Omzetcijfers

Omzetcijfers opvragen van bedrijven

Ondernemers onder elkaar vragen elkaar vaak: “Wat is uw omzet deze maand?” of “Weet u hoeveel omzet bedrijf ‘X’ tegenwoordig heeft?”. Waarom zijn de omzetcijfers zo relevant voor bedrijven en waarom willen ondernemers dit van elkaar weten?

3 Min

De omzetcijfers zijn voor veel bedrijven een manier om te kijken naar hoe ‘goed’ een bedrijf zichzelf ontwikkelt. Dat kan erg nuttig zijn om te kunnen analyseren hoe uw eigen bedrijf ervoor staat, maar ook om te ontdekken hoe uw klanten, leveranciers, zakenrelaties en concurrenten het doen.

Het analyseren van de omzetcijfers van uw zakenrelaties kan bijvoorbeeld van pas komen als u krediet wilt verlenen aan een veelbelovende nieuwe klant of als u strategische beslissingen wilt nemen over hoe u uzelf als ondernemer in de markt en branche positioneert.

Maar hoe werkt dat precies? Hoe kunt u de omzetcijfers van uw bedrijf en die van uw zakenrelaties gebruiken om nuttige inzichten op te doen over uw eigen bedrijfsvoering en die van uw zakenrelaties? Wat is het verschil tussen omzet, opbrengsten en inkomsten? Waar moet u op letten bij het analyseren van omzetcijfers, en waar kunt u deze opvragen? En waarom zijn alleen de omzetcijfers niet genoeg om een gedegen risico-inschatting te doen?  In dit artikel geven we u de antwoorden op al deze vragen en meer.

Chapter 1

Wat zijn omzetcijfers en waar kunt u deze opvragen?

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm (bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen) zijn wettelijk verplicht om ieder boekjaar een jaarrekening en jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De omzetcijfers maken hier een belangrijk deel van uit. Ze geven aan wat het totale bedrag aan goederen of diensten is dat is verkocht door het bedrijf in dat boekjaar.

De jaarrekening bestaat doorgaans uit drie delen: de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting. Hoe deze eruit zien hangt af van de rechtsvorm van het bedrijf en de grootte. De omzetcijfers kunt u terugvinden in de winst- en verliesrekening onder bedrijfsopbrengsten. Dit onderdeel van de jaarrekening geeft de inkomsten en uitgaven in het boekjaar weer. Onderaan het overzicht vindt u de behaalde winst of het verlies. De winst- en verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd.  
 
U kunt de jaarrekening van bedrijven met de omzetcijfers opvragen bij de Kamer van Koophandel of bij GraydonCreditsafe, waar deze terug te vinden zijn in onze Kredietrapporten. Onze Kredietrapporten bevatten de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar, mits deze gedeponeerd zijn.

Gratis de omzetcijfers van bedrijven opvragen

Vul een bedrijfsnaam.Chapter 1

Waarom kijken bedrijven naar omzetcijfers?

Er zijn verschillende redenen om inzicht te willen hebben in de omzetcijfers van een bedrijf. Sommige bedrijven zijn gewoon nieuwsgierig naar de omzet van een zakenrelatie of concurrent. Het schept immers inzicht in de financiële situatie en groei van een onderneming, wat u weer kunt gebruiken om slim en strategisch in te spelen in de markt om uw concurrenten een stapje voor te zijn. Ook kan het inzicht geven in hoe uw concurrenten op brancheniveau presteren ten opzichte van uw eigen onderneming.

Een andere manier waarop u het inzicht in de omzet in uw voordeel kunt gebruiken is om in te kunnen schatten of het verstandig is om zaken te doen met een bedrijf, bijvoorbeeld als u een grote nieuwe klant wilt onboarden en zeker wilt zijn dat u op krediet kunt verlenen. Bij stijgende omzetcijfers ligt het voor de hand dat een bedrijf in een groeifase zit. Dalende omzetcijfers kunnen een afname in de ontwikkeling van een onderneming aangeven.

Als u een grote klant heeft met dalende omzetcijfers en deze ook consistent verlies draait kan uw klant bijvoorbeeld meer risico lopen om failliet te gaan. En dát kan vervolgens een groot effect hebben op uw eigen cashflow en omzet. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

Om een gedegen kredietrisico-inschatting te maken is er echter nog meer nodig dan alleen inzicht in de omzet- en winstcijfers. Als u wilt weten hoe een bedrijf er financieel voor staat, dan kunt u het beste ook naar andere financiële kengetallen kijken. U kunt bijvoorbeeld het werkkapitaal, de liquiditeit-, solvabiliteit-, of rentabiliteitsratio analyseren om te zien of het verstandig is zaken te doen. Hier vindt u meer uitleg over hoe u deze cijfers kunt interpreteren.

