COVID-19 Impact Analyse

Voorkom wanbetaling door de economische gevolgen van de coronacrisis

Begrijp beter hoe de coronacrisis uw debiteuren, leveranciers of andere zakenrelaties beïnvloedt. De COVID-19 Impact Analyse helpt bij het maken van kredietbeslissingen in coronatijd.

Het is een uitdaging om kredietrisico’s in te schatten in het licht van de coronacrisis

Het is een uitzonderlijke situatie waarbij hele sectoren wereldwijd worden geraakt.

Bedrijven met een gezond ‘financieel immuunsysteem’ hebben een grotere weerstand tegen gevolgen van de COVID-19 impact op hun industrie. Daarom hebben ze ook een betere kans om sneller weer op te veren na de crisis. 

Door een COVID-19 Impact Analyse uit te voeren op bijvoorbeeld uw prospects, debiteuren, leveranciers, partners, concurrenten of andere zakenrelaties, heeft u een compleet beeld van waar u eventuele financiële (krediet)risico's loopt en waar u mogelijkheden tot groei kunt realiseren.

Plan een adviesgesprek

U wordt teruggebeld door één van onze specialisten.

Hoe wordt de COVID-19 Impact berekend?

De COVID-19 Impact wordt op twee onderdelen berekend. De COVID-19 Indicator en de klassieke Creditsafe Creditscore.

De COVID-19 indicator geeft een indicatie van de potentiële disruptie die wordt veroorzaakt door de COVID-19 crisis. De indicator is geen voorspelling maar een impact assessment gebaseerd op een expert-based model gevoed door data.

De impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen wordt uitgedrukt op een schaal van 1 (zeer hoog) tot 5 (zeer laag).

De indicator is het resultaat van een algoritme o.b.v. 3 differentiators in deze crisis: (1) sector, (2) locatie en (3) omvang (aantal medewerkers). De Indicator is een ‘externe’ factor en is onafhankelijk ten opzichte van de individuele financiële gezondheid van een bedrijf.

Uit onze analyses komt naar voren dat de sector, locatie en omvang van een bedrijf kritieke factoren zijn om te bepalen wat de impact van COVID-19 is op de kredietwaardigheid van een bedrijf.

COVID-19 Indicator

Sector

Bijstellingen vinden plaats op basis van analyse van actuele cijfers en ervaringen. nieuws en ontwikkelingen van banken en financiële instellingen die worden verzameld over branches (SBI).

Locatie gemeente/internationaal

RIVM cijfers meldingen per gemeente. Logaritmische transformatie model voor normale verdeling. Creditsafe Internationale COVID-19 impactindicators zijn ook lokaal vastgesteld.

Omvang

Disruptie-wegingsfactor locatie is afhankelijk van omvang bedrijf [0-25 medewerkers, 25-250, 250+].

Creditscore

De Creditsafe Creditscore onderscheidt financieel gezonde en ongezonde bedrijven op basis van een meetbare bad-definition (failliet of structurele betalingsachterstanden).

Het Creditscore model is een logaritmisch regressiemodel dat de probability of default (PoD) berekent: de waarschijnlijkheid dat een bedrijf in de komende 12 maanden insolvent wordt. Het model is gebaseerd op een tijdreeks van 36 maanden, een observatieperiode van 24 maanden en een outcome periode van 12 maanden.

Binnen de COVID-19 Impact Analyse wordt de Creditsafe Creditscore uitgedrukt in de letters A tot E; A geeft het laagste financiële risico aan, D het hoogste financiële risico, en E betekent niet beoordeeld.

Robuust

Het Creditscore model is zeer robuust en maakt een onderscheid tussen financieel gezonde en minder gezonde bedrijven.

Point in time

Het Creditscore model is een point in time score die we berekenen met actuele beschikbare data en welke meebeweegt met economische cycli.

Bewaking

De performance van onze statistische modellen worden continu bewaakt op accuracy, stability en discrimination (ook wel de ‘voorspellende waarde’ genoemd).

De standaard onderdelen van een COVID-19 Impact Analyse

Actuele en relevante data om uw bedrijf te beschermen tegen de economische gevolgen van de coronacrisis.

Insights

Analytics

Decision

Risico-Impact Matrix

De Risico-Impact Matrix geeft informatie voor portfoliomanagement en risicosegmentatie op basis van dynamische en beschikbare data. Uw debiteuren, leveranciers of andere zakenrelaties worden geplot in de matrix. Op de verticale as ziet u de COVID-19 Indicator die de potentiële disruptie van de coronacrisis op ondernemingen weergeeft. Op de horizontale as ziet u de Creditsafe Creditscore die de financiële weerbaarheid van ondernemingen weergeeft.

