Rating på mitt foretak | Creditsafe

Se hvilken informasjon som er registrert på ditt foretak

Fyll ut skjemaet og se ditt foretaks kredittopplysning

Vet du hva slags rating ditt foretak har?

Dersom ditt foretak vil sikre ny finansiering eller liknende, er sjansen stor for at andre bedrifter benytter våre tjenester for å forsikre seg om at firmaet er kredittverdig.

Med Creditsafe får du tilgang til all kreditt- og foretaksinformasjon på ett og samme sted. Ved å studere ditt eget foretaks kredittopplysning vil du få en bedre forståelse for hva som påvirker ditt foretak og hvordan du i fremtiden kan forbedre ratingen.

Hvordan kan Creditsafe hjelpe deg?

Se hvilken informasjon andre får om ditt foretak, slik at du er bedre forberedt. 

Få informasjon om dine kunder og leverandører så fort det skjer en forandring. 

Oppdag utforutsigbare hendelser ved å se på forandringshistorikken. 

my company credit score

Få en gratis kredittopplysning

Skriv inn navnet på foretaket du vil ha en kredittopplysning på.All informasjon er inkludert i våre foretaksopplysninger

Konsernstruktur

Foretakets eier(e) og liste over samtlige mor-og datterselskap i konsernstrukturen, både norske og internasjonale.

Detaljert foretaksinformasjon

Foretaksnavn, organisasjonsnummer, adresse, bransje, styre, registreringsdato etc.

Årsregnskap - fem års historikk

Komplett regnskapsinformasjon og nøkkeltall for de fem siste årene, inkludert revisorkommentarer og grafer.

Kunngjøringer

Informasjon om kunngjøringer, som for eksempel konkurs og endring av daglig leder - med link til Brønnøysundregistrene.

Roller og eierforhold

Informasjon om alle rollehavere i foretaket og eventuelle roller i andre foretak, også utenlandske. Signatur og prokura.

Global dekning

Tilgang til 365 millioner foretak verden over, tilgjengelig online gjenneom en felles portal eller som en integrert løsning.

Unngå unødvendige tap på kreditt

Det er viktig å foreta en kredittsjekk for å vite hvem du gjør forretninger med. En kredittopplysning gir deg informasjon om risikonivå, noe som hjelper deg å sette riktige betalingsvilkår og takke ja til flere kunder.

Det er minst like viktig å vite ditt eget foretaks rating som dine kunders og leverandørers.

Forsikre deg om at du gjør forretninger med riktig foretak eller person. Vi sørger for å gi deg all den informasjonen du trenger for å gi kreditt. Ved å tilpasse risikonivået når du sier ja til kjøp på kreditt, kan du både gjøre tryggere forretninger og si ja til flere kunder. 

Våre foretaksopplysninger inneholder: 

·      Rating på foretak

·      Ratinghistorikk

·      Historiske hendelser

·      Anbefalt limit

·      Informasjon om styret

·      Betalingsanmerkninger

 

Spørsmål og svar om rating

Hvordan beregnes Creditsafes rating?

Creditsafes rating er en statistisk beregning som prognostiserer sannsynligheten for at et foretak går konkurs innen tolv måneder. Jo høyere rating, jo mindre er sannsynligheten for at foretaket går konkurs. Ratingen har en skala som går fra 0 til 100 og er delt inn i fem intervaller. 

Hvorfor har mitt foretak fått en redusert rating?

Ratingen oppdateres daglig og er basert på en rekke ulike parametere. Det kan derfor være flere grunner til at nettopp ditt foretak har fått en lavere rating. Eksempler på vanlige grunner er nye betalingsanmerkninger, gjeld eller nytt årsregnskap. 

Ring vår support på 800 24 900,  slik at vi kan ta en titt på foretaket ditt og se hva som har påvirket ratingen.

Hvilken informasjon baseres ratingen på?

Vi benytter mange ulike parametere for å sørge for god kvalitet i våre ratingmodeller. Creditsafe benytter ulike generiske scoremodeller avhengig av foretaksform, og hver modell er tilpasset respektive foretaks forutsetninger og risiko. Hver modell benytter de parameterne som mest nøyaktig kan forutsi insolvens.

Eksempler på informasjon:

  • Betalingsanmerkninger
  • Gjeld
  • Alder på foretaket
  • Omsetning
  • Egenkapital
  • Informasjon om styret
  • Størrelse på foretaket
Hva kan jeg gjøre for å få en høyere rating?

Ratingen beregnes ikke manuelt av Creditsafe, det skjer automatisk via våre scoremodeller. Det som gir en høyere rating er blant annet gode tall i årsregnskapet, men vi kan ikke på forhånd si hvordan ratingen kommer til å påvirkes.