Compliance

Compliance

De wetgeving is aangescherpt en het toezicht geïntensiveerd. Nooit eerder was het belang van compliance zo groot voor financiële instellingen. Deze pagina geeft antwoord op al uw vragen over compliance. Wat is het belang van compliance, welke taken heeft een compliance officer en wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Wiki

Wat is compliance?

Het Engelse werkwoord ‘to comply’ betekent ‘voldoen’ of ‘naleven’. In de financiële sector wordt de term ‘compliance’ gebruikt voor de naleving van wet- en regelgeving.

De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen. Hiermee hopen zij de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en nieuwe financiële schandalen te voorkomen. 

Zo is er bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van het voorkomen van fraude, voorwetenschap en witwassen en terrorismefinanciering. Ook voor corporate bedrijven speelt compliance een steeds grotere rol. Het begrip compliance werd bekend bij het algemene publiek na een aantal grote beursschandalen zoals Enron.

Waarom is compliance belangrijk?

Op non-compliance, het niet voldoen aan de wetgeving, staan stevige sancties. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien streng toe op de naleving van de wet- en regelgeving. Als toezichthouders kunnen zij bijvoorbeeld een fikse geldboete opleggen, een vergunning intrekken of zelfs een taak- of gevangenisstraf eisen. 

Maar compliance is vooral in het belang van de sector zelf, benadrukken de toezichthouders. De wetgeving is immers bedoeld om het financiële stelsel te versterken en verdere reputatieschade en schandalen te voorkomen.

Compliance in Nederland

Volgens het Nederlands Compliance Instituut staat compliance in Nederland nog in de kinderschoenen. Zeker in vergelijking met andere landen. Zo voerden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al in het begin van de vorige eeuw regelgeving in voor de financiële sector. In Nederland dook de term ‘compliance’ pas veel later op, nadat Nederland rond 1990 geconfronteerd werd met een serie beursschandalen.

Toch krijgt compliance ook in Nederland de laatste jaren steeds meer aandacht. Mede door de verankering van Europese richtlijnen in nationale wetgeving is het aantal verplichtingen sterk toegenomen. Dat maakt de noodzaak van compliance ook voor Nederlandse instellingen steeds groter. 

In 1999 werd het Nederlandse Compliance Instituut (NCI) opgericht, een onafhankelijke onderneming die zich richt op het uitvoeren van compliancetaken en het organiseren van compliance-opleidingen. Sinds 2001 bestaat er ook een Nederlandse belangenorganisatie, de Vereniging voor Compliance Officers (VCO). Daarnaast brengt uitgeverij Den Hollander B.V. zes keer per jaar het tijdschrift Compliance, Ethics & Sustainability uit voor de Nederlandse compliance-professional.

Compliance en trends

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn financiële ondernemingen verplicht een compliancefunctie in te stellen. Nu het voldoen aan alle regels, wetten en richtlijnen voor veel instellingen een dagtaak dreigt te worden, besluiten steeds meer organisaties een (externe) compliance officer in dienst te nemen.

 Het NCI adviseert bedrijven om niet de volledige compliancetaken te outsourcen, maar te kiezen voor een combinatie van een interne compliance officer met externe ondersteuning.

Recente ontwikkelingen

Compliance is en blijft een hot issue. Toezichthouders controleren steeds strenger op de naleving van wet- en regelgeving. Er wordt niet alleen verwacht dat financiële instellingen rapporteren hoe zij er financieel voorstaan. Daarbovenop wordt er gecontroleerd hoe zij hun processen hebben georganiseerd. Daarnaast zullen het aantal nieuwe wetten en regels jaarlijks blijven toenemen. In 2021 kwamen er 374 nieuwe wetten bij en het wordt verwacht dat dit de opvolgende jaren alleen nog maar meer wordt. 

Download de whitepaper: 'Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)'

De naleving van de Wwft wordt steeds strenger gecontroleerd. Vaak zonder aankondiging. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen, dan riskeert u een forse geldboete, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging. Maar zover hoeft het niet te komen!

>> Download hier de whitepaper: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Check direct uw klanten op integriteitsrisico’s

Voorkom risico’s en imagoschade. Screen zakenrelaties diepgaand en op uniforme wijze met complianceplatform Protect van GraydonCreditsafe. 

>> Lees hier meer over complianceplatform Protect.

Sparren over compliance met één van onze consultants?

Ontdek wat GraydonCreditsafe voor uw bedrijf betekent.