Customer Due Diligence

Hoe doe ik een Customer Due Diligence-Check?

5 Min

Helaas hebben we in Nederland nog steeds veel te maken met witwassen van geld en financiering van terrorisme.

De afgelopen jaren is veiligheid dan ook steeds belangrijker geworden en is er sinds 2008 specifiek witwaswetgeving (Wwft) die bedrijven inzicht geeft hoe zij integere bedrijfsvoering moeten voeren. Belangrijk onderdeel hiervan is dat bedrijven een Customer Due Diligence (CDD)-check doen. Maar wat is een CDD-check, waarom moet je dit doen, en hoe maak je een goed CDD-beleid? In deze blog lichten we het toe.

Chapter 1

Wat is een Customer Due Diligence-check?

De Engelse term Due Diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. En het is ook nodig dat bedrijven hun klanten met gepaste zorgvuldigheid kennen. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat o.a. dat financiële dienstverleners hun klanten dienen te screenen (Know Your Customer-check / Due Diligence-check) ter voorkoming van witwassen van geld of financiering van criminele activiteiten zoals terrorisme.

Als u een Customer Due Diligence (CDD)-check doet bekijkt u feitelijk of uw klant een risico vormt voor integere bedrijfsvoering.

Zaken zoals: wie is uw klant, welke personen binnen het bedrijf zijn belanghebbend (UBO) en ongepaste transacties worden hierin meegenomen.  Op de website van de Rijksoverheid vindt u een lijst met bedrijven voor wie de Wwft van toepassing is en dus een CDD-check dienen te doen bij hun klanten.

Chapter 1

Waarom een Customer Due Diligence-check doen?

Customer Due Diligence is tegenwoordig onmisbaar bij een integere bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving hieromheen steeds helderder geworden. In de wet is vastgelegd dat organisaties en bedrijven moeten weten met wie ze zaken doen, ook wel het Know Your Customer-principe (KYC) genoemd.

Dit levert een CDD-check u op:

 • U voldoet aan wet- en regelgeving en voorkomt het risico op hoge boetes van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 • U krijgt inzicht in uw compliancerisico’s en kunt deze beter beheersen.

 • U kunt voorkomen dat uw klant belasting ontduikt, geld witwast of criminele activiteiten financiert.

 • U kunt voorkomen dat uw organisatie de dupe wordt van oplichting.

 • U voert integere bedrijfsvoering.

Kortom: Zo heeft u als bedrijf inzicht in uw klant, en kunt u voorkomen dat u zaken doet met frauduleuze en criminele partijen.

Chapter 1

Hoe maak ik een goed risicomanagementbeleid oftewel Customer Due Diligence-beleid?

Het Basel Committee heeft algemene internationale normen gemaakt voor een gedegen CDD-beleid.  Om boetes te voorkomen is het belangrijk dat een CDD-beleid minimaal de volgende elementen bevat:

 • Klantenacceptatiebeleid: Er dient een duidelijk beleid te zijn voor het accepteren van nieuwe klanten met heldere bedrijfsregels en procedures.

 • Klantidentificatiebeleid: Instellingen mogen pas een relatie aangaan met een klant wanneer de identiteit van de klant is vastgesteld.

 • Monitoring van risico’s en transacties: Ondernemingen dienen een systeem op te zetten waarbij ze financiële transacties van bedrijven in de gaten kunnen houden. Bij verdachte transacties hebben zij een meldingsplicht.

 • Risicomanagement: De directie dient zich te committeren aan het CDD-beleid, en er is helderheid wie verantwoordelijk is voor risicomanagement (bijv. een compliance-officer).

 • Training van werknemers: Werknemers kennen de te volgen procedures bij verdachte transacties.
Chapter 1

Uit welke onderdelen bestaat een Customer Due Diligence-check?

Hieronder beknopt welke stappen u dient te doen om te voldoen aan de Wwft. Tip: leg deze stappen vast in een audittrail. Hierin laat u zien dat u alle stappen hebt doorlopen die gedaan dienen te worden volgens de Wwft.

 1. Stel vast of uw bedrijf onder de Wwft valt. Dat kunt u hier vinden.
 2. Vraag naar een ID bij nieuwe zakenrelatie (en bewaar deze).
 3. Verifieer de identiteit van uw klant.
 4. Achterhaal welke persoon de UBO is (de belanghebbende binnen de organisatie met wie u gaat werken). Staat deze persoon op een zwarte lijst? Zoals een sanctielijst, PEP-lijst, negatieve mediaberichten?

Maak op basis van de verkregen informatie in stap 1 t/m 4 een risicoinschatting van het bedrijf (hoog, midden, laag). Belangrijk hierbij is dat u de aard van de activiteiten van uw klant kent, maar ook bijvoorbeeld de branche waarin uw klant zich bevindt. Zo is bijvoorbeeld een verhoogd risico als uw klant in een branche opereert waar veel contant geld in omloop is.

Vervolgens maakt u een monitoringprofiel. Het is van belang om na klantacceptatie de klant ook in de gaten te houden en te kijken of er ongebruikelijke transacties plaatsvinden die kunnen wijzen op een verhoogd risico (zoals grote cashtransacties). Indien dit het geval is bent u meldingsplichtig. De meldprocedure kunt u vinden bij Financieel Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Doe gratis een CCD-check

Vul een bedrijfsnaam in.Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Dossier cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Trends in risicomanagement

Breng kennis samen in een 'Closed Industry User Group'.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.