Ny kredittopplysningslov trer i kraft 1. juli – endringer til Enkeltpersonforetak (ENK)

Det har lenge vært klart at Norge vil få en ny kredittopplysningslov, men det har vært usikkerhet om når ny lov og forskrift vil tre i kraft. Nå har vi endelig fått en dato for ikrafttredelse, og fristen for å tilpasse seg det nye lovverket er betydelig kortere enn forventet:

Den nye kredittopplysningsloven gjelder allerede fra 1. juli 2022

Et hovedpunkt i den nye loven er at alle Enkeltpersonforetak (ENK) nå defineres som “fysiske personer” (også de som er registrert i Foretaksregisteret) og derfor skal behandles på lik linje med privatpersoner ved kredittvurdering. Dette medfører betydelige endringer i våre tjenester og prosesser knyttet til kredittsjekk og overvåking av Enkeltpersonforetak:

Gjenpartsbrev

Det skal uten unntak sendes gjenpartsbrev når man henter ut kredittopplysninger om Enkeltpersonforetak.

Overvåking

Det vil ikke lenger være mulig å overvåke Enkeltpersonforetak. Samtlige ENK som overvåkes i dag vil bli fjernet fra overvåkingsporteføljen.

Connect og GGS

Rapporter på Enkeltpersonforetak vil bli fjernet fra Connect API og GGS, og vil heretter kun være tilgjengelige i GetDataNO.

Dersom du i dag benytter deg av Connect API eller GGS, enten via en egen integrasjon eller som modul i ditt driftssystem, vil du ikke lenger kunne benytte disse for å hente ut rapporter på Enkeltpersonforetak. Du kan fortsatt søke, men for å kunne hente komplette kredittrapporter må du implementere et separat API.

Ta gjerne kontakt med oss så snart som mulig, så skal vi gjøre vårt beste for å løse dette på en rask og effektiv måte.

Dette er en regulativ ending som påvirker alle kredittopplysningsforetak. Lovendringen setter høye krav til hele vår bransje om å tilpasse våre løsninger og sikre at alle våre tjenester oppfyller nye krav i henhold til lovverket.

Endringer i henhold til ny lov vil utføres i løpet av uke 26 og utover.

Du kan lese mer om den nye kredittopplysningsloven på Lovdata.no.

 

Chapter 1

Totalt har vi ca. 430 000 Enkeltpersonforetak

Tidligere har dette vært begrenset til Enkeltpersonforetak som kun er registrert i Enhetsregisteret.

Antall registrert ENK i Enhetsregisteret: 347 384
Antall registrert ENK i Foretaksregisteret: 80 836

Velkommen til å kontakte Creditsafe

Har du spørsmål, kontakt oss på 800 24 900 eller [email protected].