– Utvilsomt et betydelig avvik fra “normalen”

Publisert 1. mars 2023

Konkurstatistikken for februar preges av et betydelig hopp innen bygg og anlegg, som bryter med den stabile utviklingskurven vi har sett de siste to årene.

328 norske selskaper gikk konkurs i februar. Det gir en økning på 35% sammenlignet med 243 konkurser i samme måned i fjor, og fortsetter trenden vi så i januar. De nyeste tallene viser at vi nå ligger mer eller mindre på samme nivå som i starten av 2020, og hvis trenden holder seg vil 2023 bli et rekordår på konkursfronten.

– Vi har sagt lenge at vi vil komme til å få en justering tilbake mot et normalnivå. Med fare for å gjenta meg selv skyldes denne konkursøkningen rett og slett at næringslivet har fått juling over lang tid nå, med flere eksterne faktorer som har preget både samfunnet og næringslivet, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

– Mange har holdt ut lenge, men nå begynner vi å se slitasjen fra alle smellene vi har fått, tilføyer han.

Mange har holdt ut lenge, men nå begynner vi å se slitasjen fra alle smellene vi har fått


Per Fjærestad i Creditsafe Norway.
Chapter 1

Flere profilerte konkurser

Februar startet, nærmest bokstavelig talt, med et brak, da det ble klart at flyselskapet Flyr ville begjære seg konkurs på månedens første dag. Det samme opplyste nettbutikken StayClassy, og disse profilerte konkurssakene figurerte heftig i mediene rundt månedsskiftet.

Like etterpå var det kroken på døra for Airwing, privatflyselskapet som har spesialisert seg på samfunnskritisk flyging og passasjertransport, og blant annet var involvert i luftambulansetjenesten.

Månedens største konkurs finner vi likevel i telekombransjen. IT- og mobildistributøren Telefast rapporterte hele 2,2 milliarder kroner i driftsinntekter i 2021, men året etter sank denne summen til 491 millioner. I februar ble Sandefjord-selskapet begjært konkurs, før tallene fra 2022 er blitt offentliggjort.

Chapter 1

Kraftig konkurshopp innen bygg og anlegg

Den mest iøynefallende utviklingen i februar kommer i form av et kraftig konkurshopp innen bygg- og anleggsbransjen. Mens bransjer som servering og detaljhandel har svingt kraftig de siste årene – i tråd med nedstengninger, gjenåpninger og nye kriser – har utviklingskurven innen bygg og anlegg holdt seg stabilt på nivå med den generelle konkursutviklingen.

I februar ser vi derimot et brudd fra denne trenden, og en kraftig økning i antall konkurser, sammenlignet med fjoråret. 

Totalt gikk 86 selskaper i de to bransjekodene “Oppføring av bygninger” og “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” konkurs. Det tilsvarer en økning på hele 51% – betydelig høyere enn den generelle økningen på 35%.

Dette tallet trekkes i stor grad opp av førstnevnte kategori, oppføring av bygninger, som økte med hele 105% – fra 20 konkurser i februar i fjor til 41 konkurser i år.

– Vi skal nok være forsiktige med å kalle det en overraskelse, for dette er en bransje som har hatt det tøft en god stund, men det er utvilsomt et betydelig avvik fra “normalen” vi har sett de seneste årene, poengterer Fjærestad.

– Dette er jo også konkurser i selskaper med relativt høy omsetning, og mange ansatte, og vil dermed påvirke mange.

I de øvrige bransjene som tradisjonelt troner på konkurstoppen finner vi en økning på 56% i Agentur- og engroshandel (14 konkurser), 38% i detaljhandel (33 konkurser) og 36% innen serveringsvirksomhet (38 konkurser).

Chapter 1

Konkursedgang i tre fylker

På fylkesbasis var det røde tall de fleste steder i landet i februar. Høyest konkursøkning finner vi i fylkene Viken, (+109%) og Trøndelag (+92%), med henholdsvis 92 og 23 konkurser.

Deretter følger Oslo (51 konkurser) og Nordland (17 konkurser), som begge hadde en økning på 55%.

Kun tre grønne fylker kunne rapportere positive tall. Med kun seks konkurser hadde Troms og Finnmark en nedgang på 60% sammenlignet med 15 konkurser i februar i fjor. Rogaland (19 konkurser) hadde en nedgang på 17% og Agder (17 konkurser) en nedgang på 15%..

Chapter 1

Antall konkurser februar 2019-2023

For mer informasjon:

Per Fjærestad

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.