Viktigheten av gode verktøy for risikohåndtering
Viktigheten av gode verktøy for risikohåndtering

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 5. juni 2021

Credit Quarterly Q2 2021 - Pandemien har understreket viktigheten av gode verktøy for risikohåndtering

Creditsafe har opplevd et markant skifte i bruksmønsteret til kundene som følge av pandemien. Nå står kundefordringer, kontantstrømmen og risikohåndteringen øverst på agendaen hos både store og små selskaper.

Da koronapandemien gjorde sitt inntog gikk alarmen for mange selskaper i Norge og verden over. Nærmest ut av det blå var situasjonen og risikobildet totalt endret, inntjeningen sto i fare og budsjettene måtte kastes.

Pandemien slo ut på en måte vi ikke kjente fra før, og i starten var det forvirringen og usikkerheten som rådet. 

– Som CEO var mars, april og mai i fjor en veldig stressende og usikker periode. Vi måtte stille oss mange viktige spørsmål, og det kanskje største var hvordan kontantstrømmen vår ville se ut på slutten av året, forteller CEO i Creditsafe Group, Cato Syversen.

Denne opplevelsen delte han med mange av Creditsafes kunder. På tvers av landegrensene stoppet selskapenes toppledere opp for å vurdere risikobildet, gjøre seg til kjenne med deres kunders situasjon og finne nye metoder for å effektivisere og optimalisere risikohåndteringen.

 

Fokus og ressurser skiftet mot risikohåndtering

Mens fokuset tidligere var på inntjening og vekst var det plutselig kundefordringer og kontantstrømmen som sto på agendaen i styremøtene. Fokuset og ressursene ble i langt større grad skiftet mot å få bedre kontroll og oversikt over kundenes situasjon.

– Vi så flere markante endringer i bruksmønsteret til kundene våre. Vi opplevde en markant økning i antall vaskeløsninger, selskaper som ble overvåket, varsler, sjekker og endringsmeldinger. I tillegg så vi en stor økning i antall kunder som valgte en direkte API-integrasjon, for å få dataene direkte i sine egne CRM- og ERP-systemer, fremfor et web-interface, forklarer Syversen.

Innen segmentet risikohåndtering viste trenden at mer og mer data ble overvåket, og mange kunder la større vekt på supply chain management, samt å overvåke potensielle kunder i deres prospect pool.

– Kundene bruker også informasjonen de har tilgjengelig langt bredere enn kun i risikohåndteringen. Det dreier seg ikke bare om risiko, men også om positivitet. Våre moduler og data brukes for å bli bedre kjent med kunder, identifisere muligheter og gjøre viktige beslutninger. I tillegg ser vi at dataene gjenbrukes i langt større grad, og at stadig flere velger automatiserte workflows fremfor manuelle handlinger.

Cato Syversen
I løpet av de siste 15 årene har vi sett en dobling i global handel

Cato Syversen, CEO i Creditsafe Group

Dobling i global handel

Endringene Creditsafe har merket seg er en tydelig respons på globaliseringen og digitaliseringen som har preget samfunnet og næringslivet de siste 15 årene – og som har betydelig mer fart under pandemien.

– I løpet av de siste 15 årene har vi sett en dobling i global handel. Selskaper samhandler mer på tvers av landegrensene, og vi handler stadig mer på nett. Mange av disse varene kommer utlandet, eksempelvis fra Øst-Asia, og markerer en signifikant endring, særlig når det kommer til underliggende forsyningskjeder, sier Syversen. 

– Denne nye økonomien påvirker risikobildet, og gjør at man er mer utsatt. Derfor søker man etter nye og mer effektive verktøy for å håndtere data og risiko.

