4 redenen om altijd een kredietcheck te doen

4 redenen om altijd een kredietcheck te doen

4 Min

Factureert u als ondernemer in veel gevallen ook pas achteraf voor geleverde producten en diensten?

Dan herkent u vast dat het altijd maar afwachten is óf en wanneer de rekening wordt betaald. Dit heeft impact op uw cashflow en late betalers kunnen zelfs de oorzaak zijn van een faillissement voor uw bedrijf. Met een goede kredietcheck kunt u dit voorkomen. In dit blog delen wij wat een kredietcheck inhoudt en de belangrijkste redenen om een kredietcheck te doen.

Chapter 1

Allereerst, wat is een kredietcheck?

Wanneer u een kredietcheck doet bekijkt u de kredietwaardigheid van een bedrijf. De meest eenvoudige manier is om dit op te zoeken in een kredietrapport. U kunt hierin gegevens terugvinden zoals:

    • Kredietscore
    • Kredietlimiet
    • Betalingsgedrag
    • Directiegegevens / achterliggende bestuurders
    • Jaarrekening / jaarverslag

Dat maakt dat er verschillende redenen zijn om een kredietcheck te doen van een bedrijf. Logisch ook, want de kredietwaardigheid kan u nuttige informatie geven over uw concurrent of zakenpartner. Zoals: inzicht wanneer een bedrijf failliet gaat, hoe snel er betaald wordt, maar ook of u met een betrouwbare partij te maken heeft. 

Een kredietcheck doet u om inzicht te krijgen in uw potentiele zakenrelatie. Zo kunt u zakelijk verstandige beslissingen nemen en afschrijvingen en faillissement voorkomen.

Chapter 1

Reden 1: Een kredietcheck voorkomt afschrijvingen

De meest voorkomende reden om een kredietcheck te doen is het voorkomen van onbetaalde facturen. Onbetaalde facturen kunnen leiden tot cashflowproblemen, afschrijvingen en in het ergste geval zelfs een faillissement van uw bedrijf.

Wanneer u vooraf kunt checken of uw (potentiële) klant haar rekening kan betalen dan kunt u ook bepalen of het verstandig is om producten en diensten te leveren aan dit bedrijf Wanneer u een kredietcheck doet kunt u onder andere letten op de kredietscore van het bedrijf met wie u zaken gaat doen. Deze score geeft de kans weer dat het bedrijf failliet gaat binnen 12 maanden. Wanneer deze score negatief is, kunt u ervoor kiezen om geen producten of diensten te leveren aan deze klant of alleen te leveren na een aanbetaling. 

Chapter 1

Reden 2: Met een kredietcheck kunt u betaalcondities bepalen

Wanneer u inzicht heeft in de kredietscore, de kredietlimiet en betaalgedrag van een zakenpartner kunt u hierop uw leveringscondities afstemmen. Wij raden aan om bedrijven te classificeren als hoog-, middel- en laag risico en standaard betaalvoorwaarden aan deze risicoprofielen te hangen.

Voorbeeld 1 - Hoog risico:
Bedrijf A heeft een negatieve kredietscore, lage kredietlimiet en doet in 80% van de gevallen langer dan 90 dagen over het betalen van een rekening. In dit geval kunt u afstemmen met de klant dat 100% van de factuur vooraf moet worden betaald om zo te voorkomen dat u in de problemen komt met uw cashflow. En in ernstige gevallen zelfs failliet gaat.

Voorbeeld 2 - Middel risico:
Bedrijf B heeft een gemiddelde kredietscore en een kredietlimiet hoger dan het factuurbedrag. Uit het betalingsgedrag blijkt echter dat zij een groot gedeelte van hun rekeningen te laat betalen. U kunt dan ook leveringscondities afstemmen en bijvoorbeeld afspreken dat de klant een aanbetaling doet van 50%.

Voorbeeld 3 - Laag risico:
Bedrijf C heeft een hoge kredietscore, een kredietlimiet hoger dan de aangevraagde diensten of producten en betaalt in 95% van de gevallen haar rekeningen op tijd. U heeft een overeenkomst getekend door de geregistreerde bestuurder. U kunt er dan voor kiezen om zonder zorgen op factuur te leveren, omdat in de lijn der verwachting ligt dat deze rekening wordt betaald.

Gratis een kredietcheck doen?

Vul een bedrijfsnaam in.Chapter 1

Reden 3: Door een kredietcheck te doen weet u met wie u zaken doet

Zou u een lening van 2.500 euro privé geven aan iemand die u niet kent? Precies. Zo is dat ook met zakendoen. Wanneer u diensten of goederen levert op factuur, is dat feitelijk een lening. Dan wilt u wel weten aan wie!

Het is dus belangrijk om te weten met wie u zakendoet. Bovendien wilt u dat uw contactpersoon tekeningsbevoegd is zodat het contract juridisch bindend is.

Chapter 1

Reden 4: Een kredietcheck geeft u meer inzicht in financiële ratio’s

Uit de ontwikkeling van de verschillende financiële ratio’s kunt u interpreteren wat de financiële status van een bedrijf is. Zo heeft u inzicht in de kredietwaardigheid van uw (potentiële) klant of leverancier en ontdekt u of het verstandig is om zaken te doen met dit bedrijf.  

De liquiditeitsratio’s helpen u, net als het werkkapitaal, om inzicht te krijgen of een bedrijf genoeg geld in kas heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn. Kortom: wat de liquiditeit van het bedrijf is. 

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan hun verplichtingen op lange termijn.

Samenvatting

De belangrijkste punten van dit blogartikel.

Wat zijn vier redenen om altijd een kredietcheck te doen?

1. Een kredietcheck voorkomt afschrijvingen

2. Met een kredietcheck kunt u betaalcondities bepalen

3. Door een kredietcheck te doen weet u beter met wie u zaken doet

4. Een kredietcheck geeft u meer inzicht in financiële risico's.

Wat is het nut van een kredietcheck?

Een kredietcheck doet u om inzicht te krijgen in uw potentiele zakenrelatie. Zo kunt u zakelijk verstandige beslissingen nemen en afschrijvingen en faillissement voorkomen.

Wat is een kredietcheck?

Wanneer u een kredietcheck doet bekijkt u de kredietwaardigheid van een bedrijf. De meest eenvoudige manier is om dit op te zoeken in een kredietrapport. U kunt hierin gegevens terugvinden zoals:

    • Kredietscore
    • Kredietlimiet
    • Betalingsgedrag
    • Directiegegevens / achterliggende bestuurders
    • Jaarrekening / jaarverslag

Hoe kunt u een kredietcheck gebruiken om betaalcondities te bepalen?

Aan de hand van de uitkomsten van een kredietcheck kunt u bepalen of uw (nieuwe) klant kredietwaardig is. Deze informatie kunt u gebruiken voor betaalcondities. Als een klant niet kredietwaardig is, kunt u bijvoorbeeld vragen om een betaling vooraf.

Gratis een kredietcheck doen?

Vul een bedrijfsnaam in.Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.