Financiële kengetallen

Rentabiliteit: alles over rentabiliteit en hoe u deze kunt verbeteren

3 Min

Wanneer u een bedrijf heeft, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk als doel om te groeien. U doet investeringen en die wilt u graag (driedubbel) terug verdienen. De rentabiliteit is een financieel kengetal dat u inzicht geeft in het rendement op de gemaakte investeringen. Alles wat u wilt weten over de rentabiliteit leest u in deze blog. 

Chapter 1

Wat is rentabiliteit?

De rentabiliteit geeft weer hoe rendabel een bedrijf is. Simpel gezegd hoeveel winst is gemaakt in verhouding tot het vermogen van het bedrijf. Dat is natuurlijk een interessante indicator voor bedrijfseigenaren, maar ook voor beleggers en investeerders.

We onderscheiden drie vormen van rentabiliteit:

Rentabiliteit op het totale vermogen (RTV): Dit is de winstgevendheid van het bedrijf. De verhouding tussen het inkomen van de onderneming en de investering die hiervoor nodig was.

Rentabiliteit op het eigen vermogen (REV): Hieruit kunt u opmaken hoeveel winst er wordt gemaakt op het eigen vermogen. Een belangrijke graadmeter voor het economische succes van een onderneming.

Rentabiliteit op het vreemd vermogen (RVV): Dit kengetal geeft weer hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemd vermogen dat is aangetrokken. Hoe lager deze ratio, hoe ‘goedkoper’ het vermogen is dat is aangetrokken. Voor de geldverschaffers is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het rentepercentage. 

Vanuit de jaarcijfers van een onderneming kunt u financiële ratio’s berekenen om de kredietwaardigheid van een bedrijf in te schatten. De meest gebruikte zijn de solvabiliteitsratioliquiditeitsratio, en rentabiliteitsratio.

Chapter 1

Hoe de rentabiliteit te berekenen?

Er zijn drie verschillende manieren om te bereken of een investering rendabel is.

De belangrijkste rentabiliteitsratio’s berekent u als volgt:

  • RTV: bedrijfsresultaat /  gemiddeld totaal vermogen * 100%
  • REV: nettowinst / gemiddeld eigen vermogen * 100%
  • RVV: te betalen rente / gemiddeld vreemd vermogen * 100%

Voor alledrie de berekeningen heeft u het gemiddelde vermogen nodig. Dit berekent u door het vermogen aan het begin- en einde kalenderjaar bij elkaar op te tellen en dit door twee te delen. 

Deze cijfers kunt u vinden op de balans van het bedrijf, in de jaarrekening van de onderneming. Deze kunt u opvragen bij GraydonCreditsafe of de Kamer van Koophandel. Hoe meer gegevens u uit een jaarrekening haalt en kan interpreteren, hoe beter u winstgevende beslissingen over uw kredietverlening kunt maken.

Gratis de jaarrekening van bedrijven opvragen

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Wat is een goede rentabiliteit?

Wanneer is een rentabiliteit goed? Dat verschilt uiteraard per branche en type onderneming. 

De norm voor een acceptabele rentabiliteit is tussen de 5%-10%. Een ZZPer kan bijvoorbeeld wel 50% rentabiliteit hebben, terwijl uit cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde rentabiliteit op het eigen vermogen voor grote bedrijven 2,8% was.

Een rentabiliteit op het vreemd vermogen van 6% betekent dat er 6% rente wordt betaald voor de lening op het vreemde vermogen. 

Chapter 1

Voor wie is de rentabiliteit belangrijk?

Ondernemers: Om uit te rekenen of de investeringen die worden gemaakt wel worden terugverdiend. Dit kunnen bedrijfseigenaren gebruiken voor hun beleidsvorming.

Banken en geldverstrekkers: Dit is een indicatie voor banken en aandeelhouders om te kijken of een bedrijf genoeg verdiend om op lange termijn winst te gaan behalen. 

Investeerders: Wanneer geldschieters op zoek zijn om te investeren in een bedrijf, dan kijken zij uiteraard hoe groot de rentabiliteit is van het geld dat ze investeren. Een indicatie hoe ‘rendabel’ hun investering kan zijn. Uiteraard zijn er ook andere getallen waar investeerders naar kijken voordat zij hun geld beleggen. 

Rentabiliteit maakt de winstgevendheid van een bedrijf inzichtelijk. Winstgevendheid is belangrijk om te groeien, investeren en om financiële tegenvallers op te vangen.

Uiteraard houden banken, geldverstrekkers en investeerders ook rekening met de solvabiliteit en liquiditeit van een bedrijf.

Chapter 1

Hoe kan ik mijn rentabiliteit verbeteren?

Wanneer u de rentabiliteit wilt verbeteren kunt u een aantal acties ondernemen om het resultaat ten opzichte van het gemiddeld totale vermogen te verhogen.

Verlaag uw kosten: Wanneer u de kosten verlaagt, maar nog steeds dezelfde winst kunt behalen, dan gaat de rentabiliteit omhoog. Kunt u bijvoorbeeld slimmer inkopen? 

Verhoog uw omzet: Wanneer de omzet omhoog gaat, met kosten die gelijk blijven, dan verhoogt u ook de winst. is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld de prijs van uw product te verhogen?

Maak gebruik van het hefboomeffect: Het hefboomeffect maakt dat er hogere opbrengsten worden behaald dan de rentekosten voor vreemd vermogen. 

Verbeter de omloopsnelheid van uw werkkapitaal: U kunt uw beschikbare vermogen zo efficiënt mogelijk inzetten door het verhogen van de omloopsnelheid van werkkapitaal.

Chapter 1

Wat zijn de drie meest gebruikte financiële kengetallen?

 
  • Liquiditeit: De liquiditeit geeft inzicht of er voldoende geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. Meer hierover kunt u hier lezen.
  • Solvabiliteit: Geeft het inzicht of een bedrijf op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Lees hier alles over solvabiliteit en waarom dit zo’n relevant kengetal is. 
  • Rentabiliteit: Dit is de mate van winst die een investering oplevert. In dit blog heeft u gelezen hoe u deze kunt berekenen en verbeteren.

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat betekent rentabiliteit?

De rentabiliteit van een bedrijf geeft weer hoe veel winst er gemaakt is in verhouding tot het vermogen van het bedrijf. We onderscheiden drie vormen van rentabiliteit: rentabiliteit op het totale vermogen (RTV), rentabiliteit op het eigen vermogen (REV), en rentabiliteit op het vreemd vermogen (RVV): 

Hoe wordt rentabiliteit berekend?

Er zijn drie manieren om de rentabiliteit te berekenen:

  • RTV: bedrijfsresultaat /  gemiddeld totaal vermogen * 100%
  • REV: nettowinst / gemiddeld eigen vermogen * 100%
  • RVV: te betalen rente / gemiddeld vreemd vermogen * 100%
Wanneer heeft een bedrijf goede rentabiliteit?

De norm voor een goede rentabiliteit is meestal tussen de 5%-10%, maar dit kan soms sterk verschillen afhankelijk van de sector en de rechtsvorm van een bedrijf.

Hoe kan ik mijn rentabiliteit verbeteren?

U kunt de rentabiliteit van uw bedrijf verbeteren door bijvoorbeeld uw kosten te verlagen, uw omzet te verhogen of de omloopsnelheid van uw werkkapitaal te versnellen.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.