Financiële kengetallen

Current- en quick ratio: bereken de liquiditeit

3 Min

De quick en current ratio zijn kengetallen die worden gebruikt om de liquiditeit van een onderneming te berekenen. Deze kengetallen helpen onder andere bij het inschatten of een bedrijf financieel gezond is. 

In deze blog lichten wij toe wat deze ratio’s inhouden, en hoe u deze kunt berekenen en interpreteren.

Chapter 1

Wat zijn liquiditeitsratio’s en waarom deze berekenen?

Een onderneming berekent de liquiditeit om te ontdekken of er voldoende geld is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn (een jaar). Een bedrijf is liquide wanneer zij in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee worden o.a. schulden op de rekening courant, openstaande facturen en belastingschulden bedoeld, die nog tijdens het lopende boekjaar (korte termijn) moeten worden betaald.

“Bedrijven houden hun liquiditeit in de gaten aan de hand van de liquiditeitsratio’s: de current- en quick ratio.”

Deze financiële kengetallen helpen, net als het werkkapitaal, om inzicht te krijgen of een bedrijf genoeg geld in kas heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn.

Chapter 1

Wie kijken naar de current- en quick ratio?

Bedrijfseigenaar: Als eigenaar van een bedrijf wilt u inzicht hebben of u de openstaande rekeningen kunt betalen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wilt u hierop actie kunnen ondernemen. De liquiditeitsratio’s geven u antwoord op de vraag of uw bedrijf liquide genoeg is.

Banken en geldverstrekkers: Mocht een onderneming vreemd vermogen willen aantrekken dan kan zij op zoek gaan naar banken en geldverstrekkers. Zij zullen kijken naar de financiële kengetallen, waaronder de current- en quick ratio om te kijken wat de kans is dat de lening wordt terugbetaald.

Leveranciers: Leveranciers kunnen kijken naar uw liquiditeit voordat ze aan u leveren. Zo kunnen zij inschatten wat de kans is dat u de rekening kunt betalen.

Chapter 1

Hoe de current- en quick ratio te berekenen?

Een liquiditeitsberekening kan worden gemaakt op twee manieren, middels de current ratio en de quick ratio.

Manier 1: current ratio
De current ratio geeft de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva (= kort vreemd vermogen). De voorraden worden hierin meegenomen. Die berekent u op deze manier:

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva

Een gezond bedrijf heeft over het algemeen een current ratio van minimaal 1,5. Wanneer de uitkomst lager dan 1 is, kan dit betekenen dat een bedrijf liquiditeitsproblemen heeft. Dan is het slim om als leverancier betaalafspraken te maken.

Manier 2: quick ratio
De quick ratio geeft ook de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva. Exclusief de voorraad goederen. Deze berekent u als volgt:

Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva

Hiervoor geldt dat een gezond bedrijf een ratio heeft van minimaal 1.

Hiermee krijgt u inzicht of een bedrijf aan alle lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. 

Deze financiële kengetallen zijn een maatstaf hoe liquide een bedrijf is.

Chapter 1

Wat is het verschil tussen de current- en quick ratio?

De current ratio is de meest gebruikte ratio en lijkt erg op de quick ratio.

Het verschil is dat bij de current ratio voorraden worden meegerekend, en de quick ratio wordt berekend exclusief de voorraden.

Bij het berekenen van de liquiditeit wordt rekening gehouden met hoe snel de voorraad kan worden omgezet in financiële middelen, zoals geld. Wanneer een onderneming een voorraad heeft die snel wordt omgezet in financiële middelen (zoals een supermarkt), dan zal de current ratio de manier zijn om de liquiditeit te berekenen.

Het kan ook zijn dat een onderneming een voorraad heeft, die niet direct als een (eind)product verkocht kan worden. Wanneer niet reëel is dat de voorraad op korte termijn kan worden omgezet in liquide middelen zoals geld, is het verstandiger om deze voorraden niet mee te rekenen in de liquiditeitsratio. Hierbij kunt u denken aan de houtvoorraad van een meubelmaker, of de schilderspullen van een kunstenaar. 

Chapter 1

De drie belangrijke financiële kengetallen om te berekenen

 • Liquiditeit: De liquiditeit geeft inzicht of er voldoende geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 

 • Solvabiliteit: Geeft het inzicht of een bedrijf op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

 • Rentabiliteit: Dit is de mate van winst die een investering oplevert. 

 1. Samenvatting

  De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit of liquiditeitsratio is een financiële ratio die inzicht geeft of er voldoende geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 

Hoe kan ik mijn liquiditeit verbeteren?

1. Uw debiteurenbeheer verbeteren
2. Uw crediteurenbeheer verbeteren
3. Een liquiditeitsplanning maken voor uw bedrijf
4. Factoring

Hoe bereken ik liquiditeit?

U kunt de liquiditeit op twee manieren berekenen: 

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva

Of:

Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva

Wat is het verschil tussen liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit?

Dit zijn de verschillen tussen liquiditeit, solvabiliteit en rantabiliteit:

 • De liquiditeit is een ratio die laat zien of er genoeg geld op de rekening staat bij een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 
 • De solvabiliteit is een ratio die aantoont of een bedrijf op de lange termijn aan diens verplichtingen kan voldoen.  
 • De rentabiliteit is een ratio die aantoont hoeveel winst een investering genereert.
 1. Whitepapers

  De laatste best practices in credit, risk en data management.

 1. B2B e-commerce gamechanger

  Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

 1. Is uw bedrijf financieel gezond?

  5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

 1. Gerelateerde blogartikelen

  De laatste trends in credit, risk en data management.