Financiële kengetallen

Solvabiliteit: Alles over solvabiliteit en waarom dit zo relevant is

Solvabiliteit is een financieel kengetal waar met regelmaat naar wordt gekeken door geldverstrekkers, maar ook door leveranciers en afnemers.

3 Min

De solvabiliteit geeft weer wat de verhouding is tussen het eigen- en vreemd vermogen van een onderneming, en geeft zo inzicht of een bedrijf op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

In dit blog lichten we toe wat de gewenste solvabiliteit is, hoe u deze kunt berekenen en waarom deze zo relevant is voor ondernemers, leveranciers en kredietverstrekkers.

Chapter 1

Wat is solvabiliteit?

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. 

Vanuit de jaarcijfers van een onderneming kunt u financiële ratio’s berekenen om de kredietwaardigheid van een bedrijf in te schatten. De meest gebruikte zijn de solvabiliteitsratio, liquiditeitsratio, en rentabiliteitsratio

Chapter 1

Hoe de solvabiliteit te berekenen?

De meest gangbare manieren om deze ratio te berekenen zijn:

  • solvabiliteitsratio 1: eigen vermogen / totaal vermogen * 100%
  • solvabiliteitsratio 2: eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%

Het eigen vermogen, vreemd vermogen en totaal vermogen kunt u vinden op de balans van het bedrijf, in de jaarrekening van de onderneming. Deze kunt u opvragen bij Creditsafe of de Kamer van Koophandel. Hoe meer gegevens u uit een jaarrekening haalt en kan interpreteren, hoe beter u winstgevende beslissingen over uw kredietverlening kunt maken.

Vraag gratis van elk bedrijf de jaarrekening op

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Wat is een gewenste solvabiliteit?

Dit is afhankelijk van de branche en ondernemingsvorm van het bedrijf. Over het algemeen betekent hoe hoger de uitkomst, hoe beter de solvabiliteit is. 

Bij solvabiliteitsratio 1 (eigen vermogen / totaal vermogen * 100%) is een gewenste solvabiliteit minimaal tussen de 25% - 40%. 

Bij solvabiliteitsratio 2 (eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%) is een gewenste solvabiliteit minimaal tussen de 50% - 80%.

In beide gevallen komt het er dus op neer dat in de vuistregel een bedrijf gezond is wanneer het eigen vermogen minimaal 25%-40% is van het totale vermogen.

Natuurlijk hangt het er ook vanaf of er veel voorraden en kasgeld bij een bedrijf zijn.

Chapter 1

Wie kijkt naar solvabiliteit?

Wanneer iemand potentieel wil investeren in een bedrijf of een lening wil geven wordt een inschatting gemaakt van de huidige financiële situatie van het bedrijf. Er wordt niet alleen naar de omzetcijfers gekeken, maar ook naar kengetallen zoals de solvabiliteit.

Bank: Voordat de bank een lening uitgeeft, bekijkt de bank de solvabiliteit. Zo kan zij inschatten of een organisatie in staat is om bij opheffing al haar schulden te betalen. Hoe lager de solvabiliteit, hoe hoger het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, en dus hoe kleiner de kans dat de lening wordt uitgegeven.

Investeerders: Voor investeerders een belangrijke ratio om naar te kijken wanneer zij willen weten wat de kans is dat er dividend uitgekeerd gaat worden. Wanneer de solvabiliteit daalt zal de kans kleiner worden op uitbetaling van dividend aan investeerders. 

Aandeelhouders: Wanneer de schulden (het vreemde vermogen) toenemen heeft dat als gevolg een lagere solvabiliteitsratio. Dit betekent in de praktijk ook dat er een lagere dividenduitkering zal plaatsvinden.

Chapter 1

Waarom is solvabiliteit belangrijk voor leveranciers en zakenpartners?

Niet alleen voor verstrekkers van vreemd vermogen is de solvabiliteit relevant, maar ook voor leveranciers en andere zakenpartners. Zij willen met een gerust hart zaken kunnen doen met een bedrijf, en om die in te schatten wordt gekeken naar kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid van een bedrijf wordt onder andere bepaald door liquiditeit (kunnen schulden op korte termijn worden betaald), solvabiliteit (kunnen schulden op lange termijn worden betaald), rentabiliteit (wat levert een investering op) en de integriteit (worden facturen op tijd betaald, de jaarrekening op tijd gedeponeerd).

Vanuit de jaarcijfers van een onderneming kunt u financiële ratio’s berekenen om de kredietwaardigheid van een bedrijf in te schatten.

Vraag van elk bedrijf gratis de jaarcijfers op

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Hoe kan ik mijn solvabiliteit verbeteren?

Bij de solvabiliteit draait het om de verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen. Wanneer u de solvabiliteit van uw bedrijf wilt verbeteren, dan betekent dat feitelijk een toename van het eigen vermogen vergeleken met het vreemd vermogen. Dit kunt u als volgt doen.

Toename eigen vermogen t.o.v. vreemd vermogen door minder winstuitkering
Wanneer u aan het einde van het jaar minder dividend uitkeert, betekent dit dat er meer eigen vermogen in de onderneming blijft en dat de solvabiliteit toeneemt.

Afname vreemd vermogen t.o.v. eigen vermogen door verbetering werkkapitaal
Wanneer u voldoende werkkapitaal heeft, kunt u aan uw lopende verplichtingen voldoen. Zo hoeft u dan minder vreemd vermogen aan te trekken. U kunt uw werkkapitaal verbeteren door het voeren van goed debiteurenbeheer.

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat is solvabiliteit?

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. 

Hoe bereken ik solvabiliteit?
  • solvabiliteitsratio 1: eigen vermogen / totaal vermogen * 100%
  • solvabiliteitsratio 2: eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%
Wat is een gezonde solvabiliteit?

Bij solvabiliteitsratio 1 (eigen vermogen / totaal vermogen * 100%) is een gewenste solvabiliteit minimaal tussen de 25% - 40%. 

Bij solvabiliteitsratio 2 (eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%) is een gewenste solvabiliteit minimaal tussen de 50% - 80%.

Waarom is solvabiliteit belangrijk?

Niet alleen voor verstrekkers van vreemd vermogen is de solvabiliteit relevant, maar ook voor leveranciers en andere zakenpartners. Zij willen met een gerust hart zaken kunnen doen met een bedrijf, en om die in te schatten wordt gekeken naar kredietwaardigheid. De solvabiliteitsratio is één van de ratio's waarmee kredietwaardigheid kan worden ingeschat.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.