Jaarrekening maken

Hoe maakt u een jaarrekening?

Veel bedrijven zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar hoe stelt u een jaarrekening op, waar moet deze uit bestaan, en waar moet u op letten bij het opstellen van een jaarrekening?

3 Min

Bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om ieder boekjaar een jaarrekening en jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar hoe maakt u een jaarrekening, waar moet deze uit bestaan, en waar moet u op letten bij het opstellen van een jaarrekening? In onze blog leggen het wij het u uit.

Chapter 1

Wat staat in een jaarrekening?


Een jaarrekening bestaat doorgaans uit drie delen: de balans, de winst- en verliesrekening, en een toelichting. Of u aanvullende informatie moet deponeren kan verschillen aan de hand van de grootte van uw bedrijf, op basis van uw omzet en uw hoeveelheid werknemers. De Kamer van Koophandel heeft een handig overzicht van de eisen voor een jaarrekening per bedrijfsklasse. 

Als u een kleine onderneming heeft met minder dan 50 werknemers, tot 6 miljoen euro aan activa en 12 miljoen euro aan omzet, hoeft u waarschijnlijk alleen een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting te deponeren. Heeft u een middelgroot tot groot bedrijf? Dan moet u ook onder andere een accountantsverklaring en een bestuursverslag aanleveren. 


De balans

De balans bevat alle bezittingen van uw bedrijf, eventuele schulden van uw onderneming en uw eigen vermogen op dat moment. De balans bestaat uit twee delen: de activa en de passiva. 

Het gedeelte met uw activa bevat uw bezittingen, voorraden, vorderingen, vervoermiddelen en banksaldo. In het gedeelte passiva staat beschreven hoe uw bezittingen betaald zijn: bijvoorbeeld met eigen vermogen of met een lening. Leningen en schulden worden ook wel vreemd vermogen genoemd. 

 

De winst- en verliesrekening

Net als een balans bestaat een winst- en verliesrekening uit twee delen, namelijk uw totale omzet en uw totale kosten. Trekt u de kosten af van uw omzet, heeft u uw winst- of verliescijfers. Los van dat het een belangrijk onderdeel van uw jaarrekening is die u wettelijk verplicht moet deponeren, kunt hier zelf ook inzichten uit halen. 

Als u bijvoorbeeld een lagere winst heeft behaald dan verwacht, kunt u terugzien hoe dit komt op uw winst- en verliesrekening, en stappen ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen. 

Heeft u bijvoorbeeld veel geld besteed aan reparatie en materiaalkosten? Dan is het misschien tijd om te investeren in nieuwe materialen die langer meegaan, zodat u hier in de toekomst minder kosten aan heeft. Als u veel last heeft van wanbetaling van uw klanten en leveranciers, kunt u bijvoorbeeld stappen zetten naar een efficiënter creditmanagementbeleid.

Als u de onvoorziene kosten niet kunt voorkomen, weet u in ieder geval dat u hier in het volgende jaar rekening mee moet houden zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Als u bijvoorbeeld te veel kosten hebt gemaakt omdat de prijzen van uw leveranciers zijn gestegen, moet u dit wellicht doorberekenen in uw producten.

Een winst- en verliesrekening kunt u op verschillende manieren opstellen. De KVK werkt met twee modellen: het functionele model en het categorale model. 

Het categorale model

In het categorale model schrijft u de omzet en kosten gegroepeerd in verschillende categorieën. Vervolgens trekt u per categorie uw kosten af van uw opbrengst. Zie hiernaast een voorbeeld.

Het categorale model van de winst- en verliesrekening

Het functionele model

Het functionele model is het meestgebruikte model. In dit model berekent u de brutomarge door eerst de netto-omzet weer te geven en daarna per activiteit de kosten af te trekken. Links vindt u een voorbeeld van het functionele model van een winst- en verliesrekening.

Het functionele model van een winst- en verliesrekening

De toelichting

Kleine bedrijven hoeven in de toelichting in principe alleen het aantal werknemers te vermelden en de manier waarop de balans en het winst- en verliesmodel is opgesteld. 