 

Chapter 1

Wat is het verschil tussen omzet, opbrengsten en inkomsten?

Omzet, opbrengsten en inkomsten worden in de volksmond met regelmaat door elkaar heen gebruikt en met elkaar verward. In principe zijn omzet en opbrengsten hetzelfde begrip en kunnen deze inderdaad door elkaar gebruikt worden: het bedrag aan goederen of diensten dat is verkocht exclusief btw. 
 
De inkomsten zijn wel iets anders dan opbrengsten. Het verschil is subtiel, maar zeker significant als het gaat om omzetcijfers interpreteren, en de ene persoon kijkt hier met een andere blik naar dan de andere.

Een verkoper of salesafdeling kijkt bijvoorbeeld vaak naar de opbrengsten van het bedrijf. De opbrengsten tellen wanneer een contract getekend binnen is. Een finance manager kijkt echter naar wanneer deze omzet als inkomsten binnenkomen op de rekening van het bedrijf, om zo te kunnen controleren wat er daadwerkelijk binnenkomt en wanneer.

Er kan verschil zitten in de inkomsten en de opbrengsten van een bedrijf, bijvoorbeeld in het geval van wanbetaling of te laat betaalde rekeningen. Als het contract getekend is en het product geleverd maar uw klant betaalt de factuur niet, zullen deze wel als opbrengsten te zien zijn in de jaarcijfers, maar niet als inkomsten. 

Natuurlijk wilt u het verschil tussen de inkomsten en de opbrengsten zo klein mogelijk houden en wanbetaling zo veel mogelijk voorkomen. Dat kunt u doen door een effectief creditmanagementbeleid te voeren. Maar het is ook belangrijk om deze twee getallen in de gaten te houden bij uw zakenrelaties. Als het verschil tussen opbrengsten en inkomsten bij een zakenrelatie namelijk (te) hoog is, kan dit een groot effect hebben op de continuïteit van de onderneming, of een indicatie zijn dat de interne processen van een onderneming niet in orde zijn. Dat maakt het het risicovoller om met hen zaken te doen.

Chapter 1

Waar moet u op letten bij het analyseren van omzetcijfers?

Wanneer u kijkt naar de omzetcijfers van een bedrijf is het handig als u de omzet van meerdere voorgaande jaren ook bij de hand heeft. Dan heeft u namelijk een beter beeld van hoe een bedrijf over de jaren heen is gegroeid of juist is gekrompen en kunt u een inschatting maken hoe deze zich in de toekomst zal ontwikkelen. Zo kunt u bijvoorbeeld letten op trends als:

  • Ontwikkeling van de omzetcijfers, wat is de groei van de opbrengsten?

  • Is de groei of daling consistent, en is er een duidelijke trend zichtbaar?

  • Wat is de omzet van het bedrijf vergeleken met concurrenten of andere bedrijven in de branche? 

De Kredietrapporten van GraydonCreditsafe bevatten de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar, mits deze gedeponeerd zijn. Zo heeft u altijd de beschikbare cijfers bij de hand. Heeft u interesse in de omzet van een bedrijf omdat u wilt weten of het verstandig is om zaken te doen met een (potentiële) leverancier of afnemer? Dan is het raadzaam om ook de rest van de jaarrekening te analyseren.

Chapter 1

Welke punten zijn belangrijk om te analyseren in de jaarcijfers?

De jaarcijfers in de jaarrekening kunnen u helpen snel inzicht te krijgen in een bedrijf met wie u zaken wilt gaan doen of met wie u al zaken doet. Uit de jaarcijfers kunt u onder andere deze punten analyseren:

  • De sterke en zwakke punten van het bedrijf.

  • De trends.

  • Vergelijkingen met branchegemiddeldes. 

  • Winst- en verliesrekening en de balans (incl. omzetcijfers).

Met de jaarcijfers kunt u daarnaast belangrijke financiële kengetallen berekenen. Zoals bijvoorbeeld het werkkapitaal: het bedrag dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, of de liquiditeit en solvabiliteit: of een bedrijf in staat is om aan de kort- en langlopende verplichtingen te voldoen en dus uw product kan betalen. Of – ook niet onbelangrijk – de rentabiliteit van een bedrijf. Hoe rendabel is het bedrijf eigenlijk en hoeveel winst maakt het?

Het interpreteren van de volledige jaarcijfers geeft u een breder inzicht in of het verstandig is om zaken te (blijven) doen met een bedrijf, dan als u alleen naar de omzet zou kijken. 

