Få informasjon fra gjeldsregisteret og kredittopplysninger på ett og samme sted

Trygg og effektiv tilgang til gjeldsopplysninger for alle kvalifiserte foretak.

Finansforetak og kommuner har mulighet for gjøre bedre kredittvurderinger, med opplysninger fra gjeldsregisteret direkte integrert i Creditsafes API.

Creditsafe tilbyr trygg og effektiv tilgang til gjeldsopplysninger for alle kvalifiserte foretak. Gjennom vårt API tilknyttet Gjeldsregisteret gjøres opplysningene tilgjengelig direkte i din eksisterende løsning, slik at du finner kredittopplysninger og gjeldsinformasjon på ett og samme sted.

Informasjonen vil gi et mer fullstendig bilde og et bedre grunnlag for kredittvurdering. Ved å tilføye informasjon fra gjeldsregisteret, får du et mer helhetlig bilde av en privatpersons samlede forbruksgjeld, betalingsevne og kredittverdighet.

Chapter 1

Integrasjon mot gjeldsregister gir bedre kredittsjekk

Foruten å gi et mer helhetlig bilde av personen du vurderer å tilby kreditt, tilføyer informasjonen fra Gjeldsregisteret en ny dimensjon av data som kan hjelpe deg med å gjøre bedre kredittvurderinger.

Informasjon om nye eller avsluttede lån og kreditter, eller eventuelle endringer i rammer og vilkår, oppdateres fortløpende. I tillegg oppdaterer og overfører Gjeldsregisteret alle gjeldsopplysninger fra finansforetak en gang i døgnet. Dermed kan du alltid være sikker på at du baserer dine beslutninger på den nyeste tilgjengelige informasjonen.

Chapter 1

Hvem kan benytte seg av informasjon fra gjeldsregister?

Grunnet personvernhensyn er tilgangen til gjeldsinformasjon begrenset, og skal kun utleveres til spesifikke bransjer, foretak og formål:

  • Banker og andre finansforetak som skal foreta en kredittsjekk i forbindelse med en konkret kredittsøknad, kontrollere utbetaling av innvilget kreditt eller utarbeide kredittopplysninger/kredittscoremodeller.

  • Kommuner som skal behandle søknader om (og endringer i) startlån eller kontrollere utbetaling av innvilget kreditt.

I tillegg kan gjeldsinformasjon utleveres til offentlige myndigheter, som Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå, i forbindelse med analyse, overvåkning og statistikkformål, samt til forskningsinstitusjoner og forskningsformål.

Chapter 1

Gjeldsregisteret omfatter all usikret gjeld

All usikret gjeld på norske privatpersoner skal registreres i gjeldsregistrene, og finansforetak er pålagt å rapportere inn gjeldsinformasjon til alle aktive gjeldsregistre.

Usikret gjeld omfatter hovedsakelig forbrukslån, rammekreditt og kredittkort, og gjeldsregistrene inneholder informasjon om:

  • Nedbetalingslån: Lånebeløp, rentebærende saldo, nedbetalingstid, nominell rente, terminomkostninger, terminlengde og eventuell medlåntaker.

  • Rammekreditt: Kredittgrense, rentebærende saldo, ikke-rentebærende saldo, nominell rente, terminomkostninger, kapitaliseringsfrekvens og eventuell medlåntaker. 

  • Faktureringskort: Rentebærende saldo, ikke-rentebærende saldo og eventuell medlåntaker.

Chapter 1

Opprettet for å redusere høy gjeldsgrad

Forslaget om et nasjonalt norsk gjeldsregister ble første gang fremmet i 2013, men ble først tatt i bruk 1. juli 2019. Gjeldsregistrene, og bruken av disse, styres av gjeldsinformasjonsloven og gjeldsinformasjonsforskriften, som begge tro i kraft 1. november 2017.

Gjeldsregistrenes formål er å forhindre og redusere problemene knyttet til høy gjeldsgrad blant privatpersoner.

Pr. i dag har Barne- og gitt konsesjon til tre selskaper til å drive som gjeld informasjon foretak:

  • Gjeldsregisteret AS (tilknyttet TietoEVRY) 

  • Norsk Gjeldsinformasjon AS (tilknyttet Finans Norge)

  • Experian Gjeldsregister AS (tilknyttet Experian)

Creditsafes API henter gjeldsinformasjon fra  Gjeldsregisteret AS

Chapter 1

Ønsker du å sjekke din egen gjeldsinformasjon?

Creditsafe integrerer gjeldsinformasjon i våre rapporter ved kredittsjekk. Vi henter informasjonen gjennom vår API tilknyttet Gjeldsregisteret, og formidler denne videre utelukkende til de av våre kunder som har rett til å hente ut disse dataene.

Vi tilbyr ikke privatpersoner muligheten til å sjekke egen gjeldsinformasjon. Hvis du ønsker å få en oversikt over egen forbruksgjeld anbefaler vi deg å gjøre dette via portalene til Gjeldsregisteret eller Norsk Gjeldsinformasjon.

Gjeldsregisteret

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42