– Vi ønsker ikke å være forretningsstoppere

Et av selskapene som har viet betydelig mer ressurs til risikohåndtering og overvåking av forsyningskjeden under pandemien er Yara. Med 60.000 kunder i 60 land, de fleste av dem kredittkunder, var det viktig for dem å få et komplett, globalt bilde over situasjonen. Takket være tilgangen på gode verktøy har ikke selskapet måttet gjøre noen drastiske endringer i sin tilnærming til risikohåndtering.

– På mange måter har pandemien vært fordelaktig for oss. Vi var allerede gode på å screene kunder, men pandemien har puttet risikohåndtering øverst på agendaen til toppledelsen, sier Guilherme Roca, Global Credit Manager i Yara.

– Vi ønsker ikke å være forretningsstoppere, vi ønsker å være forretningspartnere. Da er vi avhengige av å forstå alt som foregår. Vi må vite hvor mye vi kan tape på å ikke selge til en kunde, og hvor mye vi kan tape dersom vi selger feil, 

For å få dette overblikket er kommunikasjon viktig for Roca og hans lokale credit managere. I tillegg er de helt avhengige av å ha tilgang til de rette verktøyene, og store mengder data.

– Mitt råd er å samle god informasjon både internt og eksternt. Bruk all kraft du har på å samle data fra ulike kilder, filtrer denne informasjonen og bruk den til selskapets fordel. Kommuniser godt med salgsavdelingen, få på plass nye strategier og sørg for at alle er klar over risikoen. Vi ønsker tross alt ikke å unngå risiko, vi vil bare minimere den. Vi vil selge til gode kunder, og få betalt, fastslår han.

 

Del kunnskap og erfaringer

Også DNV, som operer i 100 forskjellige land, har opplever at pandemien har hatt en langt bedre utvikling enn først fryktet.

– Digitalisering var allerede høyt på vår prioriteringsliste, så for vår del har det i stor grad vært “business as usual”, sier Annelies de Koning i DNV.

de Koning støtter Rocas råd om å samle så mye god informasjon som mulig gjennom solide systemer og integrerte APIer, men tilføyer at man også bør ha fokus på å samle erfaring på tvers av bransjen og fagfeltet.

– Det har vært viktig for meg gjennom denne pandemien å dele kunnskap på tvers av det internasjonale samfunnet av personer som jobber med kreditthåndtering, og skaff deg verdifull innsikt og erfaring. Vi har i tillegg dratt stor nytte av å ha lokale kontorer, med personer som kjenner lokale forretningsmetoder, språk og lover, sier hun.

– Påkjenningen er der

Selv om de Konings erfaring etter 15 måneder med pandemi først og fremst er positiv, er hun fremdeles noe tilbakeholden angående hva som venter i tiden fremover.

– Jeg frykter litt at dette er en boble, og jeg er usikker på hvor lenge mange mindre selskaper vil overleve dersom boblen sprekker. Mange selskaper vil trolig slite når lokale regjeringer trekker sine støtteordninger, tror hun.

– Påkjenningen av denne pandemien er der, den synes bare ikke i tallene ennå.

Opererer med flere tidslinjer for gjenåpning

Hvordan man skal håndtere gjenåpningen, og eventuelt en boble som sprekker, er et tema som står høyt også på Cato Syversens agenda.

– Vi operer i 14 forskjellige land, og vil trolig operere med flere ulike tidslinjer for gjenåpning. Støtteordningene er også forskjellige fra land til land. Noen land har ikke så mange tiltak i utgangspunktet, mens andre vil møte på utfordringer når støtten stopper. Vi må finne ut hvordan vi som selskap skal håndtere dette på en god måte, sier han.

– I tillegg vil vi også møte på en rekke andre utfordringer den kommende tiden, som inflasjon, høyere renter og lignende. Det er mye som fremdeles er usikkert fremdeles, men én konklusjon vi kan fatte basert på de siste 15 månedene er at det kan være svært nyttig å ha fokus på risikohåndtering og kundefordringer i enhver organisasjon, avslutter Creditsafe Groups CEO.

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.