Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid

De term kredietwaardigheid duikt vaak op in het financiële nieuws, maar weet u wat dit precies inhoudt? In deze wiki lees u alles over het belang van kredietwaardigheid, hoe het wordt berekend en hoe u uw eigen kredietwaardigheid kunt beïnvloeden.

Wiki

Wat is kredietwaardigheid?

Letterlijk betekent het: ‘geschikt om in aanmerking te komen voor een lening’. Een bedrijf is kredietwaardig als het zijn rekeningen kan betalen en dit ook daadwerkelijk doet. Kredietwaardigheid is een term die voorkomt bij leningen. Banken (of andere financiers) willen in de regel alleen geld verstrekken aan bedrijven die kredietwaardig (lees: financieel gezond) zijn. Maar het begrip speelt ook een rol in de handel en bij het zakendoen. Voordat bedrijven met een (nieuwe) relatie in zee gaan, zullen ze eerst moeten weten of die potentiële klant ook kredietwaardig is. Tevens is het van belang om te weten of huidige klanten wel kredietwaardig blijven, om zodoende wanbetaling te voorkomen. Ook individuen en zelfs landen hebben een bepaalde kredietwaardigheid.

Waarom is kredietwaardigheid belangrijk?

Bedrijven willen weten met wie ze zakendoen. Klanten die niet kredietwaardig zijn, betalen mogelijk hun rekeningen niet. Kredietwaardige bedrijven betalen minder rente over (bank)leningen. Daarnaast zegt de kredietwaardigheid van bedrijven als totaal iets over de toestand van de economie. Neemt de kredietwaardigheid over de hele linie af, dan worden bedrijven financieel minder gezond en kan de economie in zwaar weer verkeren. Kredietwaardigheid is belangrijk voor het vertrouwen dat mensen hebben. Tot slot is kredietwaardigheid voor beursgenoteerde bedrijven van belang voor beleggers en beurskoersen. 

Hoe wordt kredietwaardigheid gemeten?

Kredietwaardigheid wordt gebaseerd op een groot aantal financiële gegevens. Door deze te combineren, ontstaat een Kredietscore van GraydonCreditsafe, dat de mate van kredietwaardigheid aangeeft. Deze Kredietscore wordt uitgedrukt in een cijfers tussen de 1 en 100, waarbij 100 voor zeer kredietwaardig staat. Banken onderzoeken de kredietwaardigheid van bedrijven die voor een lening aankloppen. Er zijn professionele rating bureaus die niets anders doen dan de kredietwaardigheid van bedrijven en landen in kaart brengen. De bekendste kredietbeoordelaars zijn: Fitch Ratings, Moody’s en Standard & Poor’s. De kredietwaardigheid van particuliere aanvragers (personen en gezinnen) wordt bijgehouden door het Bureau Krediet Registratie (in Nederland) en de Nationale Bank (in België).

Wat bepaalt de kredietwaardigheid?

Hoe gezonder een bedrijf, hoe hoger de kredietwaardigheid. De financiële gezondheid wordt onder meer afgeleid van de solvabiliteit: hoe groot is de schuld ten opzichte van het eigen vermogen? Maar ook de liquiditeit speelt een rol: is er voldoende cashflow om aan lopende verplichtingen te voldoen? Een hoge winstgevendheid en omzetgroei leiden tot een betere Kredietscore. Belangrijk is ook het betaalgedrag: worden facturen binnen de afgesproken betaaltermijn betaald? Bedrijven met veel klanten zijn kredietwaardiger dan bedrijven die afhankelijk zijn van maar een paar afnemers. Te veel voorraad drukt de kredietwaardigheid, omdat aan veel voorraad risico’s verbonden zijn. 

Lees hier hoe u een efficiënte en vooruitstrevende creditmanagementafdeling creëert.

Kunt u zelf de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen?

Op internet zijn veel financiële gegevens te vinden over bedrijven. De omzet- en winstontwikkeling vertellen iets over de mogelijke kredietwaardigheid. Soms zijn er klantervaringen of gegevens over het betaalgedrag beschikbaar. Daarnaast zijn er professionele instellingen die financiële gegevens over bedrijven verzamelen en verkopen. Het gaat vaak om informatie die niet of nauwelijks in openbare bronnen te vinden is. GraydonCreditsafe is een voorbeeld van een bedrijf dat kredietinformatie verzamelt, en op basis van eigen gegevens de kredietwaardigheid van bedrijven vaststelt.

Download Jaarrekening lezen voor Dummies

Wilt u nog meer weten over kredietwaardigheid? Bijvoorbeeld hoe u aan de hand van de jaarrekening kredietwaardigheid kunt bepalen? Of hoe u weet dat een trouwe klant u wel trouw kan blijven betalen? Lees dan het whitepaper Jaarrekening lezen voor Dummies

Sparren over kredietwaardigheid met één van onze consultants?

Ontdek hoe kredietwaardig uw bedrijf, zakenrelaties en prospects zijn.