Fremdeles stabil konkursnedgang

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 1. september 2021

Fremdeles ingen endring i konkurstrenden

Mens optimismen i næringslivet stiger, fortsetter konkurstallene sin nedadgående kurve.

August markerer halvannet år med en stabil nedgang i antall konkurser, sammenlignet med samme måned året før. Siden mars 2020 har konkurskurven utelukkende pekt nedover, og årets siste sommermåned viser ingen antydninger til at denne trenden vil snu.

På landsbasis gikk 123 foretak konkurs i august. Det er nedgang på 36% sammenlignet med fjorårets 192 konkurser – og mer enn en halvering fra august 2019, med sine 274 konkurser.

– Tallenes tale er som den er. Dette er trenden vi har sett lenge, og den levner lite rom for synsing, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Færre frykter konkurs

Han påpeker at sommermånedene har vært gode for norske bedrifter, og viser til NHOs siste rapport, som viser at stadig flere bedrifter nå opplever situasjonen og omsetningen som normal. Kun 8% av foretak frykter nå konkurs.

– Konkursfrykten daler i takt med konkurstallene, og norsk næringsliv blir mer og mer optimistiske.

Ifølge NHO er bransjene luftfart, persontransport og reiseliv blant de som er rammet hardest av koronasituasjonen, og som nå har størst behov for omstilling.

– Likevel ser vi at konkurstallene holder seg svært lave også innen disse segmentene, sier Fjærestad.

Kraftig konkursnedgang i Agder

Syv av elleve fylker hadde en konkursnedgang i august, mens Troms og Finnmark hadde like mange konkurser i år som i fjor (4).

Agder skiller seg positivt ut, med en prosentvis konkursnedgang på hele 88% sammenlignet med fjoråret. Mens 24 foretak gikk konkurs i august 2020, viser denne månedens tall kun tre konkurser i landets sørligste fylke.

– Jeg har ingen god forklaring på dette kraftige avviket, utover at fjorårets konkurstall var noe høyere enn normalt, sier Fjærestad.

Flere konkurser i tre fylker

Kun tre fylker så en økning i antall konkurser:

  • Innlandet: 11 konkurser mot 8 i august 2020 (38% økning)

  • Møre og Romsdal: 7 konkurser mot 5 i august 2020 (40% økning)

  • Nordland: 4 konkurser mot 2 i august 2020 (100% økning)

– Ser man på den prosentvise økningen fremstår jo dette som en voldsom økning, men i realiteten er snakk om små forskjeller sammenlignet med fjoråret, kommenterer Fjærestad.

 

Konkursfrykten daler i takt med konkurstallene, og norsk næringsliv blir mer og mer optimistiske.

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Antall konkurser per fylke

Antall konkurser 2021

Antall konkurser 2019-2021

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.