Heeft u een grotere onderneming? Dan moet u wellicht aanvullende informatie aanleveren, zoals bijvoorbeeld een overzicht van de betalingen aan de directie, winstbewijzen, een accountantsverklaring en een overzicht van de nevenvestigingen. 

Lees hier welke informatie u precies moet aanleveren in uw toelichting.

Chapter 1

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Als u een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij bezit, bent u wettelijk verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als u dit niet, of te laat doet, is dat strafbaar als economisch delict en riskeert u een boete. 

De deadline kan verschillen per rechtspersoon. In de meeste gevallen moet het bestuur de jaarrekening uiterlijk vijf maanden na het boekjaar hebben opgesteld en voorgelegd hebben aan de aandeelhouders, tenzij er om uitstel is gevraagd. De aandeelhouders hebben vervolgens maximaal twee maanden de tijd om deze vast te stellen. 

De KvK houdt over het algemeen aan dat de jaarrekening maximaal 8 dagen na vaststelling door u of uw accountant moet worden gedeponeerd. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, is de deadline voor vaststelling 31 juli. Met maximaal uitstel kunt u deze oprekken tot 31 januari in het volgende jaar.

Het deponeren van uw jaarrekening gaat sinds 2016 digitaal. Vrijwel alle bedrijven doen dit met Standard Business Reporting (SBR). Grote bedrijven mogen ook deponeren via e-mail.

Chapter 1

De jaarrekening inzien van andere bedrijven

De jaarrekening biedt u niet alleen inzicht in uw eigen bedrijfsvoering; u kunt de jaarrekening van andere bedrijven ook gebruiken om inzichten te behalen over uw klanten, leveranciers en zakenrelaties. Bijvoorbeeld om te bepalen of zij kredietwaardig genoeg zijn om uw facturen te kunnen betalen. 

Zo verkleint u uw betalingsrisico’s en wanbetaling, wat als gevolg weer effect heeft op uw eigen winstmarge. U kunt de jaarrekening van andere bedrijven opvragen bij de KvK of bij Creditsafe. Onze Kredietrapporten bevatten de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar, mits deze gedeponeerd zijn.

Creditsafe combineert de gegevens die bedrijven deponeren bij de KVK en meer dan 9.000 andere publieke bronnen en registers wereldwijd met betalingservaringen van onze klanten, tot de grootste database met internationale bedrijfsinformatie ter wereld. 

Onze database bestaat uit gedetailleerde bedrijfsinformatie over 365 miljoen bedrijven uit meer dan 160 landen. Met behulp van machine learning en logaritmische modellen analyseren wij deze data en stellen wij een aanbevolen kredietscore en -limiet op. Zo kunt u in één oogopslag zien welk bedrag u maximaal veilig kunt leveren op krediet, en of een bedrijf kredietwaardig genoeg is om zaken mee te doen. 

Naast inzicht in de jaarrekening bevatten onze Kredietrapporten ook andere nuttige informatie, zoals contactgegevens, KvK-nummers, nevenvestigingen, bestuurdersinformatie en meer. 

Door de grote variëteit in onze gegevensbronnen kunnen wij ook nuttige inzichten bieden in de internationale groepsstructuur (holdingstructuur) van een bedrijf en zijn wij als geen ander in staat om internationale verbanden te leggen. Door meer inzicht te hebben in de groepsstructuur van een onderneming kan u bijvoorbeeld meer zakendoen met een holding- of werkmaatschappij. 

Gratis een jaarrekening inzien van een bedrijf naar keuze?

Vul een bedrijfsnaam in om te beginnen.Chapter 1

Wat is het verschil tussen een jaarrekening en een kredietrapport?

Een kredietrapport biedt niet alleen de jaarcijfers, maar ook inzicht in:

  • Kredietscore: Score die de kredietwaardigheid van een bedrijf weergeeft.

  • Kredietlimiet: Tot welk bedrag is het verstandig zaken doen?

  • Jaarverslagen: Met daarin onder andere de omzet, passiva en activa, kapitaal en winst- en verliesrekeningen.

  • Directiegegevens: Wie runt het bedrijf?

  • Betalingsgedrag: Hoe lang doet een bedrijf erover om de rekening te betalen?

Met een kredietrapport kunt een beter besluit nemen om wel of niet krediet te verlenen aan een aanvrager.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.