Ett år med kontinuerlig konkursnedgang

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 1. mars 2021

Ett år med kontinuerlig konkursnedgang

Konkurstallene fra februar viser at konkurstallene fortsetter å synke – tolv måneder etter at koronapandemien, og medfølgende smittverntiltak, slo innover norsk næringsliv.

Februar 2020 var siste måned før koronaviruset ble en del av hverdagen. Med sine 340 konkurser var februar også den måneden med nest flest konkurser i fjor – opp fra 293 konkurser i 2019 og kun slått av januar med 356.

Fra og med mars 2020 har vi sett et markant fall i antall konkurser hver eneste måned, og februar 2021 er intet unntak. 251 konkurser viser en nedgang på hele 26% sammenlignet med fjoråret, og markerer med det ett år med kontinuerlig konkursnedgang.

Det er lite nytt å si om disse nyeste konkurstallene. Vi ser en generell nedgang i konkurser i samtlige fylker, og nærmest alle bransjer står på stedet hvil, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

23 konkurser i serveringsbransjen

Selv i serveringsbransjen, ansett som en av de mest koronautsatte bransjene, er det stille på konkursfronten. 23 aktører innen serveringsvirksomhet gikk konkurs i løpet av februar.

Dette er riktignok en økning fra januar, med 13 konkurser, men er fremdeles en nedgang sammenlignet med 30 konkurser i februar 2020.

Økning i konkurser innen bygg og anlegg

De eneste andre bransjene der vi ser en betydelig økning i antall konkurser fra januar til februar er de to segmentene innen bygg og anlegg:

  • Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet: 41 konkurser (opp fra 25 i januar)
  • Oppføring av bygninger: 36 konkurser (opp fra 21 i januar)

Men også her ligger tallene på et lavt nivå sammenlignet med samme periode i 2020, konkluderer Fjærestad.

 

Det er lite nytt å si om disse nyeste konkurstallene. Vi ser en generell nedgang i konkurser i samtlige fylker, og nærmest alle bransjer står på stedet hvil

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Antall konkurser per fylke

Antall konkurser 2019-2021

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.