243 norske selskaper gikk konkurs i årets korteste måned
243 norske selskaper gikk konkurs i årets korteste måned

243 norske selskaper gikk konkurs i årets korteste måned

Publisert 1. mars 2022

3 Minutter

Den markante konkursøkningen i januar ser ut til å kun ha vært et skremmeskudd. Tallene for februar viser nok en gang en nedgang i antall konkurser, sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Etter at vi i januar så en økning i antall konkurser, for første gang siden starten av pandemien, viser tallene for februar nok en gang en positiv konkurstrend.

243 norske selskaper gikk konkurs i årets korteste måned, en nedgang på tre prosent sammenlignet med 251 konkurser i februar 2021.

Likevel er totalt antall konkurser så langt i år høyere enn i på samme tid i fjor. Ved utgangen av februar 2021 var det registrert til sammen 426 konkurser. I år er tallet 449 – en økning på to prosent.

Selv om vi så en markant økning i antall konkurser i januar, viser tallene for februar at vi fremdeles ligger på et stabilt lavt nivå. Vi er fremdeles langt fra det nivået vi lå på før pandemien


Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe Norway As
Chapter 1

For tidlig å avskrive den varslede konkursøkningen

– Selv om vi så en markant økning i antall konkurser i januar, viser tallene for februar at vi fremdeles ligger på et stabilt lavt nivå. Vi er fremdeles langt fra det nivået vi lå på før pandemien, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Da konkurstallene for januar var oppsummert spekulerte Fjærestad rundt hvorvidt vi nå var kommet til et vendepunkt, og et taktskifte i konkursutvikling.

– Nå ser det likevel ut til at dette skiftet først vil komme senere, men det er uansett for tidlig å avskrive den varslede konkursøkningen, mener han.

Chapter 1

Konkursøkning i nær halvparten av landets fylker

 

Tross en generell konkursnedgang, ser vi også i februar enkelte avvik fra den generelle konkurstrenden de siste to årene.

Tidligere måneder har konkursutviklingen vært relativt lik i landets fylker – med nedgang stort sett over hele fjølen. I februar er det derimot kun konkursnedgang i fire av landets elleve fylker. I fem fylker ser vi en økning i antall konkurser, mens Møre og Romsdal hadde like mange konkurser (10) i februar i år som i fjor.


Antall konkurser februar 2019-2022

Konkurstall for samtlige fylker

Chapter 1

Nedgang i tradisjonelle konkursbransjer

Februar var en positiv måned for flere av bransjene som anses som tradisjonelle “konkursbransjer”. Innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet gikk kun 31 selskaper konkurs i februar, en nedgang på 24% sammenlignet med fjorårets 41 konkurser.

Lignende tall finner vi også innen:

  • Detaljhandel: 20 konkurser, ned 26% fra 27 i februar 2021
  • Agentur- og engroshandel: 10 konkurser, ned 17% fra 12 i februar 2021

Innen bransjene oppføring av bygninger og serveringsvirksomhet var det riktignok en minimal økning, på henholdsvis 6 og 13 prosent – men dette tilsvarer en forskjell på kun én konkurs i hver av de to bransjene.

For mer informasjon:

Per Fjærestad

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.