Getoetst op kredietwaardigheid?

Getoetst op kredietwaardigheid?

Is uw onderneming getoetst op haar kredietwaardigheid? En bent u afgewezen? Wij begrijpen dat u misschien niet bekend bent met de werkzaamheden van GraydonCreditsafe. Daarom geven wij u graag meer uitleg over deze toetsingen.

Wiki

GraydonCreditsafe adviezen

Bent u bij het aangaan van een zakelijke relatie getoetst op kredietwaardigheid? GraydonCreditsafe geeft adviezen over de volgende kredietrisico indicatoren: Kredietscore, Kredietlimiet, DBT (dagen na termijn). Hieronder vindt u meer uitleg over de adviezen die GraydonCreditsafe geeft over een onderneming. 

Kredietlimiet: De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf op krediet zaken te doen. De hoogte van dit bedrag wordt berekend aan de hand van kerngetallen op de balans, waaronder het eigen vermogen en werkkapitaal.

Kredietscore: De GraydonCreditsafe Kredietscore geeft een beoordeling van het risicoprofiel. De score loopt van A (laagste kans op een financiële calamiteit) tot E (voorzichtig, geen krediet of onder zeer strenge condities). De Kredietscore wordt onder andere gebaseerd op de volgende items: de jaarrekening, het betaalgedrag en demografische kenmerken van een organisatie (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche). Bezoek onze Kredietscore webpagina voor meer informatie over ons Kredietscoremodel.

DBT (dagen na termijn): DBT geeft aan in hoeverre een onderneming tijdig aan haar betaalverplichting voldoet. De score wordt berekend aan de hand van betaalervaringen van de afgelopen 12 maanden van verschillende leveranciers.   

Waarom voert GraydonCreditsafe de toetsingen uit?

De toetsingen die door GraydonCreditsafe worden uitgevoerd zijn in het kader van financieel risicomanagement. Met financieel risicomanagement worden vooraf risico's ingeschat en daarmee beperkt.  

Niet eens met een advies?

Naast de GraydonCreditsafe adviezen kunnen er andere redenen zijn voor uw afwijzing. Deze redenen kunnen van invloed zijn op uw Kredietscore. Wij adviseren u na te gaan of alle cijfers kloppend en recent zijn. Mocht dit niet voldoende zijn voor uw zakelijke relatie, dan kunt u samen met GraydonCreditsafe kijken wat ten grondslag ligt aan de scores. 

Veel voorkomende redenen afwijzing zijn:

  • U bent een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Dan hebben wij geen inzage in uw jaarcijfers.   
  • Uw DBT score is te hoog. Indien u zich niet herkent in DBT score kunt u om een aanvullend onderzoek vragen. 
  • Door concernconstructies kan uw moedermaatschappij voldoende kredietwaardig zijn, de maatschappij kan zich dan aansprakelijk stellen voor de werkmaatschappij. 
Contactgegevens customer service

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons telefonisch bereiken op 070 38 44 600 of per mail naar [email protected]

Sparren over uw kredietwaardigheid met één van onze consultants?

Ontdek wat GraydonCreditsafe voor uw bedrijf kan betekenen.