Financiële kengetallen

Liquiditeit: alles over liquiditeit en hoe deze te berekenen

5 Min

Liquiditeit geeft inzicht of er voldoende geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 

Dit is belangrijk voor een bedrijfseigenaar omdat die zo kan inschatten of de rekeningen betaald kunnen worden. In dit blog lichten wij toe hoe u de liquiditeit van een bedrijf kunt berekenen en geven wij vier tips hoe u deze kunt verbeteren.

Chapter 1

Wat is liquiditeit?

Een onderneming berekent de liquiditeit om te ontdekken of er voldoende geld is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn (een jaar). Een bedrijf is liquide wanneer het in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De liquiditeitsratio’s, net als het werkkapitaal, helpen bedrijven om dit inzicht te verkrijgen.

Chapter 1

Hoe kunt u liquiditeit berekenen?

Om te kunnen berekenen of er genoeg financiële middelen zijn om de (korte termijn) rekeningen te betalen maken ondernemers gebruik van een aantal kengetallen. Het werkkapitaal is een absoluut getal, en de current- en quick ratio zijn relatieve getallen (liquiditeitsratio’s).
 

Het werkkapitaal
Het werkkapitaal is het bedrag dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Dit is één van de belangrijkste cijfers die financieel managers bekijken op een jaarrekening, omdat hieruit kan worden opgemaakt of er genoeg geld in kas is (liquide middelen) om de lonen van werknemers uit te keren, leveranciers te betalen, voorraden aan te vullen etc. 
 

Liquiditeitsratio’s: de current ratio en de quick ratio
Naast het werkkapitaal kunt u de liquiditeit van een bedrijf berekenen met de current ratio en de quick ratio. De current ratio is de meest gebruikte ratio, en wordt ook wel de algemene liquiditeitsratio genoemd. Het verschil is dat bij de current ratio voorraden worden meegerekend, en de quick ratio is exclusief voorraden.
 

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva
Deze wordt berekend aan de hand van de balans van de onderneming, en is altijd een momentopname. Een gezond bedrijf heeft over het algemeen een current ratio van minimaal 1,5.

Wanneer de uitkomst lager dan 1 is, kan dit betekenen dat een bedrijf liquiditeitsproblemen heeft. Dan is het slim om als leverancier betaalafspraken te maken.
 

Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva
Hiervoor geldt dat een gezond bedrijf een ratio heeft van minimaal 1. Dan kan een bedrijf onmiddellijk aan verplichtingen voldoen.

Vanuit de jaarrekening van een onderneming kunt u de bovenstaande kengetallen en het werkkapitaal berekenen om bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van een bedrijf in te schatten. De jaarrekening kunt u opvragen bij GraydonCreditsafe of de Kamer van Koophandel. Hoe meer gegevens u uit een jaarrekening haalt en kan interpreteren, hoe beter u winstgevende beslissingen over uw kredietverlening kunt maken.

Vraag gratis de jaarrekening op van elk bedrijf

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Wie kijkt er naar liquiditeit?

Ondernemers: Het is goed om inzichtelijk te hebben of u uw rekeningen op tijd kunt betalen. Wanneer dit niet het geval is, is uw bedrijf illiquide en kunt u ingrijpen.

Banken en geldverstrekkers: Deze instellingen bekijken uw liquiditeit om te beoordelen of u de rente kunt betalen wanneer zij u een lening verstrekken. 

Leveranciers: Leveranciers kunnen kijken naar uw liquiditeit voordat ze aan u leveren. Zo kunnen zij inschatten hoe groot de kans is dat u de rekening kunt betalen. 

Een bedrijf met een minder goede liquiditeit maakt niet per definitie verlies.

Chapter 1

Vier tips om uw liquiditeit te verbeteren

Wanneer u de liquiditeit wilt verbeteren zijn er verschillende opties.

Debiteurenbeheer:
Goed debiteurenbeheer is essentieel. Wacht niet te lang met het versturen van uw facturen, en stuur direct wanneer een betaaltermijn verloopt een herinnering of aanmaning. Wanneer u dit goed bijhoudt zullen uw klanten beter betalen. Zo heeft u het geld eerder in kas en verbetert uw liquiditeit. 

Crediteurenbeheer: wanneer u een rekening dient te betalen doe dit dan op de dag dat de betaaltermijn afloopt. Zo houdt u het geld langer op uw rekening, en is uw liquiditeit hoger. 

Maak een liquiditeitsplanning:
Bij een liquiditeitsplanning maakt u een overzicht van de verwachte inkomsten en kosten, zodat u kunt zien of u de kosten kunt betalen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u hierop ingrijpen door uw kosten te verlagen. 

Factoring:
U kunt uw uitstaande facturen verkopen aan een factormaatschappij. Zij betalen u dan direct uit, en heeft u een hogere liquiditeit.

Chapter 1

De verschillen tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Dit zijn de verschillen tussen liquiditeit, solvabiliteit en rantabiliteit:

  • De liquiditeit geeft inzicht of er voldoende geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 
  • De solvabiliteit geeft het inzicht of een bedrijf op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.  
  • De rentabiliteit is de mate van winst die een investering oplevert.

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit geeft inzicht of er voldoende geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 

Hoe kan ik mijn liquiditeit verbeteren?

1. Debiteurenbeheer verbeteren
2. Crediteurenbeheer verbeteren
3. Een liquiditeitsplanning maken
4. Factoring

Hoe bereken ik liquiditeit?

U kunt de liquiditeit op deze 2 manieren berekenen: 

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva

Of:

Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva

Wat is het verschil tussen liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit?

Dit zijn de verschillen tussen liquiditeit, solvabiliteit en rantabiliteit:

  • De liquiditeit laat zien of er genoeg geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 
  • De solvabiliteit toont aan of een bedrijf op de lange termijn aan diens verplichtingen kan voldoen.  
  • De rentabiliteit is de hoeveelheid winst die een investering genereert.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.