Kredietinformatie

5 feiten die u wilt weten over de kredietscore van bedrijven

6 Min

De kredietscore is een veelgebruikte indicator om te bepalen of het verstandig is om zaken te doen met een bedrijf.

Deze score geeft weer hoe groot de kans is dat het bedrijf met wie u zakendoet failliet gaat binnen 12 maanden. U kunt deze terugvinden in het kredietrapport, net als de kredietlimiet en betaalscore. In deze blog vindt u 5 feiten die u wilt weten over deze veelgebruikte score om de kredietwaardigheid van een bedrijf te bepalen. 

Chapter 1

Feit 1: Wat is de kredietscore voor bedrijven?

In sommige gevallen worden de kredietrating en de kredietscore door elkaar gebruikt. Het verschil is als volgt. De kredietrating geeft de kredietwaardigheid van een bedrijf of overheid weer, vaak uitgedrukt in een letter (AAA rating bijvoorbeeld). 

Een kredietscore, meestal uitgedrukt in een getal (0-100) is ook een uitdrukking van kredietwaardigheid die kan worden gebruikt voor bedrijven of individuele consumenten. Hoe hoger de score, hoe kredietwaardiger het bedrijf is.

De kredietscore is ontworpen om inzicht te verschaffen in de kans dat een debiteur haar rekening betaalt. Feitelijk is het de vertaling van de probability of default (de kans op wanbetaling). 

Voor rechtspersonen betekent dit de kans op een faillissement binnen nu en 12 maanden. Bij natuurlijke personen gaat het om de kans op faillissement binnen nu en 12 maanden of 3 facturen die langer dan 90 dagen openstaan. Deze interpretatie kan verschillen per aanbieder die de score ontwikkelt.

Chapter 1

Feit 2: De kredietscore voor een bedrijf wordt gemaakt door specialisten

De kredietscore wordt gemaakt door onafhankelijke derde partijen zoals kredietbeoordelaars en kredietinformatiebureaus. Deze bedrijven verzamelen gegevens over bedrijven uit meer dan honderden bronnen. 

Denk hierbij aan basisgegevens zoals bekend bij de KvK, maar ook betalingservaringen, jaarrekeningen, jaarverslagen, branche-informatie en andere data. Ook bestaan de zogenoemde underwriters (bijvoorbeeld kredietverzekeraars) die handmatig financiële stukken doornemen en beoordelen.  

De kredietscore is zo gemaakt dat een bedrijf kan inschatten hoe waarschijnlijk het is dat een klant of afnemer een wanbetaler is.

Vraag gratis de kredietscore op van elk bedrijf

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Feit 3: Zo wordt de kredietscore voor bedrijven berekend

Verschillende kredietbeoordelaars houden er ook verschillende manieren op na om de kredietscore te berekenen. Het start altijd met het verzamelen van bedrijfsgegevens en gebruikersdata in een database. Aan de hand van statistische regressiemodellen wordt onderscheid gemaakt tussen kredietwaardige-  en niet-kredietwaardige ondernemingen. De modellen voorspellen de kans dat er bij een bedrijf een financiële calamiteit plaatsvindt binnen een periode van 12 maanden. In deze blog leggen wij u meer uit over hoe de kredietscore van GraydonCreditsafe precies wordt berekend.

Deze kans is uitgedrukt in een percentage (probability of default = kans op wanbetaling). Dit percentage wordt vertaald in een getal van 1 tot 100 en ook ingedeeld in risico-klassen (A t/m E). Hierbij heeft bijvoorbeeld een bedrijf in een risicoklasse ‘D’ een 50x hogere kans om failliet te gaan dan een bedrijf in risicoklasse ‘A’.

Deze regressiemodellen vergelijken onder andere de kenmerken van bedrijven met kenmerken van organisaties die het afgelopen jaar in een financiële calamiteit terecht zijn gekomen. Hoe vaker de kenmerken overeenkomen, hoe hoger het risicoprofiel. Zo zal een bedrijf dat opereert in een branche waarin veel faillissementen plaatsvinden een lagere kredietscore krijgen.

