Konkursstatistikk

2022 åpner med konkursøkning – for første gang på nesten to år

Publisert 1. februar 2022

3 Minutter

206 norske selskaper gikk konkurs i januar. Det er en økning på 18% sammenlignet med samme måned i fjor.

Kanskje vi på sikt vil se på dette som et vendepunkt


Per Fjærestad Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe Norway As

Siden de første koronatiltakene trådte i kraft i mars 2020 har vi sett en konsekvent trend i norsk næringsliv: Hver eneste måned i 22 måneder har konkurstallene vært lavere enn tilsvarende måned året før.

206 konkurser i årets første måned markerer ikke bare en konkursøkning på 18% sammenlignet med januar 2021 (175 konkurser), men også et potensielt vendepunkt for konkursutviklingen i Norge.

– Vi har fremdeles kunstig lave konkurstall, men nå ser vi muligens et taktskifte. For første gang på lenge ser vi en økning i antall konkurser, og kanskje ser vi også at nærmer oss starten på en normalsituasjon, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

TIl tross for oppgangen fra fjoråret er konkurstallene for januar likevel betraktelig lavere enn i 2019 og 2020, men henholdsvis 326 og 356 konkurser.


Antall konkurser januar 2019-2022

Chapter 1

Detaljhandelen går klar av utviklingen

Konkursøkningen gjenspeiles i tre av de fem tradisjonelle konkursbransjene:

Innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet gikk 34 selskaper, opp 36% sammenlignet med 25 konkurser i januar 2021. For oppføring av bygninger viser tallene 27 konkurser, opp 29% fra 21 konkurser i fjor.

Med 17 konkurser så agentur- og engroshandel den største økningen, opp hele 55% sammenlignet med januar i fjor (11 konkurser).

– Det interessante her er at tallene i de koronautsatte bransjene fremdeles er stabil lave. 13 konkurser i serveringsbransjen er nøyaktig det samme som i januar i fjor. Detaljhandelen går klar av utviklingen, med kun 18 konkurser og en nedgang på 25% sammenlignet med fjoråret, påpeker Fjærestad.

Chapter 1

1100% konkursøkning i Nordland

Den mest dramatiske utviklingen vi ser i de seneste konkurstallene finner vi i Nordland. 12 selskaper i landets nest nordligste gikk konkurs i januar, sammenlignet med kun ett i fjorårets første måned. Det gir en økning på utrolige 1100%!

Denne unaturlig høye økningen skyldes naturligvis det generelt lave antallet selskaper, og dermed også konkurser, i fylket, men den gir likevel et interessant innblikk i en potensiell kursendring også å fylkesbasis.

For første gang siden mars 2020 øker konkurstallene i majoriteten av Norges fylker. Kun Rogaland (-25%), Viken (-13%) og Vestland (-6%) så en nedgang i konkurser i januar, mens Innlandet hadde samme antall konkurser som i fjor.

Konkurstall for samtlige fylker

Chapter 1

Helt i tråd med det vi har sagt hele veien

Fjærestad understreker at konkursøkningen vi nå ser i realiteten skyldes relativt små nyanser.

– Prosentmessig blir det likevel en markant økning, og dersom denne kurven fortsetter vil vi kanskje på sikt se på dette som et vendepunkt. Det vil i så fall være helt i tråd med det vi har sagt hele veien, om at vi må forvente en korrigering tilbake mot normalen, men ikke nødvendigvis et konkursras, sier han.

– Det blir interessant å se hva samfunnsøkonomer vil si om dette ett år frem i tid. Blir dette vendepunktet? Og hva er i så fall årsaken til at dette skjer nå?

 

For mer informasjon:

Per Fjærestad

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.