Flere eldre får betalingsanmerkninger

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 6. oktober 2021

Flere eldre får betalingsanmerkninger

Antallet personer over 66 år med betalingsanmerkninger øker – men de eldste er fremdeles best til å betale for seg.

I likhet med antallet konkurser har også antallet personer med betalingsanmerkninger gått taktfast ned gjennom koronapandemien. Denne trenden videreføres også i tredje kvartal.

– Det er likevel viktig å huske at betalingsanmerkninger, og endringer i disse statistikkene, kommer som en følge av utviklingen innen inkassosaker og mislighold. Betalingsanmerkningene kommer med andre ord i ettertid, og er derfor ikke nødvendigvis en god indikator på situasjonen akkurat nå, påpeker Per Fjærestad i Creditsafe.

– Det tar tid fra et mislighold oppstår til man får en betalingsanmerkning, og vi vil følge denne trenden nøye i tiden fremover.

– Fremdeles de klart beste betalerne

Tross den generelle nedgangen ser vi en liten økning i antall eldre med betalingsanmerkninger. Om lag 17.200 personer over 66 år er nå registrert med betalingsanmerkninger, sammenlignet med 17.000 i Q2.

– Dette er selvsagt litt bekymringsfullt, men det er verdt å påpeke at de eldre fremdeles er de klart beste betalerne og at det fremdeles er i dette segmentet det er klart færrest betalingsanmerkninger, understreker Fjærestad.

– De dårlige blir dårligere

En annen bekymringsfull trend er utviklingen blant personer som allerede har betalingsanmerkninger knyttet til seg.

Selv om færre personer får betalingsanmerkninger viser tallene en økning i antall anmerkninger pr. person.

– Med andre ord ser vi at det er færre dårlige betalere, men at de dårlige blir dårligere, konkluderer Fjærestad.

Antall personer med betalingsanmerkninger


Gjennomsnitt antall anmerkninger på personer med anmerkninger

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.