Hvordan unngår du at kunden blir et økonomisk problem

Nyhet fra Creditsafe

14. juli 2017

Hvordan unngår du at kunden blir et økonomisk problem

Ingen vil selge til kunder som ikke betaler – eller kunder dere alltid må bruke mye tid og penger for å få betalt. Likevel opplever de fleste akkurat dette. Og konsekvensene kan bli store for egen virksomhet.  

Det kan gi likviditetsskvis slik at dere selv ikke kan betale egne regninger, og at dere selv får betalingsanmerkning - eller i verste fall at egen bedrift går konkurs. Spesielt små bedrifter er sårbare for manglende innbetalinger. Det er mange grunner til at en kunde slutter å betale. Men ofte kan problemene fanges opp tidlig og håndteres – gjennom overvåking av kundenes kredittverdighet og risiko.

Hvorfor kredittsjekke og overvåke egne kunder:

Kontrollere og verifisere

at dere fakturerer rett selskap og person

Er kunden i «faresonen»?

Sjekke risikonivået på kunden, inkludert ratingen og eventuelle betalingsanmerkninger.

Tilpasse betalingsvilkårene

og kredittiden til risikonivået på kunden

Unngå tap på kreditt

Gjøre endringer i betalingsvilkårene når risikonivået endres –

Fokuser på kundene som betaler – uten problemstillinger.

Det er dyrt å jage innbetalinger. Unngå å bruke tid og penger på feil kunder

Effektivisere kundebehandlingen via integrert kredittsjekk via web - for hele organisasjonen

via integrert kredittsjekk via web - for hele organisasjonen

Overvåke egen bedrift

for å oppdage raskt eventuelle bedrageriforsøk

3 grunner til at stadig flere kredittovervåker sine kunder:

Fange opp tidlige signaler om viktige endringer

Avdekke risiko og betalingsvilkå

Mer effektiv salgs- og kundehåndtering

#

For mer informasjon:

Sandra Andersson, pressekontakt

[email protected], +46 700 30 36 37

Per Fjærestad, daglig leder Creditsafe Norge

[email protected], +47 977 89 5 89

Gratis kredittsjekk av valgfri bedrift

Gjør du forretninger med rett foretak?