Tung konkursmåned for bygg og anlegg

Publisert 3. mai 2023

3 Minutter

Etter et knalltøft første kvartal flatet konkursutviklingen noe ut i april, men enkelte bransjer sliter fremdeles. I bygg- og anleggsbransjen peker pilene fortsatt rett oppover, og det er også her vi finner de største og tyngste konkursene.


Antall konkurser blant norske AS økte med 22% i april, sammenlignet med måned i fjor. Totalt 225 selskaper gikk konkurs, og vi endte dermed med en noe svakere økning enn vi så i første kvartal.

April har historisk sett hatt et noe lavere konkursnivå enn januar, februar og mars, og selv om vi fremdeles ser en markant økning sammenlignet med fjoråret, ser vi også i år at antallet konkurser er lavere i april enn i de tre foregående månedene.

– Vi ser at det er større svingninger i konkurstallene nå, og med den kraftige økningen i mars er det ikke overraskende at vi ser en noe mer moderat utvikling i april, kommenterer Per Fjærestad, Country Manager i Creditsafe Norway.

– Det kan tenkes at mange av de selskapene som nå har slitt i lang tid gikk over ende i Q1, og at vi derfor muligens vil se en mer jevn og normal utvikling i tiden som kommer. Ser man på de store linjene er det likevel altfor tidlig å konkludere med noe ennå, tilføyer han.

Chapter 1

– Store ringvirkninger

Til tross for at utviklingskurven totalt sett flatet noe ut, fortsetter konkursbølgen innen bygg- og anleggsbransjen. 29 konkurser i kategorien “Oppføring av bygninger” og 27 konkurser innen “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” tilsvarer en økning på henholdsvis 61% og 50% sammenlignet med fjoråret.

Den bratte utviklingskurven er bekymringsverdig i seg selv, men vi ser også at det i all hovedsak er innen bygg og anlegg de store og tunge konkursene kommer. I april gikk blant annet Simple AS og Belstroj Norge AS konkurs, to selskaper med til sammen 190 ansatte som nå har mistet jobben.

– Slike konkurser gir naturligvis store ringvirkninger. I tillegg til at et stort antall mennesker nå står uten jobb, påvirker det også underleverandører, underkontraktører og kunder som blir påvirket av stansede prosjekter, påpeker Fjærestad.

Den største konkursen sett i kroner og øre var Roxel Infra, en leverandør av veg- og tunnelprosjekter som rapporterte en omsetning på over 126 millioner kroner i 2021.

Også detaljhandelen så en økning godt over snittet i april. 25 konkurser tilsvarer en økning på 56%, sammenlignet med fjorårets 16.

Chapter 1

Hvileskjær for serveringsbransjen

For serveringsbransjen, som ble rammet hardt i første kvartal, ble april et lite lyspunkt. Kun 26 serveringsvirksomheter måtte gi tapt i årets fjerde måned, en nedgang på 4% fra i fjor.

– Til tross for at urolige tider, og en åpenbart trangere økonomi for folk flest, ser det ut til at serveringsbransjen har fått en liten pause i april. Nå får vi bare håpe at denne utviklingen fortsetter gjennom mai og sommeren, sier Fjærestad.

Chapter 1

Nedgang i nord

Troms og Finnmark var det eneste av landets elleve fylker som hadde en nedgang i antall konkurser i april. Syv konkurser gir en nedgang på 22% fra fjorårets ni.

I motsatt ende av skalaen finner vi Vestfold og Telemark med 21 konkurser. Det tilsvarer en økning på hele 110%, fra 10 konkurser i april 2022. Også i Møre og Romsdal så vi en markant økning i april, opp 83% fra seks konkurser i fjor til elleve i år.

Chapter 1

Statistikk over antall konkurser

Chapter 1

For mer informasjon

Per Fjærestad

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.