, mot 52 i Q2 2021)

Fem fylker har fremdeles en nedgang i konkurser:

  • Oslo: -13% (109 konkurser, mot 125 i Q2 2021)
  • Møre og Romsdal: -13% (33 konkurser, mot 38 i Q2 2021)
  • Nordland: -8% (22 konkurser, mot 24 i Q2 2021)
  • Innlandet: -5% (35 konkurser, mot 37 i Q2 2021)
  • Viken: -1% (164 konkurser, mot 165 i Q2 2021)
Chapter 1

Reelle bekymringer

TIl tross for at han ikke tror på noen konkursbølge, mener Fjærestad at bekymringene mange har ytret i aller høyeste grad er reelle.

– Det er jo slik at misligholdet øker først, og deretter kommer konkursene. Selv om det fremdeles er få konkurser ser vi nå at antallet inkassosaker øker, både blant foretak og privatpersoner, påpeker han.

– Hverdagen vår preges nå av krig og økende priser på matvarer og energi. Det maler et dystert bilde, og vil selvsagt påvirke økonomien til både husstander og foretak.

 

Antall konkurser juni 2019-2022

For mer informasjon:

Per Fjærestad

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.