Ingen overraskelser på konkursfronten

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 3. mai 2021

Ingen overraskelser på konkursfronten

Statistikkene for april viser en økning i antall konkurser i enkelte fylker, men på landsbasis fortsetter trenden med stabilt lave konkurstall.

237 norske foretak ble begjært konkurs i april. Det er nedgang på 2% sammenlignet med 243 konkurser i april 2020.

– Som forventeter det ingen markant økning i konkurstallene helt ennå. Vi ser fremdeles den samme trenden som vi har gjort hver måned det siste året, men det er tydelig at alle er mer slitne nå, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Slitasjen er særlig tydelig i koronautsatte bransjer som serveringsvirksomhet og detaljhandel, men konkurstallene viser at begge disse bransjene fremdeles holder stand.

Innen serveringsvirksomhet var det kun 24 konkurser i april, ned 40% fra samme måned i fjor (40 konkurser). Innen detaljhandelen gikk 17 foretak konkurs, sammenlignet med 48 konkurser i april 2020 – en nedgang på hele 64,6%.

Det store spørsmålet

Den helhetlige konkursnedgangen på 2% er betraktelig mindre enn i januar (-51%), februar (-26%) og mars (-16%). Det er likevel verdt å merke seg at april er første måned hvor vi sammenligner konkurstall fra to hele måneder etter pandemiens utbrudd, og trenden viser at konkurstallene nå ligger på et stabilt, lavt nivå.

– Det er fremdeles stor usikkerhet i markedet, og foretakene venter spent på en gjenåpning. Det store spørsmålet nå er hvorvidt forbruket vårt når samfunnet gjenåpnes vil kunne veie opp for foretakenes utestående beløp, og utsatte skatter og avgifter som etter planen skal betales tilbake i løpet av sensommeren og høsten, sier Fjærestad.

Som forventeter det ingen markant økning i konkurstallene helt ennå. Vi ser fremdeles den samme trenden som vi har gjort hver måned det siste året, men det er tydelig at alle er mer slitne nå

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Konkursøkning i 4 av 11 fylker

Tross en generell konkursnedgang ser vi en økning i antall konkurser i enkelte fylker.

Viken og Oslo har hatt de strengeste restriksjonene over lengre tid, og skiller seg også ut på konkursstatistikken:

  • Oslo: 49 konkurser i april, opp 9% sammenlignet med 45 konkurser i april 2020.
  • Viken: 59 konkurser i april, opp 26% sammenlignet med 47 konkurser i april 2020.

Også i Møre og Romsdal (22%) og Vestfold og Telemark (6%) ser vi en konkursøkning, men dette dreier seg om små marginer – henholdsvis en forskjell på to konkurser i førstnevnte, og én konkurs i sistnevnte.

I motsatt ende av skalaen finner vi fylkene Innlandet og Nordland – begge med en konkursnedgang på 40% sammenlignet med april i fjor.

Antall konkurser per fylke

Antall konkurser 2019-2021

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.