COVID-19 Impact-Matrix
COVID-19 Risico-Segmentatie

Risico segmentatie

Een risico segmentatie is een 2-dimensionale analyse en biedt de mogelijkheid om 4 risicogroepen binnen uw debiteuren- en leveranciersportfolio of andere portfolio's te identificeren. Het biedt hiermee alle input voor beleid- en strategieontwikkeling op lange en korte termijn. Op basis van de bijgeleverde data (Excel) is het mogelijk om andere scenario’s door te rekenen. U kunt eventueel ook een gesprek inplannen met een van onze data-analisten om u hierbij te helpen.

Strategy Canvas

Met het Strategy Canvas bepaalt u noodzakelijke acties en prioriteiten en kunt u beleid ontwikkelen gericht op risico’s en groeimogelijkheden. Deze kunt u op verschillende gebieden toepassen zoals creditmanagement, commercie en inkoop.

COVID-19 Strategy Canvas
Insights
Analytics
Decision
Plan een adviesgesprek

U wordt teruggebeld door één van onze specialisten.

Download voorbeeld analyse

Download een voorbeeld COVID-19 Impact Analyse.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

Hoe maken jullie de Covid 19 indicator?

Onze aanpak voor het maken van de Covid-19 indicator hebben we gekaderd op de volgende principes:

a. Betrouwbaar en accuraat - 'harde' bronnen en goede weerslag van de werkelijkheid

b. Flexibel - weergeven van snel veranderende omstandigheden

c. Integreerbaar in onze eigen dataprocessen - consistentie in de levering van ons dataproduct

Deze principes waren richtinggevend in het selecteren van de bronnen voor de Creditsafe Covid-19 indicator. 

 

Hoe houden jullie de Covid-19 Indicator actueel?

De kwaliteit van de Creditsafe indicator wordt geborgd door:

a.  Onze wekelijkse cyclus om onze bronnen bij te werken en gestructureerde sense checks uit te voeren.

b.  Creditsafe werkt aan additionele bronnen, die de economische impact van deze pandemie nog beter moeten kwantificeren. Zo zijn wij bezig met het inpassen van meer financiële componenten aan de indicator, door te kijken naar trends in betaalgedrag per sector en bedrijfskolom (Supply chain). Daarnaast onderzoeken wij momenteel hoe beursinformatie ook gekoppeld kan worden aan de impact van Covid-19.

c. Creditsafe beroordeelt op gezette tijden de Covid-19 indicator, door diverse kwantitatieve en kwalitatieve checks uit te voeren. Hierbij is het doel om steeds meer te lerenover de ongekende situatie waarin wij allen ons in bevinden, en dit continue verbeterproces te gebruiken om haar effect op de Nederlandse economie beter te vatten.

Welke bronnen hebben jullie gebruikt om de Covid-19 indicator te maken?

Economische Sector impact:
- Creditsafe inschatting
- Media monitor
- Terugkoppeling klanten
- Input van ander Creditsafe landen

Geografische impact:
- RIVM data

Omvang bedrijf:
- Creditsafe database

Betalingsinformatie (toekomstig):
- Sector trends
- Supply Chain trends

Sectorkampioenen (toekomstig):
- Beurskoersen 
- Media mentions

Deze bronnen worden gebruikt om wekelijks de Covid-19 indicator voor iedere actieve Nederlandse onderneming vast te stellen

Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van Internationale indicators?

Gezien het feit dat de nationale context van groot belang is, in termen van hoe de greep van Covid-19 op een land is, en welke bronnen beschikbaar zijn, maakt Creditsafe lokaal haar Covid-19 indicator.

Momenteel zijn deze indicatoren in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de Verenigde State opgezet. Daarnaast zijn initiatieven ook in de ander Creditsafe landen ontplooid. Deze plaatselijke indicatoren worden in onze groepsdatabase geharmoniseerd zodat Creditsafe desgewenst eenduidige analyses over meerdere beschikbare landen kan faciliteren. 

Ontvang de COVID-19 Impact Analyse over uw zakelijke relaties

De COVID-19 Impact Analyse is onderdeel van het Creditsafe Care pakket en wordt kosteloos aangeboden voor onze klanten.

Plan een adviesgesprek

U wordt teruggebeld door één van onze specialisten.