Jaarcijfers

5 tips bij jaarcijfers opzoeken van bedrijven

4 Min

Hoe meer gegevens u uit een jaarrekening haalt en kan interpreteren, hoe beter u winstgevende beslissingen over uw kredietverlening kunt maken. Hoe kunt u het beste jaarcijfers opzoeken en interpreteren? In deze blog geven wij u 5 tips.

Chapter 1

Tip 1: Bekijk jaarcijfers van meerdere jaren

Om een goede analyse te kunnen maken helpt het wanneer u meerdere jaarrekeningen van hetzelfde bedrijf bekijkt. Zorg er dus voor dat u niet alleen toegang heeft tot de jaarcijfers van het laatste boekjaar, maar ook van de jaren daarvoor (drie jaar bijvoorbeeld).

Op deze manier kunt u trends binnen het bedrijf signaleren. Dan krijgt u antwoorden op vragen zoals:

 • Wat is de ontwikkeling van het eigen vermogen en de reserves?

 • Wat is de ontwikkeling van de verschillende financiële ratio’s (zie verderop in deze blog hoe u deze kunt berekenen en interpreteren).

 • Hoe doet het bedrijf het ten opzichte van vorige jaren?

 • Hoe doet mijn concurrent / klant het vergeleken met bedrijven in haar branche dit jaar versus vorig jaar?

Een positieve ontwikkeling van het eigen vermogen en de reserves kan een indicatie zijn dat een bedrijf winst heeft gemaakt.

Gratis de jaarcijfers opvragen?

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Tip 2: Bereken het werkkapitaal met jaarcijfers

Het werkkapitaal is het bedrag dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Dit is één van de belangrijkste cijfers die financieel managers bekijken op een jaarrekening, omdat hieruit kan worden opgemaakt of er genoeg geld in kas is om de lonen van werknemers uit te keren, leveranciers te betalen, voorraden aan te vullen, etcetera.

Het werkkapitaal laat zien of een bedrijf zichzelf ‘draaiende’ kan houden. Voor een leverancier is dit een belangrijke indicatie of de rekening betaald gaat worden.

 

U berekent het werkkapitaal als volgt: vlottende activa* + liquide middelen - vlottende passiva*


*Vlottende activa = voorraden, debiteuren, overige vorderingen.
*Vlottende passiva = kort vreemd vermogen/ crediteuren en kortlopende schulden.

Te weinig werkkapitaal kan betekenen dat er onvoldoende geld in kas is om aan verplichtingen te voldoen. Teveel werkkapitaal kan een indicatie zijn dat er geld vastzit in voorraden, debiteuren of onderhanden werk.

Werkkapitaal is een absoluut getal, en staat nog niet in context. Wat voor het ene bedrijf een gezond werkkapitaal is, hoeft natuurlijk niet zo voor een ander bedrijf te zijn. Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf maar ook van de branche. Soms geven relatieve getallen over de liquiditeit zoals de current- en quick ratio dan ook een helderder beeld.

Chapter 1

Tip 3: Bereken de liquiditeitsratio’s met jaarcijfers

De liquiditeitsratio’s helpen u, net als het werkkapitaal, om inzicht te krijgen of een bedrijf genoeg geld in kas heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn. Kortom: wat de liquiditeit van het bedrijf is.

Naast het werkkapitaal kunt u de liquiditeit van een bedrijf berekenen met de current ratio en de quick ratio. De current ratio is de meest gebruikte ratio. Het verschil is dat bij de current ratio voorraden worden meegerekend, en de quick ratio is exclusief voorraden.

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva
Een gezond bedrijf heeft over het algemeen een current ratio van minimaal 1,5. Wanneer de uitkomst lager dan 1 is, kan dit betekenen dat een bedrijf liquiditeitsproblemen heeft. Dan is het slim om als leverancier betaalafspraken te maken.

Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva
Hiervoor geldt dat een gezond bedrijf een quick ratio heeft van minimaal 1.

Chapter 1

Tip 4: Bereken solvabiliteitsratio met jaarcijfers

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan hun verplichtingen op lange termijn. Er zijn drie manieren om deze te berekenen:

 • solvabiliteitsratio 1: totaal vermogen / vreemd vermogen * 100%

 • solvabiliteitsratio 2: eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%

 • solvabiliteitsratio 3: eigen vermogen / totaal vermogen * 100%

Een gewenste solvabiliteit is minimaal tussen 25% - 40%. Over het algemeen betekent hoe hoger de uitkomst, hoe beter de solvabiliteit is. Dit is onder andere een belangrijke ratio om naar te kijken wanneer u wilt weten wat de kans is dat er dividend uitgekeerd gaat worden. Wanneer de solvabiliteit daalt zal de kans kleiner worden op uitbetaling van dividend aan investeerders.

Deze ratio zegt iets over de winstgevendheid van het bedrijf. Uiteraard een belangrijke indicator wanneer u wilt weten wat de financiële status is van een onderneming. Een gezond bedrijf behaalt over het algemeen meer dan 5% rendement.

De belangrijkste rentabiliteitsratio’s berekent u als volgt:

 • Rentabiliteit op het eigen vermogen: nettowinst / gemiddeld eigen vermogen * 100%

 • Rentabiliteit op het totale vermogen: bedrijfsresultaat / totaal vermogen * 100%

Onze online kredietrapporten geven u direct inzicht in de jaarcijfers over meerdere jaren, evenals de kredietwaardigheid van een bedrijf.

Gratis de jaarcijfers opvragen?

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Tip 5: Bereken rentabiliteitsratio met jaarcijfers

Deze ratio zegt iets over de winstgevendheid van het bedrijf. Uiteraard een belangrijke indicator wanneer u wilt weten wat de financiële status is van een onderneming. Een gezond bedrijf behaalt over het algemeen meer dan 5% rendement.

De belangrijkste rentabiliteitsratio’s berekent u als volgt:

 • Rentabiliteit op het eigen vermogen: nettowinst / gemiddeld eigen vermogen * 100%

 • Rentabiliteit op het totale vermogen: bedrijfsresultaat / totaal vermogen * 100%

Onze online kredietrapporten geven u direct inzicht in de jaarcijfers over meerdere jaren, evenals de kredietwaardigheid van een bedrijf.

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat zijn jaarcijfers?

De jaarcijfers, of jaarrekening is een financieel overzicht waarmee u inzicht krijgt in de financiële status van een onderneming.

Wat staat er in de jaarcijfers?

Wanneer u de jaarcijfers bekijkt zult u opmerken dat deze grofweg bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening, toelichting op de eerste twee, soms nog een kasstroomoverzicht en een accountantsverklaring.

Wat zijn 5 tips bij het opzoeken van jaarcijfers?

1. Bekijk jaarcijfers van meerdere jaren

2. Bereken het werkkapitaal met jaarcijfers

3. Bereken de liquiditeitsratio's met jaarcijfers

4. Bereken de solvabiliteitsratio met jaarcijfers

5. Bereken de rentabiliteitsratio met jaarcijfers

Hoe kan ik de jaarcijfers van een bedrijf inzien?

Gedeponeerde jaarrekeningen zijn gemakkelijk op te vragen. Dit kunt u doen bij de Kamer van Koophandel, maar ook bij een kredietinformatiebureau zoals bij GraydonCreditsafe. U krijgt dan een volledig kredietrapport, inclusief de jaarrekeningen van 5 jaar terug.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.