Een Customer Due Diligence (CCD) check doen | Creditsafe
Customer Due Diligence

Hoe doe ik een Customer Due Diligence Check?

Volg het laatste nieuws en ontwikkelingen over onze producten.

5 Min

Helaas hebben we in Nederland nog steeds veel te maken met witwassen van geld en financiering van terrorisme.

De afgelopen jaren is veiligheid dan ook steeds belangrijker geworden en is er sinds 2008 specifiek witwaswetgeving (Wwft) die bedrijven inzicht geeft hoe integere bedrijfsvoering te voeren. Belangrijk onderdeel hiervan is dat bedrijven een Customer Due Diligence (CDD) check doen. Maar wat is een CDD check, waarom moet je dit doen, en hoe maak je een goed CDD beleid? In dit blog lichten we het toe.

Chapter 1

Wat is een Customer Due Diligence check?

De Engelse term Due Diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. En het is ook nodig dat bedrijven hun klanten met gepaste zorgvuldigheid kennen. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat o.a. dat financiële dienstverleners hun klanten dienen te screenen (Know Your Customer check / Due Diligence check) ter voorkoming van witwassen van geld of financiering van criminele activiteiten zoals terrorisme.

Als u een Customer Due Diligence (CDD) check doet bekijkt u feitelijk of uw klant een risico vormt voor integere bedrijfsvoering.

Zaken zoals: wie is uw klant, welke personen binnen het bedrijf is belanghebbend (UBO) en ongepaste transacties worden hierin meegenomen.  Op de website van de FUI Nederland vindt u een lijst met bedrijven voor wie de Wwft van toepassing is en dus een CDD check dienen te doen bij hun klanten.

Chapter 1

Waarom een Customer Due Diligence check doen?

Customer Due Diligence is tegenwoordig onmisbaar bij een integere bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving hieromheen steeds helderder geworden. In de wet is vastgelegd dat organisaties en bedrijven moeten weten met wie ze zaken doen, ook wel het Know Your Customer principe (KYC) genoemd.

Dit levert een CDD check u op:

 • U voldoet aan wet- en regelgeving en voorkomt het risico op hoge boetes van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 • U krijgt inzicht in uw compliance risico’s en kunt deze beter beheersen.

 • U kunt voorkomen dat uw klant belasting ontduikt, geld witwast of criminele activiteiten financiert.

 • U kunt voorkomen dat uw organisatie de dupe wordt van oplichting.

 • U voert integere bedrijfsvoering.

Kortom: Zo heeft u als bedrijf inzicht in uw klant, en kunt u voorkomen dat u zaken doet met frauduleuze en criminele partijen.

Chapter 1

Hoe maak ik een goed risico management beleid oftewel Customer Due Diligence beleid?

Het Basel Comittee heeft algemene internationale normen gemaakt voor een gedegen CDD-beleid.  Om boetes te voorkomen is het belangrijk dat een CDD-beleid minimaal de volgende elementen bevat:

 • Klantenacceptatiebeleid: Er dient een duidelijk beleid te zijn voor het accepteren van nieuwe klanten met heldere bedrijfsregels en procedures.

 • Klantidentificatie beleid: Instellingen mogen pas een relatie aangaan met een klant wanneer de identiteit van de klant is vastgesteld.

 • Monitoring van risico’s en transacties: Ondernemingen dienen een systeem op te zetten waarbij ze financiële transacties van bedrijven in de gaten kunnen houden. Bij verdachte transacties hebben zij een meldingsplicht.

 • Risicomanagement: De directie dient zich te committeren aan het CDD beleid, en er is helderheid wie verantwoordelijk is voor risicomanagement (bijv. een compliance officer).

 • Training van werknemers: Werknemers kennen de te volgen procedures bij verdachte transacties.
Chapter 1

Uit welke onderdelen bestaat een Customer Due Diligence check?

Hieronder beknopt welke stappen u dient te doen om te voldoen aan de Wwft. Tip: leg deze stappen vast in een audit trail. Hierin laat u zien dat u alle stappen hebt doorlopen die gedaan dienen te worden volgens de Wwft.

 1. Stel vast of uw bedrijf onder de Wwft valt. Dat kunt u hier vinden.
 2. Vraag naar een ID bij nieuwe zakenrelatie (en bewaar deze).
 3. Verifieer de identiteit van uw klant.
 4. Achterhaal welke persoon de UBO is (de belanghebbende binnen de organisatie met wie u gaat werken). Staat deze persoon op een zwarte lijst? Zoals een sanctielijst, PEP lijst, negatieve mediaberichten?

Maak op basis van de verkregen informatie in stap 1 t/m 4 een risico inschatting van het bedrijf (hoog, midden, laag). Belangrijk hierbij is dat u de aard van de activiteiten van uw klant kent, maar ook bijvoorbeeld de branche waarin uw klant zich bevindt. Zo is bijvoorbeeld een verhoogd risico waarin uw klant in een branche opereert waarin veel cash geld in omloop is.

Vervolgens maakt u een monitoring profiel. Het is van belang om na klantacceptatie de klant ook in de gaten te houden en te kijken of er ongebruikelijke transacties plaatsvinden die kunnen wijzen op een verhoogd risico (zoals grote cash transacties). Indien dit het geval is bent u meldingsplichtig. De meldprocedure kunt u vinden bij Financieel Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Gratis een Know Your Customer check doen op elk bedrijf

Vul een bedrijfsnaam in.Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Dossier cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Trends in risicomanagement

Identificeer wanbetalers. Breng kennis samen in een 'Closed Industry User Group'.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem vrijblijvend contact met ons op.