Know Your Customer check

6 meest gestelde vragen over de Know Your Customer-check. Oftewel een KYC-check.

5 Min

Het ‘ken uw klant’-principe wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig is het voor bedrijven in specifieke branches, zoals financiële instellingen, verplicht om de klant te onderzoeken voordat zij zaken kunnen doen met de onderneming: Know Your Customer.

Dit ter voorkomen van samenwerkingen met bedrijven die betrokken zijn bij witwaspraktijken of financiering van terroristische activiteiten. In deze blog beantwoorden we de zes meest gestelde vragen over de Know Your Customer-check.

Chapter 1

Vraag 1: Wat betekent een Know Your Customer (KYC)-check?

Know Your Customer is letterlijk vertaald: ken uw klant. Het ‘ken uw klant’-principe wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig is het voor bedrijven in specifieke branches zoals financiële instellingen zelfs verplicht om de klant te onderzoeken (en dus te kennen) voordat zij zaken gaan doen. Dit gebeurt via een zogenoemde Know Your Customer (KYC)-check. Dit geldt voor bedrijven die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Deze bedrijven dienen een KYC-check (ook wel Customer Due Diligence genoemd) te doen, zodat ze weten wie hun klanten precies zijn en of deze mogelijk een risico kunnen vormen voor integere bedrijfsvoering. Dit houdt in dat u een bedrijf uitgebreid identificeert voordat u een relatie aangaat.

Chapter 1

Vraag 2: Uit welke stappen bestaat een KYC-check?

Hieronder beknopt welke stappen u dient te doen om te voldoen aan de Wwft.

  • Stap 1: Stel vast of uw bedrijf onder de Wwft valt. Dat kunt u hier vinden.
  • Stap 2: Identificeer de klant.
  • Stap 3: Verifieer de identiteit van de klant.
  • Stap 4: Achterhaal welke persoon de UBO is (de belanghebbende binnen de organisatie met wie u gaat werken). Staat deze persoon op een zwarte lijst? Zoals een sanctielijst, Politically Exposed Person (PEP)-lijst of negatieve mediaberichten? Meer over de UBO vindt u hier.
  • Stap 5: Maak op basis van de verkregen informatie in stap 1 t/m 4 een risico-inschatting van het bedrijf (hoog, midden, laag). Neem hierbij geografisch risico mee en het risico van een bepaalde branche (een branche waar veel contant geld in omloop is heeft bijvoorbeeld een verhoogd risico).
  • Stap 6: U dient het profiel te blijven monitoren. Vinden er ongebruikelijke transacties plaat of verandert het risico van de cliënt?

Tip: Leg de stappen die u doet vast in een audittrail. Hierin laat u zien dat u alle stappen hebt doorlopen die gedaan dienen te worden volgens de Wwft. U kunt deze ook teruglezen op de website van de AFM.

Chapter 1

Vraag 3: Voor wie is een goed KYC-beleid belangrijk?

Alle financiële instellingen die zich bezighouden met het vermogen van hun klanten. In het verleden waren dit alleen de grotere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants en advocaten. Tegenwoordig wordt dit van veel meer bedrijven verwacht wanneer zij te maken hebben met grotere transacties.

Op de website van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland staat een lijst met bedrijven voor wie de Wwft van toepassing is. Al deze (financiële) instellingen hebben een meldingsplicht wanneer hen iets verdachts opvalt bij een klant. Het niet melden van verdachte transacties kan gevolgen hebben.

Chapter 1

Vraag 4: Wat houdt de meldingsplicht bij KYC check in?

Nu u een beleid en procedure heeft die u in staat stelt om ongebruikelijke transacties te herkennen is het goed om te weten dat u hierover meldingsplicht heeft. Wanneer u verdachte transacties ziet bent u verplicht dit te melden. Op de website van de AFM vindt u een lijst met indicatoren op grond waarvan gemeld moet worden.

U kunt melding doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Dit kunt u doen door middel van een webportaal. Bekijk de meldprocedure op de website van FIU-Nederland.

Chapter 1

Vraag 5: Wat is het doel van een Know Your Customer-check?

Het doel van een klantonderzoek is om een inschatting te kunnen maken van het risico dat een bedrijf neemt bij het aangaan van een nieuwe zakenrelatie. Doordat u inzicht krijgt in de risico’s kunt u deze monitoren en beter beheersen. Zo kunt u voorkomen dat uw klant geld witwast of criminele activiteiten financiert. Op deze manier bent u als onderneming beter in staat om een betrouwbare bedrijfsvoering te realiseren, en voorkomt u boetes van de AFM en DNB.

Chapter 1

Vraag 6: Op welk moment dient de KYC-check gedaan te worden?

In principe vindt de KYC-check plaats voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan of een transactie wordt uitgevoerd. Dus de identificatie van de klant, de verificatie hiervan en de vaststelling van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) doet u voordat u in zee gaat met een nieuwe klant. 

In sommige gevallen kan een onderneming ervoor kiezen om dit tijdens het aangaan van de zakelijke relatie te doen om zo de normale zakelijke dienstverlening niet te storen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er een laag risico is.

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat is een KYC-check?

Bedrijven die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen moeten onderzoeken of hun klanten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, om fraude, witwassen en corruptie in het bedrijfsleven te voorkomen. Dat wordt gedaan met een Know Your Customer oftewel een KYC-check.

Waarom moeten bedrijven een KYC-check doen?

Bedrijven die onder de Wwft vallen doen een KYC-check om te voorkomen dat hun klant geld witwast of criminele activiteiten financiert. Op deze manier zijn bedrijven beter in staat om een betrouwbare bedrijfsvoering te realiseren, en voorkomen ze boetes van de AFM en DNB.

Welke bedrijven hebben een KYC-beleid nodig?

Alle bedrijven die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Dit zijn vaak financiële instellingen of bedrijven die zich op een andere manier bezighouden met het vermogen van hun klanten. Op de website van FIU Nederland staat een lijst welke bedrijven dit zijn.

Wanneer moeten bedrijven een KYC-check doen?

Bedrijven die onder de Wwft vallen moeten doorgaans een KYC-check doen vóórdat ze een financiële relatie aangaan met de klant.

Doe gratis een KYC-check

Vul een bedrijfsnaam in.Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Dossier cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Trends in risicomanagement

Breng kennis samen in een 'Closed Industry User Group'.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.