Naast jaarcijfers bevatten de Kredietrapporten van GraydonCreditsafe ook andere nuttige informatie zoals de kredietscore van een bedrijf, die aangeeft wat de kans is dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat. Naast de kredietscore adviseren wij ook een maximale kredietlimiet: hoe veel krediet u maximaal op een veilige manier kunt leveren aan een bedrijf. Daarmee maakt GraydonCreditsafe in feite de kredietrisico-inschatting voor u. Zo kunt u direct zien of een bedrijf kredietwaardig genoeg is om veilig en vertrouwd zaken mee te doen. 

Chapter 1

Hoe kunt u analyse van de omzetcijfers gebruiken voor uw eigen onderneming?

De omzetcijfers en de jaarrekening zijn niet alleen belangrijk als het gaat om uw klanten – het analyseren van omzetcijfers is ook erg nuttig voor uw eigen onderneming.

Als u bijvoorbeeld een lagere winst heeft behaald dan verwacht, kunt u terugzien hoe dit komt op uw winst- en verliesrekening, en stappen ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen. 

Heeft u bijvoorbeeld veel geld besteed aan reparatie en materiaalkosten? Dan is het misschien tijd om te investeren in nieuwe materialen die langer meegaan, zodat u hier in de toekomst minder kosten aan heeft. En als uw opbrengsten teruglopen, is het wellicht tijd om meer te investeren in uw sales- en marketingafdelingen zodat u in de toekomst meer nieuwe klanten kunt aantrekken. 

Lees meer over hoe u een jaarrekening moet opstellen en hoe u uw eigen jaarcijfers kunt interpreteren.

Chapter 1

Hoe gebruikt GraydonCreditsafe de omzetcijfers om een kredietscore en -limiet vast te stellen?

GraydonCreditsafe combineert de gedeponeerde jaarcijfers van de KvK en meer dan 9.000 publieke bronnen en registers wereldwijd met betalingservaringen van onze klanten, tot de grootste database met bedrijfs- en kredietinformatie ter wereld. Daarnaast analyseren we veel data uit onze eigen primaire bedrijfsprocessen zoals onze Industrieplatformen en 3D Ledger. 

GraydonCreditsafe kan gedetailleerde bedrijfsinformatie leveren over elk bedrijf ter wereld. Onze datamanagement- en kredietscoremodellen maken gebruik van alle actuele en historische data die wij beschikbaar hebben in onze database.

Met behulp van machine learning en logaritmische modellen analyseren wij deze data en stellen wij de aanbevolen kredietscore en -limiet op. Deze wordt dagelijks geüpdatet en is dus altijd actueel. Onze scoremodellen hebben hierdoor een hoge voorspellende waarde en zijn deze onmisbaar als ondersteuning voor een efficiënt creditmanagementbeleid en een soepel en betrouwbaar klantacceptatieproces.

Naast inzicht in de jaarrekening en de omzetcijfers bevatten onze Kredietrapporten ook andere nuttige informatie, zoals het actuele adres en de contactgegevens, KvK-nummers, directiegegevens, de trend in rapportaanvragen en meer. Door de grote variëteit in onze gegevensbronnen kunnen wij ook nuttige inzichten bieden in de (internationale) groepsstructuur van een bedrijf en zijn wij als geen ander in staat om internationale verbanden te leggen.  

Daarnaast bieden wij handige creditmanagementservices voor het monitoren van uw klanten of zelfs een integratie met uw eigen ERP- of CRM-systeem, zodat u efficiënt en snel kunt besluiten of u krediet wilt (blijven) verlenen in uw eigen vertrouwde systemen zonder handmatig KvK-cijfers te moeten analyseren. Zo bent u met minimale inspanning toch goed op de hoogte van de financiële situatie van uw klanten en zakenrelaties.  

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat zijn omzetcijfers?

De omzetcijfers maken deel uit van de jaarrekening die een bedrijf jaarlijks moet deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ze geven aan wat het totale bedrag aan goederen of diensten is dat is verkocht door het bedrijf in dat boekjaar.

Hoe vraag ik omzetcijfers op van een bedrijf?

De omzetcijfers van een bedrijf maken deel uit van het jaarverslag en zijn te vinden in een uittreksel bij de Kamer van Koophandel of een kredietrapport. 

Waarom kijken bedrijven naar omzetcijfers?

Wanneer u kijkt naar de omzetcijfers van een bedrijf is het handig als u de omzet van meerdere voorgaande jaren ook bij de hand heeft. Dan heeft u namelijk een beter beeld van hoe een bedrijf over de jaren heen is gegroeid of juist is gekrompen en kunt u een inschatting maken hoe deze zich in de toekomst zal ontwikkelen

Wat kan ik analyseren uit de jaarcijfers?

Uit de jaarcijfers van een bedrijf kunt u onder andere de sterke en zwakke punten van het bedrijf analyseren, de financiële gezondheid en trends, of het bedrijf vergelijken met branchegemiddeldes. Ook kunt u hieruit belangrijke financiële kengetallen berekenen. zoals de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit van een bedrijf.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.