AML check

5 inzichten over een AML-check

4 Min

Anti Money Laundering (AML): het bestrijden van witwassen.

Deze term wordt gebruikt voor de internationale wetgeving waarop de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gebaseerd. Wat betekent AML en wat is nou het verschil met de Wwft? En hoe verhoudt zich dit tot de CDD-check? In deze blog lichten we het toe.

Chapter 1

Inzicht 1: AML staat voor Anti Money Laundering

AML betekent letterlijk Anti Money Laundering: anti-witwassen. Dit is het voorkomen van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal verkregen geld. AML wordt ook ter afkorting gebruikt voor de Europese richtlijnen die er gelden ter voorkomen van witwassen.

Deze gelden ook voor u wanneer u zich als bedrijf aan de regels houdt en geen witwaspraktijken doet. De bedrijven met wie u samenwerkt kunnen hier wel in betrokken zijn, dat maakt u in dat geval meldingsplichtig van witwaspraktijken. Daarom is het belangrijk om een Customer Due Diligence (CDD) onderzoek te doen naar uw zakenpartners.

Chapter 1

Inzicht 2: Hoe verhoudt de AML zich tot de Wwft?

Op Europees niveau is er regelgeving die bekend staat als: Fourth Anti Money Laundering Directive (4AMLD). Dat betekent dat de uitgangspunten voor witwaspraktijken vastgelegd worden op Europees niveau (4AMLD) en van daaruit de EU-landen deze zelf dienen na te volgen. In Nederland is dit vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Doordat de regelgeving continu wordt doorontwikkeld, is het verstandig om de laatste stand van zaken altijd even te checken op de website van De Nederlandsche Bank.

Wanneer men spreekt over AML/CFT-beleid wordt hiermee bedoeld: Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism. Wanneer iemand u vraagt of uw bedrijf AML/CFT-compliant is, dan bedoelen ze of u voldoet aan de nieuwste richtlijnen in de Wwft die u verplichten om CDD onderzoek uit te voeren.

Chapter 1

Inzicht 3: AML-check is onderdeel van een Customer Due Diligence-check

Wanneer uw bedrijf onder de Wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt bent u verplicht om een Customer Due Diligence (CDD)-check te doen bij uw klanten. Due Diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In een CDD-onderzoek staat het ‘ken uw klant’ principe centraal. De belangrijkste onderdelen van een CDD-check zijn:

  1. Identificatieplicht

  2. Cliëntenonderzoek

  3. Meldplicht bij ongebruikelijk transacties

Wanneer u een AML-check doet, betekent dat in veel gevallen dat u een CDD-onderzoek uitvoert naar uw klant om zo te checken of uw zakenrelatie betrokken is bij witwaspraktijken.

Chapter 1

Inzicht 4: Het verschil tussen de AML-check en de UBO-check

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Letterlijk betekent dit de uiteindelijke belanghebbende van uw zakenrelatie. De persoon binnen een bedrijf die aan de touwtjes trekt. Een AML-check is feitelijk een compliance-check op de UBO. U onderzoekt of de UBO mogelijk betrokken is bij witwaspraktijken. Dit is puur in financieel aspect.

Chapter 1

Inzicht 5: De trends op het gebied van AML

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed door overheden aan anti-witwaspraktijken en de regulering daarvan. Dit zijn de trends die opvallen.

  • Voorheen was het uitgangspunt zelfregulering, terwijl het nu op Europees (4AMLD) en landelijk niveau (Wwft) wordt opgelegd dat bedrijven actief hun klanten onderzoeken op witwaspraktijken door middel van een compliance check.

  • Steeds meer bedrijven hebben AML hoog op hun agenda staan om reputatieschade te voorkomen.

  • Waar voorheen AML slechts belangrijk was in de financiële sector, zien we nu dat het ook door andere branches opgepakt wordt, bijvoorbeeld in het toerisme (door bijvoorbeeld bedrijven als Airbnb en Thuisbezorgd).

  • Aan de voorkant hebben bedrijven hun processen steeds beter standaard ingericht (klantacceptatieprocessen), er komt dan ook steeds meer aandacht voor monitoring van klanten.

  • Vanaf januari 2020 komt er een UBO-register waarin bedrijven de natuurlijke personen dienen te registereren die belanghebbend zijn in de onderneming.

Gratis een AML-check doen

Vul een bedrijfsnaam in.Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Dossier cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Trends in risicomanagement

Breng kennis samen in een 'Closed Industry User Group'.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.