Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

3 Min
03/08/2023

CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (know your customer), is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Bovendien voorkomt een gedegen CDD-beleid dat u uw integriteit verliest en fikse boetes moet betalen. Maar wat is CDD precies, waarom is het zo belangrijk en wat is het wettelijk kader?

Chapter 1

Wat is CDD?

Letterlijk betekent Customer Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’ (KYC)- of ‘ken uw klant’-beginsel. U moet weten wie uw cliënt is; wie de eigenaren zijn; of de klant een risico kan vormen en waarvoor de zakelijke relatie wordt gebruikt? CDD is dan ook gericht op een integere beleidsvoering, waarbij organisaties en bedrijven moeten weten met wie ze zakendoen. Zo voorkomen zij dat ze zakendoen met frauduleuze en criminele partijen.

Chapter 1

Waarom is een Customer Due Diligence-beleid belangrijk?

Ten eerste is het cruciaal dat u als financiële onderneming zelf de wet- en regelgeving naleeft. Consumenten, bedrijven en overheden kunnen namelijk het vertrouwen in u verliezen als blijkt dat uw beleidsvoering niet integer blijkt.

Ook moeten banken en verzekeraars voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor misdadige bedrijven, zoals witwassen, fraude en het financieren van terroristische activiteiten. Daarom moet u uw klanten goed kennen om te weten of zij wel de wet- en regelgeving naleven. Wat als hij namelijk mee blijkt te doen aan witwaspraktijken, of terroristische organisaties blijkt te financieren?

Met een Customer Due Diligence-beleid bestrijdt u deze integriteitsrisico’s en voorkomt u dat u relaties aangaat met personen die het vertrouwen in uw organisatie zouden kunnen beschadigen en uw reputatie zouden kunnen schaden.

Chapter 1

Wettelijk kader CDD

Bepaalde financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. De CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verschilt per instelling en onderneming of zij onder de Wwft of de Sanctiewet vallen.

Bovendien zijn er internationale normen die als leidraad kunnen dienen voor een CDD-beleid. Om de integriteit van de financiële sector te bevorderen, bracht het Basel Committee on Banking Supervision in oktober 2001 het rapport Customer Due Diligence for Banks uit. De uitgangspunten van het Basel Committee zijn primair opgesteld voor banken, maar zijn inmiddels vertaald in wet- en regelgeving op breder niveau.

Chapter 1

Hoe ziet mijn CDD-beleid eruit?

Dat hangt ervan af of u onder de eerdergenoemde Sanctiewet of Wwft-wet valt. Het is ook mogelijk dat u zich aan beide wetten moet houden.

De Sanctiewet is van toepassing op onder andere banken, verzekeraars, wisselinstellingen, pensioenfondsen, trustkantoren, leasemaatschappijen en casino’s (de volledige en actuele lijst is hier te vinden). Zij moeten hun relaties identificeren en passend actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen. Het maken van een risicoschatting van bepaalde zakenpartners hoeft u, in tegenstelling tot bij de Wwft, niet te doen.

Onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten, makelaars en notarissen vallen onder de Wwft-wet. Zij zijn vooral bezig met het maken van een goed onderbouwde risicoschatting van bepaalde relaties, op basis van identificatie, vaststelling van de ‘uiteindelijk belanghebbende' (UBO) en een screening op diverse risico’s. Deze wet moet ‘netjes’ zakendoen bevorderen en wordt door de overheid gezien als een belangrijk middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 

Met Compliance Search van GraydonCreditsafe, voldoet u makkelijk en snel aan de Wwft en Sanctiewet. Hoe u een goed  Customer Due Diligence-beleid maakt, leest u hier

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft

Bouw vertrouwde relaties en zorg tegelijk voor naleving van wetgeving.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.