Compliance

Een compliance check, dit is wat u hierover dient te weten

Tegenwoordig is compliance een hot topic. Er komt steeds meer wet- en regelgeving voor. Maar wat is een compliance check eigenlijk?

5 Min

Bij het antwoord op de vraag 'Wat is een compliance check?' komen er behoorlijk wat termen, wet- en regelgeving kijken zoals Customer Due Diligence, Know your Customer, Wft en Wwft. In dit blog worden deze termen duidelijk, en lichten wij toe waarom en wanneer u een compliance check dient te doen.

Chapter 1

Wat is een compliance check?

Compliance of compliant zijn, kent enorm veel definities in verschillende domeinen. Dit betekent het in een B2B-context: Het voldoen aan en het naleven van de geldende gedragsregels, opgelegde wetten en de huidige regelgeving dat de bevoegde en regelgevende overheidsinstellingen opleggen aan natuurlijke personen, bestuurders, ondernemers en bedrijven. Welke wet dit is, is afhankelijk van de branche waarin uw bedrijf opereert. In dit blog lichten wij compliance checks toe voor bedrijven die deze moeten doen zoals voorgeschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Een compliance check heeft als doel om inzicht te hebben in de integriteitsrisico’s van een zakenrelatie.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht banken en verzekeraars zelfs een compliance- officer in huis te hebben. Deze persoon houdt zich dan met name bezig met Customer Due Diligence (CDD), oftewel Know Your Customer (KYC).

Chapter 1

De belangrijkste termen rondom een compliance check

Het kan best verwarrend zijn, alle termen en wetten die in deze eerste alinea’s van deze blog worden genoemd. Vandaar deze op een rijtje voor u:

Waar staat Wft voor?
Wet financieel toezicht regelt het toezicht op bijna de gehele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld.

Waar staat Wwft voor?
Wwft staat voor: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet is ontstaan in 2008 om integriteit binnen het financiële stelsel te hanteren.

Wat betekent Know Your Customer (KYC) check?
Het ‘ken uw klant’-principe wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig is het voor bedrijven in specifieke branches zoals financiële instellingen verplicht om de klant te onderzoeken voordat zij zaken gaan doen door middel van een Know Your Customer (KYC) check. Dit is het screenen van klanten, zodat u de risico’s kent van het zakendoen met uw klant. Op deze manier kunt u voorkomen dat u zakendoet met een partij die geld witwast of criminele activiteiten zoals terrorisme financiert.

Wat betekent Customer Due Diligence (CDD) check?
Bij zowel een CDD- als KYC-check staat het ‘ken uw klant’ principe centraal. Vaak worden deze dan ook als hetzelfde proces gezien. De overeenkomst tussen beide is de uitgebreide identificatieplicht van de klant. Het verschil zit hem in het afwegen van de risico’s. Bij CDD onderzoek doet u ook de monitoring van de klant, en gaat u verder de diepte in.

Chapter 1

Wat is de rol van de Wwft met compliance checks?

Het doel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is om integriteit binnen het financiële stelsel te hanteren. Dat betekent concreet om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

In deze wet staat o.a. dat financiële dienstverleners hun klanten dienen te screenen (compliance check doen) ter voorkoming van witwassen van geld of financiering van criminele activiteiten zoals terrorisme.

De Wwft zorgt dat er meer informatie beschikbaar is over klanten ten behoeve van opsporing en opvolging. Maar ook de informatie van de instellingen die zaken met hen doen, die in dat geval medeplichtig zijn.

Instelling zoals de Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht en Nederlandse orde van advocaten houden toezicht op de naleving van de Wwft.  

Chapter 1

Waarom een compliance check doen?

Het kan best veel werk opleveren voor bedrijven om te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wwft. Toch is het belangrijk als bedrijf om hieraan te voldoen.

Een compliance check zorgt ervoor dat een organisatie beter in staat is om een betrouwbare bedrijfsvoering te realiseren. Door een Know Your Customer (KYC) screening te doen van uw klant:

  • Krijgt u inzicht in uw compliancerisico’s en kunt u deze beter beheersen.

  • Kunt u voorkomen dat uw klant belasting ontduikt, geld witwast of criminele activiteiten financiert.

  • Kunt u voorkomen dat uw organisatie de dupe wordt van oplichting.

  • Voert u integere bedrijfsvoering.

  • Voldoet u aan wet- en regelgeving en voorkomt u het risico op hoge boetes van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Chapter 1

Wanneer moet u als bedrijf een compliance check doen?

In het verleden waren alleen de grotere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants en advocaten verplicht om een compliance check te doen bij hun klanten. Tegenwoordig wordt dit van veel meer bedrijven verwacht wanneer zij te maken hebben met grotere transacties. Een volledig overzicht van bedrijven op wie de Wwft van toepassing is en dus meldingsplichtig zijn, leest u in artikel 1a van de Wwft

Doe gratis compliance check op elk bedrijf

Vul een bedrijfsnaam in.Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Dossier cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Trends in risicomanagement

Breng kennis samen in een 'Closed Industry User Group'.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.