4959 aksjeselskaper gikk konkurs i 2018

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 11. januar 2019

4959 aksjeselskaper gikk konkurs i 2018

I løpet av 2018 gikk flere norske aksjeselskaper konkurs enn på flere år. Det var totalt 4959 konkursåpninger, noe som er en økning på 12 prosent sammenliknet med året før. Konkursene økte mest i Buskerud og Aust-Agder, mens Troms og Trøndelag var de eneste fylkene som opplevde en nedgang i antall konkurser.

I hele ni av tolv måneder økte konkursene i året som gikk. April, juni og august skiller seg særlig ut som måneder der mange foretak gikk konkurs. Det er konklusjonen når kredittopplysningsbyrået Creditsafe presenterer tall for konkursåret 2018.  

– Når vi oppsummerer 2018, ser vi en markant økning i antall konkurser blant norske aksjeselskaper sammenliknet med både 2017 og 2016. Vi ser også samme tendenser i vårt naboland Sverige og i flere andre markeder, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe. 

Konkursene er relativt ujevnt fordelt i løpet av året, men den største økningen kom i april, og den var da på hele 53 prosent sammenliknet med i fjor. Totalt sett er det fem måneder i løpet av året der konkursene har økt med 20 prosent eller mer.

- Det er vanskelig å si hva dette kommer av, men det er verdt å merke at norsk økonomi og næringsliv generelt går bra, så det er nok ikke her vi finner svaret. Vi har tidligere sett at andre faktorer som påvirker konkursutviklingen kan være skjerpede kredittrutiner; at for eksempel «barrieren» for å åpne konkurser er lavere, men i 2018 ser vi en så pass markant utvikling at dette er en lite trolig årsak, sier Fjærestad.

- Jeg tror mye av grunnen ligger i de strukturelle endringene vi ser knyttet til teknologi og internasjonalisering, ikke minst innen netthandel. Det blir derfor interessant å følge utviklingen i spesielt retail og detaljhandelen i 2019, utdyper Fjærestad.

Årets største konkurs (sett til omsetning) var innovasjonsselskapet Futuratech AS. Siste regnskapstall viser en omsetning på nærmere 458 millioner kroner. Nummer to på listen er MDP-panelprodusenten Smartpanel AS, som i 2016 hadde en omsetning på 457 millioner kroner. Den tredje største konkursen var entreprenøren M3 Anlegg AS, med en omsetning på 410 millioner kroner. Av alle aksjeselskaper som gikk konkurs, hadde 20 av disse over 100 millioner i omsetning. Den gjennomsnittlige omsetningen på foretakene som gikk konkurs er 3 millioner kroner.

Fylkene som ble hardest rammet, var Buskerud og Aust-Agder, der økningen var på henholdsvis 35 og 30 prosent. Møre og Romsdal er tredje fylket på listen, der konkursene økte med 23 prosent. Det er to fylker som skiller seg ut i statistikken, og det er Trøndelag og Troms, der konkursene ble redusert med henholdsvis 7 og 4 prosent

I dag finnes det 313 017 aktive aksjeselskaper. Det betyr at 1,58 prosent av alle norske foretak går konkurs, sammenliknet med 1,46 prosent av foretakene i fjor. 

Når vi oppsummerer 2018, ser vi en markant økning i antall konkurser blant norske aksjeselskaper sammenliknet med både 2017 og 2016. Vi ser også samme tendenser i vårt naboland Sverige og i flere andre markeder.

sier Per Fjærested
Daglig leder i Creditsafe
Mye av grunnen ligger i de strukturelle endringene vi ser knyttet til teknologi og internasjonalisering, ikke minst innen netthandel. Det blir derfor interessant å følge utviklingen i spesielt retail og detaljhandelen i 2019.

utdyper Per Fjærestad


Aksjeselskaper per fylke

Fylke 2018 2017 Differanse %
Akershus 611
505 
21%
Aust-Agder 91 70
30%
Buskerud 314
233 
35%
Finnmark 64
61 
5%
Hedmark 142
138 
3%
Hordaland 611
505 
21%
Møre og Romsdal 226
183 
23%
Nordland 178
178
0 %
Oppland 134
114
18%
Oslo 780
719
8%
Rogaland 424
394
8%
Sogn og Fjordane 61
53
15%
Telemark 171
152
13%
Troms 112
118
-5%
Trøndelag 341
368
-7%
Vest-Agder 191
172
11%
Vestfold 226
218
4%
Østfold 281
237 
19%
Ukjent fylke 1

0%
Totalt 4959 4419 12%


De 10 største aksjeselskap-konkursene i 2018 - omsetning

Foretak Omsetning (tkr) Poststed Fylke
1. Futuratech AS
457 999
Oslo
OSLO
2. Smartpanel AS
457 754
Gamle Fredrikstad
ØSTFOLD
3.
M3 Anlegg AS
410 261
Bodø
NORDLAND
4.
K A Aurstad AS
372 860
Hovdebygda
MØRE OG ROMSDAL
5.
Spaceworld Soundgarden AS
359 052
Oslo
OSLO
6.
Simek AS
350 748
Flekkefjord
VEST-AGDER
7. S-Bygg AS
308 689
Hagan
AKERSHUS
8.
PM Retail
278 919
Hønefoss
BUSKERUD
9.
Tirag AS
272 309
Nesttun
HORDALAND
10.
Enklere Liv AS
248 401
Fornebu
AKERSHUS

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected], +46 (0) 700 30 36 37

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.