Bouw floreert, knokken voor de knaken

Hoe kunnen bouwbedrijven in deze spannende tijden toch een duurzame groei realiseren?

3 Min
16/08/2023

15 jaar na het begin van de crisis lijkt het tij in de bouwsector te zijn gekeerd. De economie groeit, de vraag naar woningen blijft onverminderd groot en bouwbedrijven hebben het drukker dan ooit. Maar het venijn lijkt in de staart te zitten. Want terwijl bouwbedrijven nog bezig zijn met de uitvoering van projecten die zij tijdens de crisisjaren tegen scherpe prijzen hebben aangenomen, leidt de aantrekkende markt tot explosief stijgende bouwkosten. Hoe kunnen bouwbedrijven in deze spannende tijden toch een duurzame groei realiseren?

Chapter 1

De bouwsector floreert

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Nationale Woon- en Bouwagenda is de bouw van 900.000 nieuwe woning tot en met 2030 en het verduurzamen van bestaand vastgoed. Bouwbedrijven hoeven de komende jaren zeker niet stil te zitten.

Gemiddeld kan een bouwbedrijf inmiddels ruim tien maanden vooruit met de orders in zijn portefeuille. Volgens het CBS is in het eerste kwartaal van 2023 de omzet van de bouw met 12,3% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat goed met de bouw in Nederland, zo lijkt het.

Chapter 1

Bouwbedrijven in de knel

Maar in de nasleep van de crisis ontstaan er ook problemen. Nu bouwprojecten weer volop op gang komen, is de vraag naar personeel en materiaal groter dan ooit, maar tijdens de crisisjaren is het aanbod sterk teruggelopen. De bouw kende in 2022 het grootste personeelstekort van alle sectoren in Nederland. Veel vaklieden keerden de bouw noodgedwongen de rug toe. Een sterke vraag en een verminderd aanbod leiden automatisch tot schaarste. Timmerlieden en metselaars zijn nu vaak maanden vooruit volgeboekt, en ook bij leveranciers van bouwmaterialen lopen de wachttijden als gevolg van de stijgende vraag in rap tempo op. Daardoor schieten de bouwkosten voor hoofdaannemers omhoog.

Vooral bouwbedrijven die tijdens de crisisjaren aanbestedingen hebben gewonnen voor meerjarige projecten tegen scherpe tarieven (gebaseerd op de lagere bouwkosten tijdens de crisis), komen nu in de knel te zitten. Zo constateert het CBS dat het aantal faillissementen in de bouwsector de laatste tijd weer oploopt. In het eerste kwartaal van 2023 gingen 92 bouwbedrijven failliet, een jaar hiervoor waren dit er nog 77. Het aantal faillissementen is nu vier kwartalen achterelkaar aan het stijgen. Veel bedrijven in de bouw beschikken over onvoldoende solvabiliteit om tegenslagen op te kunnen vangen of noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Zij zien zich genoodzaakt hun faillissement aan te vragen als gevolg van de stijgende bouwkosten. Zo kwam in 2018 bouwgroep Moonen in de problemen. De bewindvoerder verklaarde dat de aangenomen werken ‘niet meer konden worden verricht tegen begrotingen die een paar jaar eerder waren opgesteld’. Het bedrijf had 23 projecten in uitvoering.

Chapter 1

Duurzaam groeien, risico’s minimaliseren

Voor bouwbedrijven is het zaak om het hoofd koel te houden. Door de krapte op de markt ligt het gevaar op de loer dat een hoofdaannemer een onderaannemer, leverancier of zzp’er minder kritisch zal beoordelen bij het aangaan van een zakelijke relatie, terwijl bouwbedrijven zich juist nu geen misstappen kunnen permiteren. Zorg als bouwbedrijf altijd voor een gedegen onderzoek naar de financiële gezondheid van een potentiële partner. Wilt u precies weten met wie u zaken doet? Voer een gedegen Customer Due Diligence onderzoek uit. Ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar kunnen wél een indicatie geven van de betrouwbaarheid van een samenwerkingspartner en de risico’s van een samenwerking.

Chapter 1

Inzicht in risico’s

Juist nu de marges in de bouw soms flinterdun zijn, is het van belang om ze te bewaken. Bouwbedrijven kunnen financiële risico’s sterk verlagen door bewust te kiezen voor samenwerkingspartners die kunnen bijdragen aan een duurzame groei. Op basis van actuele en historische gegevens (zoals betaalgedrag) van potentiële partners kunnen risico’s voor de toekomst worden ingeschat. Daarnaast kan inzicht in opmerkelijke situaties een voorspelling zijn voor toekomstig gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het aantal faillissementen waar een potentiële zakelijke partner bij betrokken is geweest. Door data te implementeren in het beslissingsproces, kunnen bouwbedrijven risico’s zorgvuldig afwegen, de continuïteit van hun onderneming waarborgen én profiteren van de gouden kansen die zich nu en de komende jaren voordoen.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Zakendoen: Wat u moet weten

Zo kunt u de winstgevenheid van uw bedrijf vergroten.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.