5 nyttårsforsetter for din bedrift

Nyhet fra Creditsafe

3. mars 2017

5 nyttårsforsetter for din bedrift 

Mange starter året med personlige nyttårsforsetter, men hva med bedriften? Bør ikke den som leder bedriften også sette opp noen nyttårsforsetter for å lykkes med det nye året? Her er noen innspill til en god start på 2017.

1. Læring og forbedring 

Diskuter de beste erfaringene fra fjoråret og se om dere kan bruke denne læringen til å forbedre både rutiner og driften i det nye året. Diskuter også de dyreste og dårligste erfaringene fra året som gikk, og hvordan dere kan unngå dette i 2017. 

 

2. Bedre innkjøpsbetingelser 

Kan dere forbedre innkjøp og priser fra leverandørene? Estimer volum og be om rabatter, eventuelt sonder markedet for andra aktører. De fleste leverandører er interesserte i estimater på volum og lojale kunder – noe som gir et godt utgangspunkt for en rabatt. Kan du forbedre innkjøpsprisene dine med 5-10%, gir dette utslag på bunnlinjen.  

 

3. Ta vare på de beste kundene

Hvordan kan dere utvikle relasjonen til de beste kundene? Kan dere tilby bedre leveranser eller skreddersy tjenester spesielt rettet mot deres behov? Inviter til en samtale med de viktigste kundene om hva disse ønsker fra dere – og deres egne forslag til bedre tilpassede leveranser. De fleste kunder setter pris på forbedrede leveranser, noe som igjen gir muligheter til mersalg. 

4. Forbedret likviditet 

Vanskeligheter med betaling fra kunder skaper likviditetsproblemer for mange bedrifter. Det kan i tillegg koste mye i både oppfølging og eventuelle tap på fordringer. Start året med en analyse av eksisterende kunder i forhold til betalingshistorikk og kredittrating. Bruk av Creditsafes tjenester gir tilgang til kredittrating av hele kundeporteføljen. Innfør gebyrer på forsinket betaling og automatiser innkreving av dette. Bruk eventuelt byrå til innkreving – eller iverksett e-fakturering.  


5. Lytt til egne medarbeidere

Et nytt år innebærer blanke ark for alle ansatte, og kanskje er det lurt å gjøre seg noen tanker om medarbeiderne i bedriften. Hvem risikerer dere å miste? Hvordan kan dere motivere de ansatte? I mange tilfeller er det å bli sett viktigere enn lønnen. Be de ansatte om råd og innspill når det gjelder ideer, prosjekter og hva de selv mener de kan bidra med. Skap gode utviklingsmuligheter for medarbeiderne, og trekk frem og belønn god innsats.    

Et fremgangsrikt år krever både gode tjenester og salg, men også riktig oppfølging av kundene og deres betaling. Vi i Creditsafe håper vi kan bidra til et suksessrikt 2017. Lykke til!

For mer informasjon:

Sandra Andersson, pressekontakt

[email protected], +46 700 30 36 37

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], +47 977 89 5 89

Vil du prøve våre tjenester gratis?

Vi tilbyr deg en gratis kredittopplysning på valgfritt foretak