243 norske selskaper gikk konkurs i årets korteste måned

243 norske selskaper gikk konkurs i årets korteste måned

Publisert 1. mars 2022

3 Minutter

Den markante konkursøkningen i januar ser ut til å kun ha vært et skremmeskudd. Tallene for februar viser nok en gang en nedgang i antall konkurser, sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Etter at vi i januar så en økning i antall konkurser, for første gang siden starten av pandemien, viser tallene for februar nok en gang en positiv konkurstrend.

243 norske selskaper gikk konkurs i årets korteste måned, en nedgang på tre prosent sammenlignet med 251 konkurser i februar 2021.

Likevel er totalt antall konkurser så langt i år høyere enn i på samme tid i fjor. Ved utgangen av februar 2021 var det registrert til sammen 426 konkurser. I år er tallet 449 – en økning på to prosent.

Selv om vi så en markant økning i antall konkurser i januar, viser tallene for februar at vi fremdeles ligger på et stabilt lavt nivå. Vi er fremdeles langt fra det nivået vi lå på før pandemien


Per Fjærestad Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe Norway As
Chapter 1

For tidlig å avskrive den varslede konkursøkningen

– Selv om vi så en markant økning i antall konkurser i januar, viser tallene for februar at vi fremdeles ligger på et stabilt lavt nivå. Vi er fremdeles langt fra det nivået vi lå på før pandemien, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Da konkurstallene for januar var oppsummert spekulerte Fjærestad rundt hvorvidt vi nå var kommet til et vendepunkt, og et taktskifte i konkursutvikling.

– Nå ser det likevel ut til at dette skiftet først vil komme senere, men det er uansett for tidlig å avskrive den varslede konkursøkningen, mener han.

Chapter 1

Konkursøkning i nær halvparten av landets fylker

 

Tross en generell konkursnedgang, ser vi også i februar enkelte avvik fra den generelle konkurstrenden de siste to årene.

Tidligere måneder har konkursutviklingen vært relativt lik i landets fylker – med nedgang stort sett over hele fjølen. I februar er det derimot kun konkursnedgang i fire av landets elleve fylker. I fem fylker ser vi en økning i antall konkurser, mens Møre og Romsdal hadde like mange konkurser (10) i februar i år som i fjor.


Antall konkurser februar 2019-2022

Konkurstall for samtlige fylker

Chapter 1

Nedgang i tradisjonelle konkursbransjer

Februar var en positiv måned for flere av bransjene som anses som tradisjonelle “konkursbransjer”. Innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet gikk kun 31 selskaper konkurs i februar, en nedgang på 24% sammenlignet med fjorårets 41 konkurser.

Lignende tall finner vi også innen:

  • Detaljhandel: 20 konkurser, ned 26% fra 27 i februar 2021
  • Agentur- og engroshandel: 10 konkurser, ned 17% fra 12 i februar 2021

Innen bransjene oppføring av bygninger og serveringsvirksomhet var det riktignok en minimal økning, på henholdsvis 6 og 13 prosent – men dette tilsvarer en forskjell på kun én konkurs i hver av de to bransjene.

For mer informasjon:

Per Fjærestad

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.