Hvordan forbedre bedriftens kredittvurdering - 7 tips

Kredittvurdering er en god indikasjon på at det er trygt å gjøre forretninger med deg. Her gir vi deg tips til hvordan du kan forbedre din bedrifts score.

Aldri før har det vært viktigere å synliggjøre bedriftens økonomiske stabilitet. De fleste bedrifter sjekker stadig oftere hvem de gjør forretninger med - for å unngå tap på kreditt. Med rett verktøy kan du identifisere kredittrisikoen tidlig og dermed også redusere den overfor både nye og eksisterende kunder.

For å beregne kredittverdigheten, har Creditsafe utviklet en score som er blant de mest treffsikre på markedet. Ved å benytte en skala på 0-100 beregnes sannsynligheten for konkurs. Jo høyere score du har, desto lavere risiko.

Har du blitt nektet finansiering eller mistet en viktig kontrakt? Er du interessert i å styrke bedriftens kredittverdighet? Her følger 7 tips for å forbedre scoren til din bedrift.

Chapter 1

1. Øk egenkapitalen

Årsregnskapet gir en indikasjon på om bedriften følger en positiv trend. Et tips er å reinvestere overskuddet i bedriften. Ved å øke omsetningen år for år, samt å ha en solid egenkapital, øker soliditeten, som igjen viser at bedriften gjør det bra.

Chapter 1

2. Betal i tide

Vær nøye med å betale fakturaer og skatt i tide. Betaler du sent, påvirker det scoren negativt. Dersom dette skjer systematisk hver måned, er det i seg selv et tydelig varselsignal. Negativ informasjon som betalingsanmerkninger og utestående gjeld kan påvirke scoren.

Chapter 1

3. Et sterkt styre

Sitter rett personer i styret? Inntil det første årsregnskapet foreligger, kan det påvirke scoren negativt dersom styremedlemmer har betalingsanmerkninger eller ikke betaler sine private regninger. 

Chapter 1

4. Revisor

Det er alltid en fordel å ha en dyktig revisor til å gå gjennom bedriftens årsregnskap. En revisors gjennomgang uten merknader er en styrke, og eventuelle merknader kan være negativt. Det er viktig å være transparent og dele den finansielle informasjonen. Da blir scoren mer eksakt.

Chapter 1

5. Følg med på egen score

Det er anbefalt å følge egen bedrifts kredittopplysning og score. Dels for å kontrollere at opplysningene er korrekte og oppdaterte, samt for å se hva dine forretningsforbindelser ser. Kredittinformasjon er en ferskvare, den oppdateres daglig, så det er viktig å holde seg oppdatert. Et tips er derfor å legge egen bedrift til overvåking for å følge bedriftens scoretrend.

Kredittverdighet
Chapter 1

6. Overvåk kunder og leverandører

Kunder og leverandører påvirker din bedrifts score. Du bør passe på at du ikke inngår kontrakter som negativt påvirker bedriftens likviditet og evne til å levere. Ved å overvåke kundene dine, får du viktig informasjon om for eksempel scoreendringer, nye konkurser og betalingsanmerkninger. Da ligger du i forkant og har mulighet til å reagere med én gang du får informasjonen tilsendt på e-post.

Chapter 1

7. Bedriftens alder

Dette er vanskeligere å påvirke, men alder på bedriften kan ha effekt på scoren. En nyetablert bedrift løper større risiko, og dermed blir kredittverdigheten lavere. Dette skyldes rett og slett at man har mindre informasjon. Dersom bedriften din er nyetablert – ha tålmodighet og sørg for å sende inn ditt første årsregnskap så snart som mulig.

Er du nysgjerrig på din bedrifts kredittvurdering?

Få en gratis kredittsjekk