De grootste misvatting die er wordt gemaakt is dat er alleen naar de financiële cijfers wordt gekeken. Er wordt ook gekeken naar andere factoren zoals gebruikersdata.

Niet alleen de financiële gegevens hebben een voorspellende waarde. Een relevante bron waar niet vaak aan wordt gedacht is gebruikersdata. Zoals bijvoorbeeld hoe vaak een bedrijf wordt opgezocht in specifieke databases. Wanneer er een stijgende- of dalende trend is in het zoekvolume naar een organisatie is dit een reden om aan te nemen dat er iets verandert bij het betreffende bedrijf.

Chapter 1

Feit 4: Wanneer heeft een bedrijf een lage kredietscore?

Als een bedrijf bij GraydonCreditsafe een kredietscore krijgt van 36 of lager, dan is statistisch gezien de kans dat het bedrijf in de problemen raakt ten opzichte van andere bedrijven gewoonweg te groot om positief te adviseren over een (korte termijn) leverancierskrediet. Bij alle scores hoger dan 37 wordt een kredietrelatie verantwoord geacht. Dan wordt in de meeste gevallen ook een kredietlimiet uitgerekend.

Het gevolg van een lage kredietscore bij een zakenrelatie kan zijn dat u ervoor kiest om uw leveringsconditie aan te passen. Om een gedegen analyse te kunnen doen is het belangrijk om ook te kijken naar overige informatie die er bekend is over het bedrijf zoals de kredietlimiet en het betaalgedrag.

Vraag gratis de kredietscore op van elk bedrijf

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Feit 5: Wanneer u een bedrijf heeft kunt u uw kredietscore inzien en beïnvloeden

Als natuurlijk persoon heeft u altijd recht op gratis inzage van uw kredietscore (AVG) bij een kredietinformatiebureau. Als rechtspersoon is het ook mogelijk uw kredietrapport op te vragen en in te kijken.

U kunt het volgende doen om uw kredietscore positief te beïnvloeden:

  • Facturen op tijd betalen (en uw leveranciers vragen deze betalingsgegevens aan te leveren bij de kredietbeoordelaar)
  • Jaarrekening op tijd deponeren
  • Een positief eigen vermogen hebben
  • Positieve financiële ratio’s, zoals liquiditeitsratio

Hoe langer u als bedrijf bestaat, hoe betrouwbaarder u wordt ingeschat.

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat is een kredietscore voor bedrijven?

Een kredietscore, meestal uitgedrukt in een getal (0-100) is een uitdrukking van kredietwaardigheid. Hoe hoger de score, hoe kredietwaardiger het bedrijf is.

De kredietscore is ontworpen om inzicht te verschaffen in de kans dat een debiteur haar rekening betaalt. Feitelijk is het de vertaling van de probability of default (de kans op wanbetaling). 

Wie maakt de kredietscore?

De kredietscore wordt gemaakt door onafhankelijke derde partijen zoals kredietbeoordelaars en kredietinformatiebureaus. Deze bedrijven verzamelen gegevens over bedrijven uit meer dan honderden bronnen. 

Hoe wordt een kredietscore berekend?

Dat verschilt per kredietbeoordelaar. Wij gebruiken statistische regressiemodellen. Aan de hand van deze modellen maken wij onderscheid tussen kredietwaardige-  en niet-kredietwaardige ondernemingen. De modellen voorspellen de kans dat er bij een bedrijf een financiële calamiteit plaatsvindt binnen een periode van 12 maanden.

Wanneer heeft een bedrijf een lage kredietscore?

Bij GraydonCreditsafe is een lage kredietscore een score van 36 of lager. Het gevolg van een lage kredietscore bij een zakenrelatie kan zijn dat u ervoor kiest om uw leveringsconditie aan te passen. Om een gedegen analyse te kunnen doen is het belangrijk om ook te kijken naar overige informatie die er bekend is over het bedrijf zoals de kredietlimiet en het betaalgedrag.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.